Anda di halaman 1dari 12

Mario Atreides

A nagymen
- Szevasz, Tibikm! Mi van veled? Mit hvogatsz fel engem ilyen kds trtnetekkel? gy s ttogt!l a telefonba, mint ha a knai titkosszolg!lat lenne ra"tad! Mi van veled? - #igyel", regem, mondtam, hogy ez nem telefontma! $est!lt az orrom el egy olyan lehet%sg & s itt lehalktotta a hang"!t &, amivel meg'sin!lhatn!nk a nagy (nzt! )giggondoltam, elvileg egy*tt van minden, ami kell! +tt, ezen a szent helyen egy*tt van minden, ami, - -Szent helyen.! Mirt (ont ebben a f*sts ko'sm!ban kellett tal!lkozn nk, amikor, - /etikm, nzz kr*l! +tt vagy te, itt vagyok n, itt van a haverod a ( lt mgtt & semmi m!s nem kell kiind l!snak! #igyel" r!m, $andi a ( lt mgtt !llt, a szeme sark!b0l figyelte Tibort, amint az asztal fltt el%reha"olva magyar!z /ternek1 a szemben megsz!llott lelkeseds 'sillog2 $andi rgr%l ismerte ezt a tekintetet, t dta, mit "elent ez Tiborn!l2 3z az ember ksz*l valamire2 Tibor fel!llt, s a ( lthoz st!lt2 - $andi! $andik!m! 4e rg l!ttalak! - 5em kell a bratyiz!s, Tibi & h6zta a sz!"!t $andi, de azrt kezet ny6"tott Tibornak2 & T dom, hogy akarsz t%lem valamit, s n, - 7karok valamit, h!t mit akarnk n? 8t kors0 srt, azt szeretnk2 - 9!tom, hogy "!r az agyad valamin, esz a fene, & $enyomott egy kors0t a 'sa( al!2 & , s t%lem v!rsz segtsget1 de n ezerszer megmondtam neked, hogy a mindenfle *gyeidet ne itt bonyoltsd! 7zrt, mert a /eti haver"a vagy, - 5em kell a d ma, $andi, t dom "0l, hogy nem n vagyok itt a legs!rosabb alak, messze nem n vagyok! 7zonfel*l 'sak egy telefonsz!mot szeretnk, onnant0l nem is l!tsz! & Tibor !tvette a kt kors0 srt, s engesztel% (illant!st k*ldtt $andi fel2 & :a nem akarsz, )isszast!lt az asztal khoz az itallal, s le*lt2 - ;r*let & ingatta a fe"t /ter &, ez %r*let2 - 5in's itt semmi %r*let, /etikm, sz(en vgig'sin!l" k, l(sr%l l(sre, s meglesz a (nz, amivel mindketten megval0sthat" k az !lmainkat! Minim!lis befektetssel, - Minim!lis, minim!lis! Mib%l akarod a kiad!sokat fedezni? - 5a itt "ssz te a k(be, /etikm, neked van (nzed, s, Most min h6zod a sz!dat, mi van, mit sz!mt az a (!r sz!zezer forint a zs!km!nyhoz k(est?! <n 's0r0 szar vagyok, de van egy nyer% tervem, neked van hozz! (nzed, mind"!rt lesz egy telefonsz!m nk, meglesz a megfelel% ember*nk, s nekiv!ghat nk! & #enkig *rtette a kors0t, az t!n le'sa(ta az asztalra2 & 5a hass nk r!! #el!lltak az asztalt0l2 - 3ddig mg benne vagyok & mondta /ter, mikzben a ( lt fel st!ltak2 & 3gy telefonsz!m, amit esly*nk nin's megszerezni2 4e ha mgis, - =sak bzd ide2 - Szevasz, $andi! & /ter letette *res kors0"!t a ( ltra2 & Mi 6"s!g? Milyen a forgalom? $andi feltartotta a kt kezt2 - 5a "0l van, "0l van, nem kell ez, ne 'sin!l"!tok ezt! =sak mond"!tok, milyen telefonsz!m kell! - 3gy k rv!ra rohadt l (rofi tolva" & felelte Tibor flig s6gva2 & 7 's6's-'s6's-to(-elit's6's kateg0ri!ban gondolkodva2

$andi letett egy feles (oharat Tibor el, dr!ga >hiskyt h6zott el% a ( lt al0l, s tlttt, szn*ltig2 Tibor ttov!n ny6lt az ital fel2 $andi felka(ta a (oharat, s felha"totta a >hiskyt2 - 3eeeh & s0ha"tott elgedetten, s a ( ltra t!maszkodott2 & ? dolf elg "0 lesz nektek? /ter tan!'stalan l Tiborra nzett, akinek kig6vadtak a szemei, azt!n szke(tik s ar'kife"ezssel sz0lt@ - 5em mondod komolyan, hogy te t dod a ? dolf telefonsz!m!t, - <n nem2 & $andi elh!rt0 mozd lattal intett, az t!n egy baseballsa(k!s vendgre m tatott2 & ; t d"a2 & 7 kt frfi otthagyta a ( ltot, de $andi t!n k sz0lt@ - :! Attk eggyel! & 3rlyesen r!" k m tatott a kt kezvel2 & Mind a ketten! & 7z t!n 'inkosan ka'sintott, s sokatmond0an a baseballsa(k!s fe" fel m tatott2 & , s villantsatok! - 5e harag d" a zavar!srt, le*lhetnnk ide egyetlen (er're? Meghvn!nk egy italra2 7 hirtelensz%ke ha"6, ravaszk!s ar'6 fiatal frfi elfintorodott2 - Mi kne, ha volna? - 3gy telefonsz!m2 & $andi le*lt, s a szok!sos sszeesk*v%-hangnemre v!ltott2 & ? dolf sz!ma2 - Mi? & 7 fiatalember fennhangon sz0lalt meg, mit sem tr%dve Tibor 0vatoskod!s!val2 & :onnan t dn!m n azt? - #igyel", & kezdte volna /ter, de a m!sik rendthetetlen*l folytatta@ - :ol vagyok n att0l, hogy ilyen emberekkel haverkod"ak? 5zzl m!r r!m! +lyen, - T dod, vagy nem t dod a sz!m!t? & er%ltette Tibor2 & $andi mondta, hogy te, - 7 $andi h*lye! 5em t dok n semmit2 - 7 haver nk szerint is t dod, & vette !t a sz0t /ter2 - Milyen haverotok? - $iztos ismered te is, - el%h6zott az asztal al0l egy tezrest2 & 9alinak hv"!k a mi kzs haver nkat, 8oss th 9alinak, - Sz'henyi & sz0lt oda fo"tott hangon Tibor2 - Mi? - Te !llat, /istinek hv"!k a haver nkat2 /ter a kt ""a kztt el%rebillentette a bank"egyet@ - 5os? - 7 haverotok is h*lye! & bktt a sr!' a (nz fel a fe"vel, de szemvel r! se (illantott2 & 7 ? dolf telefonsz!ma nem ter"ed k*lv!rosi ko'sm!kban2 & Sztt!rta a kezt2 & 4e ha mond" k az n haverommal konz lt!ln!tok, tal!n % segthetne nektek, - 8i a haverod? & krdezte Tibor2 - Szerintem ti is ismeritek a #erit2 Mindenki ismeri a 4e!k #erit! $!r az ilyen helyeken, mint ez itt, ritk!n ford l meg, /ter gytr%d% ar'kife"ezssel nzett Tiborra2 - 3gy h6szas? & nygte oda fo"tott hangon2 - Mi van m!r, mit sz0rakozol m!r, villantsad azt a h6szast! Blmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen knnyen fog menni, - A0 na(ot kv!nok, Tibor vagyok, s ? dolfot keresem! - Milyen Tibor2 8+T keres?! - ? dolfot! - 3zen a sz!mon gyan nem tal!l semmifle ? dolfot, ram2 Tves! - 5ekem egy megbzhat0 forr!sb0l, :all0! :all0, & Tibor le'sa(ta a telefont az asztalra2 & 3z a szemtl!da! Megkeresem, agyonv!gom! 4e a $andi haverodat is 's0koltatom, hogy,

- 9azts!l m!r, Tibi, neki mi kze van ehhez? 3z a kis gennyl!da biztos mindenkit !tv!gott, kt feles kzt elhintette a ( ltn!l, hogy nagymen% s(an"ai vannak, azt!n most rhg a mark!ba! - Ma"d nem fog rhgni, ha eltrm a kezt-l!b!t! Mg a k0rh!zban is *tni fogom! Tibor fel(attant, felka(ta a mobiltelefont, s a teraszr0l a ko'si fel sietett, /terrel a nyom!ban2 - Megtal!lom a kis mo'skot, az biztos & d*hngtt, mikzben kiha"tott a ka( n2 & 4e a $andihoz is lesz egy-kt szavam! -Attk nekem eggyel., mi? 7 kerekek (orfelh%t kavartak, ahogy Tibor r!l(ett a fkre a ko'sma el%tt2 :angos drrenssel 'sa(ta be maga mgtt a ko'sia"t0t, ma"d (illanatokon bel*l berontott a ko'sm!ba2 Cdabent a ( ltn!l v!rakozott, mert $andi ((en vendget szolg!lt ki2 D""ai vad l doboltak a ( lton a t*relmetlensgt%l2 /ter le*lt mell az egyik b!rszkre, s intett $andinak2 Tibor meg sem v!rta, hogy a ( ltos odar"en hozz!" k, kt mterr%l re''sent oda@ - :ol az a kis genny? - Milyen kis genny? - 7 tegna(i kis genny! & sz0lt /ter &, aki levett minket egy h6szassal! +smered? - 5yilv!n ismeri & morogta Tibor &, k*lnben nem a"!nlotta volna be nek*nk! & Szemreh!ny0 (illant!st akart vetni a ko'sm!rosra, de abban a (illanatban nylt a mellkhelyisg a"ta"a, s kil(ett ra"ta a tegna(i frfi2 /ter s Tibor egyszerre (attantak fel, s szinte r!vetettk mag kat2 - 7 ? dolf sz!ma, mi?! :ol a (nzem?! & krdeztk egyszerre2 - 3gy (illanat, egy (illanat! Mi a (roblma? - Ctt helyben tal!ltad ki azt a sz!mot, vagy gyakoroltad is el%tte? - 5y galom, ny galom & szinte s ttogott a sr!'2 & :a n eladok valamit & m tatott mag!ra &, az a minim m, hogy egy na( garan'i!t v!llalok r!2 - Earan'i!t?! & hrgte /ter2 & 3z egy, - #elhvt!tok a sz!mot? #elvettk? - #elvettk, h!t! <s semmifle, - Erat l!lok, akkor m!ris beszltetek ? dolffal! & 7 fe"hez ka(ott2 & Fregem! 7zt hitttek, hogy 6gy fog"a felvenni a telefont, hogy -Tessk, ? dolf vagyok, 8z(-3 r0(a egyik legnagystlGbb tolva"a!., hm? <n azt mondtam & magyar!zta &, hogy megadom nektek a sz!m!t, rtitek, a sz!m!t & nem (edig azt, hogy sszehozlak vele benneteket! - Most mit 'sin!l" nk, ha letagad"a mag!t a telefonban, akkor hogyan t!rgyal" nk vele? & krdezte /ter, ink!bb Tibort0l, mint az ismeretlent%l2 - A0 g, el is t dom k(zelni, hogy azt mondt!tok a telefonban, -A0 na(ot kv!nok, mi a ? dolfot keresnnk., Tibor szgyenkez% (illant!st vetett /ter fel2 - :!t, (edig (ont gy volt & nygte /ter2 - #elhvod & folytatta a sr!', m tat0 ""!val a tenyern mmelve a sz!m ber!s!t &, s azt mondod, hogy@ -Szerv sz, ? dolf, n a $la vagyok., 5e harag d", hogy hvnak? ,sz0val -n Tibor vagyok, #eri adta meg a sz!modat. Hez vagyok nI, -s mit-t dom-n-mit akarok t%led.! :m? & nzett sztt!rt kezekkel a kt frfira, t!na fe"t 's0v!lva fak(nl hagyta %ket2 /ter a sarokban *lt, ann!l az asztaln!l, melyet ? dolffal el%re egyeztettek2 Magas, fiatal frfi l(ett be a ko'sm!ba, kr*lnzett, az t!n egyenesen megind lt a ( lt fel2 ?endelt kt fr''st, ma"d egyenesen /ter asztala fel vette az ir!nyt2 Sz0 nlk*l le*lt, letette az italt, dr!ga 'igarett!t h6zott el%2 ?!gy6"tott, vg*l azt mondta@ - Jzletr%l beszltetek a telefonban2

- 9enne egy kivteles lehet%sg egy igen magas sszeg megszerzsre2 - Most akkor esti mest mondasz, vagy *zletr%l beszl*nk? Mifle magas sszeg? - :!rommilli!rd forint2 ? dolf felemelte a (oharat2 /ter ko''intott vele2 - Szerv sz2 - Szerv sz2 /ter "0kor!t h6zott a savany6 italb0l, ma"d 6"b0l beszlni kezdett@ - 7 t!rsammal t dom!s nkra " tott egy sz( nagy, fekete b%rnd hollte, amelybe h!rommilli!rd van belegymszlve ksz(nzben s bem tat0ra sz0l0 (a(rokban2 7 segtsgedet kr"*k ennek az ello(!s!hoz2 7 sz*ksges embereket s a (nzrt megka(hat0 sz*ksges eszkzket biztostani t d" k2 :!rman vagy nk, h!romfel osztoz nk2 - Mi ez, valami trezor? - Trezorban m!r m!skor is l!tott a vil!g nagy (nzt, az nem nagy dolog2 3z a t!ska egy alig %rztt helyen van1 s akik %rzik, azoknak fogalm k sin's, hogy min *lnek, 3gy (illanat2 /ter otthagyta az asztalt, a mellkhelyisg ir!ny!ba ind lt2 Mikor be's k0dott mgtte az a"t0, ? dolf fel!llt s kvette2 /ter hallotta a h!ta mgtt az a"t0 kinyl!s!t s be's k0d!s!t2 Mikor (edig elford lt a (issoirt0l, egy (isztoly's%vel nzett szembe2 7 frfi, akir%l imm!r aligha lehetett elhinni, hogy tnyleg % ? dolf, h!t!val t!maszkodott az a"t0nak2 - /akol" ki & sz0lt2 /ter dbbent (illant!st vetett r!2 - $eh6zol a s0gorom haver"!nak a ko'sm!"!ban? - /akol" ki! - 7 s0gorom haver"!nak a ko'sm!"!ban? - $elderesszek egyet? - )ged van neked is, meg a kis sz%ke haverodnak is! ? dolf, mi? ,tessk, itt van, itt van & sz0rta ki maga el a zsebe tartalm!t & sokra msz ezzel a kis szarral, mg szeren'se, hogy nem hoztam magammal rendes (nzt, - 9assan, lassan & sz0lt r! az idegen, de /ter nem tr%dtt vele, szakadatlan l d*hngtt tov!bb@ - ,de innen nem tel"esen biztos, hogy trtt l!b nlk*l " tsz ki, azt most megmondom! 7 s0gorom haver"!nak a, - #ord l" meg! /ter nem t dta mire vlni az tast!st2 Most mg h!tba is lvi tal!n ez az ember? - Meg kell, hogy motozzalak, hogy nin's-e n!lad fegyver2 #ord l" m!r, azaz2 Tedd a kezed a 'sem(re2 Tibor l!tta kintr%l, hogy /ter bement a mellkhelyisgbe, ma"d azt is l!tta, hogy a ? dolfnak hitt frfi kveti2 3gy (er' v!rakoz!s t!n kezdett rossz el%rzete lenni1 vg*l elsz!ntan bel(ett az a"t0n, s a mellkhelyisg fel ind lt2 7 frfi gyorsan vgigmotozta /tert, kih6zta a farzsebb%l az iratt!r'!t, melyet /ter elm lasztott a fldre dobni a (nzt!r'a s a k l'sok mell, el%kereste bel%le a szemlyi igazolv!nyt1 hangosan felolvasta az igazolv!ny sorsz!m!t, ma"d (!r m!sod(er' m6lva leeresztette a fegyvert2 - Ck, sszeszedheted a ' ''odat2 5e harag d", de t dn nk kellett, hogy rend%r vagy-e2 Ahetsz, ? di2 /ter ebben a (illanatban rtette meg, hogy az ital!ba vizeletha"t0t 'sem(szett a frfi, valamint azt is, hogy folyamatos telefonos sszekttetsben van az igazi ? dolffal, aki

mindent hall1 % az el%%rs, % viszi v!s!rra a b%rt ? dolf helyett az ilyen ko'k!zatos tal!lkoz0kn!l & nyilv!n nem kevs (nzrt2 ? dolf (edig nem kezd% & val0sznG szert tett egy adatb!zisra az orsz!gban szolg!l0 sszes rend%r szemlyazonoss!g!val2 7z a"t0 kiv!g0dott, a kilin's tel"es er%vel h!tba tal!lta a frfit, ma"d na(barntott, izmos karok ny6ltak !t a h0na alatt a tark0"!ra k l'sol0dva, a (isztoly a fldn 'sattant, s a l!thatatlan t!mad0 m!r vonszolta is ki a frfit mellkhelyisg a"ta"!n2 - Ma"d adok n neked (isztolyokkal hadon!szni a v'ben! & ordtotta a f*lbe2 - Tibor, Tibor! & kiab!lta t!na /ter, ma"d felka(ta a (isztolyt, gondosan az inge al! re"tette, s a nyom kba eredt2 - 5em b!ntottam, ((en most engedtem el, 'sak ellen%rizni akart k, ennyi az egsz, 'sak ellen%rizt*k, s, - Tibor, v!r", engedd el, % a ? dolf embere, 'sak %t k*ldte el%re, hogy, - /ter elakadt a mondat kze(n, mikor megl!tta a ( ltn!l t!maszkod0, tal(ig feketbe ltztt, ko(aszod0 frfit1 l!tszott ra"ta, egyszerGen a kis g!rz!sa el!r lta, hogy nem ide val0, nem ebbe a kzegbe2 7 r h!"a r!nzsre tbbe ker*lhetett, mint a ko'sma egsz italkszlete2 Tibor kvette /ter ttova (illant!s!t, s elengedte fogly!t, aki id%kzben szintn elnm lt2 ? dolf knyelmesen odast!lt hozz!" k, s meg(askolta a fiatal frfi v!ll!t2 - A0l van, Sanyi, lel'elhetsz2 Tibor r!dbbent, hogy a ko'sm!ban az sszes vendg %ket b!m l"a2 Sanyi sz0 nlk*l kist!lt, ? dolf (edig a sarokban !ll0 asztal fel m tatott2 - 3gy nagy fekete b%rndnl tartott nk & mondta 'sendes, !m nem fo"tott, termszetes hangon2 9e*ltek az asztalhoz, /ter l!tta, hogy $andi megind l fel"*k2 - :ol van ez a bizonyos b%rnd? & krdezte ? dolf2 - 5yilv!nval0, hogy nem mondhat" k el, amg meg nem !lla(odt nk, amg t!rsak nem vagy nk egy ak'i0 ere"ig & felelte Tibor2 - 7"-"a"-"aa"! & 's0v!lta a fe"t ? dolf2 & <s honnan t dtok r0la? - :!t az is marad"on a mi titk nk, & felelte /ter ttov!n2 7zt!n gyorsan hozz!tette@ & 4e mindent elmond nk a maga ide"ben! - :ozhatok valamit az 6rnak? & l(ett oda $andi az asztalhoz2 - 3gy (oh!r sznsavas !sv!nyvizet krek2 $andi a m!sik kt frfi fel ford lt, s 6gy sz0lalt meg, hogy ? dolf ne rthesse, mit mond, 'sak %k ketten@ - Mg egy ilyen el%ad!s, s rkre ki vagytok tiltva innen, ? dolf lefkezett a megadott 'm el%tt2 8t "0kora *res telek kztt oda nem ill% m0don egy olyasfa"ta rgi (*let !llt, melyen els% (illant!sra l!tszott, hogy valaha lelmiszervegyesbolt lehetett2 7 legkzelebbi h!z sz!z mternl is messzebb !llt2 -5em rossz f%hadisz!ll!s,. ? dolf kisz!llt a Mer'edesb%l, s egyenesen a be"!ratig st!lt2 7z abban a (illanatban kit!r lt el%tte2 8z(kor6 arab frfival !llt szemben, oldal!n (isztoly, kezben vad!sz( ska2 -5o'sak,. 7 frfi sz0 nlk*l flre!llt az 6tb0l2 ? dolf bel(ett az a"t0n2 7z arab frfi hossz6, keskeny folyos0n vezette vgig, melynek egyik oldal!n a"t0k sorakoztak2 Mindegyik a"t0 el%tt fegyveres %r !llt, nagyrsz*k 'ig!ny, de ? dolf l!tott egy-kt knait is, s fokoz0d0 bizonytalans!g lett 6rr! ra"ta2 7 folyos0 vgt lez!r0 a"t0 kzeledt*kre kinylt, 6"abb fegyveres l(ett ki ra"ta, szintn roma2 Sz0 nlk*l elhaladt mellett*k, ma"d bement az egyik oldals0 a"t0n2 - ? diii! & ki!ltotta az a"t0nyl!sb0l Tibor2 & ? dik!m! /ontos volt!l, ezt m!r szeret"*k! Eyere, gyere & tesskelte be az a"t0n &, rengeteg mindenr%l kell beszln*nk!

7 szob!nak, melyet hevenyszetten rendeztek be irod!nak, 'sak egyetlen (i'i, r!'sos ablaka volt2 Kldess!rga neonfny vil!gtotta meg a helyisget2 ? dolf arab ksr%"e odakint maradt a folyos0n, meg!llt az a"t0 el%tt & nyilv!n az % feladata volt %rizni2 $ent a szob!ban, az a"t0nak h!ttal azonban egy m!sik arab frfi !llt, h!ta mgtt a nadr!g"!ba (isztoly tGzve2 Jgyet sem vetett ? dolfra, nem vette le a szemt a szob!r0l1 val0sznGleg a szoba kze(n egy rgi, 0'ska faasztaln!l *l% /tert %rizte & vagy a sarokban *l% ballonkab!tos, na(szem*veges, nmetes ar'von!s6 frfit2 7 helyisg m!sik sark!ban egy ltnys knai frfi !llt mozd latlan l2 -Mi a "0 g folyik itt?. 3z lehetett ? dolf els% gondolata az sszk(et megl!tva, nomeg (ersze az, hogy hol volt ez a rengeteg ember tegna(el%tt, a ko'smai tal!lkoz0n!l, Mindenesetre kezdte b!nni, hogy egyed*l "tt, egy sz!l (isztollyal2 - 8i ez a rengeteg fegyveres? & trt ki bel%le vg*l hangosan2 - 3gy (!r ember*nk & felelte /ter, s hellyel kn!lta ? dolfot2 & ;k segtenek ma"d nek*nk megszerezni a h!rommilli!rdot2 - <s az 6rban kit tisztelhetek? & m tatott a na(szem*veges frfira a sarokban2 - +gen, % (edig, marad" nk annyiban, :ans2 ; inform!lt benn*nket a (nz ltr%l2 7 nmet frfi bar!ts!gosan intett, azonban nem !llt fel kezet fogni ? dolffal, mg 'sak nem is ksznt2 ? dolf le*lt2 - 5os, konkrt mokat akarok hallani vgre2 +gen, megegyezt*nk, ak!r benne vagyok a b liban, ak!r nem, semmilyen inform!'i0t nem adok ki a dologr0l senkinek, s nem haszn!lom fel az inform!'i0kat sa"!t el%nymre2 7hogy megbeszlt*k, egymilli!rdra tartok ignyt a (nzb%l, ti 6gy osztozkodtok egym!ssal s :ans-szal, ahogy akartok2 - )ele m!r megegyezt*nk & mosolygott /ter2 - Teh!t! 7 v!ros egy adott (ont"!n, ahova a kzel"v%ben egy*tt elmegy*nk ma"d, van egy a t0kereskeds & vette !t a sz0t Tibor2 & +gazi rgim0di dolgot k(zel" el, r!''sal krbekertett, brh!znyi ter*let, a t0kkal telezs6folva, a sarokban egy lak0ko'si, - 5em kell elk(zelnie, itt vannak a k(ek & sz0lt kzbe /ter, s el%h6zott egy kis 'somag fnyk(et1 a fels%t ? dolf el tette2 7 k(en mad!rt!vlatb0l fnyk(ezett telek l!tszott, ra"ta vagy harmin'-negyven a t0val2 - 7mi benn*nket rdekel, az a h!t ls0 ko'si, ez a Mer'i itten & folytatta Tibor, mikzben 6"abb k( ker*lt az asztalra2 ;srginek hat0 fehr Mer'edes f rgon, ma"dnem a kertsnl2 ? dolf sszevetette a kt k(et, s rgtn meg!lla(totta, hogy nem lehetne egyknnyen ki!llni vele2 - 3nnek a ko'sinak a h!t l"!ba van bez!rva egy nagy fekete b%rnd, ksz(nzzel s egyb, knnyen ksz(nzre v!lthat0 (a(rokkal, sszesen kr*lbel*l a nevezett sszegben2 - 8r*lbel*l? - /l sz-mn sz ktsz!zmilli0 & legyintett Tibor2 - 8i s mirt hagy ilyen rossz l %rztt helyen ennyi (nzt? - 5em olyan rossz l %rztt hely az, mint ahogy hamarosan megl!tod1 mindazon!ltal :ans bar!t nk itt azt mond"a, hogy egyszerGen ottfele"tettk2 - Ctt-fele"tettk? - $izony, ak!rmilyen hihetetlen, vannak emberek, akiknek h!rommilli!rd olyan kis (nz, hogy 'sak6gy elfele"tkeznek r0la1 no (ersze nem rkre, de mi t!n lel(t*nk a (nz*kkel, ez m!r nem a mi (roblm!nk lesz2 - Teh!t be kell " tnom, ki kell szednem a t!sk!t a ko'sib0l, kihoznom & ennyi? Tibor a fe"t ingatta2 - 3hhez nem kne nek*nk a vil!g egyik leg"obb tolva"a2 8t (roblm!nk van2 3gyik, hogy a Mer'i h!t l"!t lehegesztettk, teh!t vagy helyben fel kell nyitni valahogyan, vagy az egsz

ko'sit el kell vinn*nk2 9vn elg ember*nk, hogy (illanatok alatt el!ll" nk az 6tb0l, n az t0bbi megold!st "avasoln!m2 7 m!sik (roblma az, hogy a tele(et h szonngy 0r!ban %rzik, s az %rt valahogyan !rtalmatlann! kell tenni2 :a ez megvan, a lak0ko'siban az sszes a t0 k l's!hoz hozz!frhet*nk, s (illanatok alatt szabad tat var!zsolhat nk a Merdzs0nak2 - 3gy valami nem vil!gos, fi6k@ ha ennyi emberetek van, ennyi fegyverrel, mirt nem mentek oda, s l%ttk fe"be mindenkit? 5e rtsetek flre, n tolva" vagyok, nem gyilkos, sosem lnk (nzrt, de nem lenne sokkal egyszerGbb? /ter v!lasz l ? dolf el tette a harmadik k(et, melyen ismt az egsz tele( l!tszott, mgtte s!rga (*let, r!'sos ablakokkal, homlokzat!n komor fekete betGkkel kirva@ ?354;?S<E, ? dolf m!r a harmadik krt tette a tele( kr*l2 Tibor att0l flt, valakinek hamarosan gyan6ss! v!lik sz*ntelen 0l!lkod!s k2 <((en a lak0ko'si fel%li sarkon ford ltak be, mikor ? dolf megtor(ant2 Meredten b!m lt be a kertsen !t1 Tibor kvette a tekintett2 Cdabent kt fekete ?ottLeiler kerget%ztt egym!ssal2 - 3rr%l a kt dgr%l mirt nem sz0ltatok? & krdezte ? dolf, lassan tov!bbind lva2 & 3zek kik(zett har'i k ty!k, nem fognak elnk rohanni gatva, hogy le'sa(" k %ket1 figyelmeztets nlk*l, lesb%l t!madnak ma"d r!nk, ha betr*nk a ter*let*kre2 & ? dolf nagyot s0ha"tott, ma"d meg!llt a kertssel szemben, tekintett a s!rga (*letre emelte2 ?354;?S<E & hirdette a felirat m!r messzir%l1 ? dolf most m!r biztosan t dta, hogy azt a ko'sit nem vletlen*l !lltott!k legh!tra, a kertshez, (ont a rend%rk orra el2 5yilv!n ez!ltal 6gy reztk, itt tel"es biztons!gban van a (nz*k1 nem 'soda, hogy id%vel meg is feledkeztek r0la2 - 5os, rendben & sz0lt vg*l ? dolf2 & Meg'sin!lom2 7z ""eli%r nem (roblma, a kt k tya nem (roblma, a rend%rsg szintn nem (roblma, mert 'sendes, feltGns nlk*li, tiszta m nk!t fog nk vgezni2 & Tiborra nzett2 & Eondolom, ezrt kerestetek meg engem a feladattal2 ? dolf lefkezett a sarki kiskzrtt%l mintegy h6sz mterre2 Mindannyian kisz!lltak a ko'sib0l2 - Ti v!r"atok itt & sz0lt oda a h!rom hallgatag 'ig!ny frfinak, ma"d Tiborral s /terrel elind lt a bolt fel2 Mikor az a"t0hoz rtek, 'sak egy mozd lattal intett kt t!rs!nak, hogy marad"anak h!tra, ma"d f*tyrszve best!lt, tr*lt-ford lt, s m!r st!lt is ki egy rekesz srrel, ((6gy f*tyrszve2 7 rekeszt Tibor kezbe nyomta, aki llekszakadva a ko'si takar!s!ba rohant vele, s kzben gyan'sak melege lett2 4e "tt m!r a nyom!ban /ter, egy m!sik rekesszel a kezben, s vg*l ? dolf, harmadszor is kil(vn az *zletb%l, egy !raz0g(et hozott mag!val f*tyrszve2 - 7z elm6lt ngy na(ban & mondta a tolva" & a mi kis ""eli%r bar!t nkat figyeltem szakadatlan l2 & #elnyitotta a 'somagtart0t2 & Mindent t dok r0la2 :ol lakik, milyen lak!sban, mit 'sin!l, mikor nem dolgozik, milyen n%k tetszenek neki s, - 3gy-egy *veg srt a h!rom 'ig!ny frfi kezbe nyomott, a tbbit be(akolta a 'somagtart0ba2 - ,milyen fa"ta srt szokott inni2 & Tiborra nzett, ma"d /terre2 & 5in's m!s dolg nk, minthogy egy kis altat0t kever"*nk a srbe, amit meg fog venni a boltban2 & <s m!r (akolta is a 'somagtart0ban mag!val hozott *vegeket a kiskzrt rekeszeibe2 7z egyik roma felnevetett2 ? dolf r!nzett s 6gy folytatta@ & Meg (ersze, hogy ma ""el igaz!n "0l al d"on, egy n%t is k*ld*nk neki, sa"!t kltsg*nkn2 - 4e "0l megyen a dolga egyeseknek! & felelt r! a frfi2 - Te is elmenel ""eli%rnek, mi? & kontr!zott a m!sik2 - 5em lennk a (ali helyben, mikor kider*l, hogy mit lo(tak el az orra el%l, - d r zsolta ? dolf2 - 5ode nem t dhatott r0la! & v!gott kzbe Tibor gyorsan2

- Szerintem az neki mindegy lesz! & v!laszolta ? dolf, mikzben be!razta a 'somagtart0b0l el%ker*lt srs*vegeket2 & 9ehet, hogy mgis "obban tennnk, ha mi l%nnk fe"be, mintha azok, akik a h!rom, - 7zt hittem, ezt m!r megbeszlt*k! & trt ki /terb%l2 & Senki nem l meg senkit! ? dolf felka(ott egy rekeszt, s a bolt fel ind lt2 7 harmadik frfi, aki eddig nm!n !'sorgott, most t!nasz0lt@ - <s honnt t d" k, hogy melyik *veg srbe kell az altat0? :ogy melyiket veszi meg a (ort!s? )agy az ""eli%r, vagy mi, ? dolf elvigyorodott2 - Ma ""el a krnyken mindenki "0l fog al dni, aki szereti ezt a fa"ta srt2 ? dolf ment a menet ln2 Mgtte kisebb tmeg, amelyet b!rki fel*letes szemll% -'ig!ny kom(!ni!nak. nevezett volna1 tarktotta nh!ny arab s knai ar', ktoldalt (edig Tibor s /ter ksrtk a menetet, aggodalmasan (islogva minden ir!nyba2 3gy h"!n negyven f%2 ? dolf elmosolyodott, mikor a -negyven rabl0. kife"ezs eszbe " tott2 Mg mindig nem t dta hov! tenni mag!ban kt t!rs!t@ nem 6gy ltznek, mint akiket felvet a (nz Hk*lnsen TiborI, mgis milli!rdokra mennek, els% tal!lkoz!s kkor (an'serek benyom!s!t keltettk, azt!n mgis kider*l, hogy egsz kis hadsereg*k van, fegyverekkel2 7 fegyvereket (ersze most h!trahagyt!k, az egyetlen (isztoly ? dolf h!tizs!k"!nak d (la fenekbe re"tve la( lt2 7z sem kell sok!ig, Mikor a tele( kzelbe rtek, ? dolf intett az embereknek, hogy marad"anak le2 Tibor, /ter s mg egy frfi ? dolffal tartottak2 7 tolva" meg!llt a ka( n!l, el%h6zta a (isztolyt, s belekmlelt a sttsgbe2 5em l!tszanak, de ott vannak, 7z ""eli%r m!r egy 0r!"a megitta a srt2 7 k ty!knak m!r nem is adott enni, 6gy al dt el, a szken *lve2 ? dolf mindent gondosan megfigyelt t!v'svn !t2 Cdal(ett a kertshez, s "0 er%sen megr!zta2 5ma 'send, - Eyer*nk m!r & motyogta a tolva" &, idegesek vagytok! Eyer*nk! & "b0l megr!zta a kertst, mg er%sebben2 & 5em ka(tatok enni! 7z egyik k tya mlyr%l feltr% gat!ssal grott el% a sttsgb%l1 a m!siknak sem kellett tbb, az is ott termett, s kt oldalr0l gattak ? dolfra a kertsen !t2 :at tom(a ( ffan!s hallatszott az "szaka 'send"ben, gyors egym!s t!nban2 7z gat!s megszGnt2 Tibor a sttben is l!tni vlte a hangtom(t0b0l felsz!ll0 fehr f*stt2 ? dolf rongyba tekerte a (isztolyt, s a 'ig!ny frfi kesztyGs kezbe nyomta, aki sz0 nlk*l, siet%s l(tekkel elind lt vele az t'!n2 7 tolva" ez t!n intett t!rsainak, hogy h6z0d"anak egszen vissza2 - Megv!r" k, hogy l(nek-e valamit a rend%rk a lvldzsre & s6gta oda a t!rsainak2 9e*ltek az 6t t6loldal!n a "!rda szlre, s v!rtak2 /ter 6gy rezte, m!r tz (er' is eltelt, mikor ? dolf vgre fel!llt, s a ka( fel ind lt, kzben h!tizs!k"!b0l el%h6zott egy kis fekete szerkezetet2 Cdal(ett a lakathoz, s a k l's helyre illesztette2 #mes s rrog!s hallatszott, s kisv!rtatva a lakat kinylt2 - :ol lehet ilyet szerezni? & krdezte !lmlkodva Tibor2 - 7 (ia'on & felelte ? dolf, mikzben szlesre t!rta a ka( t2 - Milyen (ia'on? - 7z 3'serin, regem, ktsz!z forintrt2 - Ck, ok & visszakozott Tibor, s intett az embereknek2 7 fekete alakok tmege megind lt fel"*k2

$ent a tele(en a lak0ko'si a"ta"a nem volt z!rva2 7hogy ? dolf kit!rta az a"t0t, a villanyfny vakt0 er%vel v!gott a szem*kbe2 : nyorogva l(tek be2 ? dolf fe'skend%t h6zott el%2 - 7 srbe nem tehettem l0r6g!st, t6l sok ember ivott bel%le & magyar!zta, ma"d felh6zta az ""eli%r l!b!n a nadr!got, s sz6rt2 & Mgy, ni2 Most m!r alszik holna( dl t!nig2 Tibor elfo"tott egy ka'a"t2 Mindekzben /ter a falra er%stett t!bl!r0l osztani kezdte a k l'sokat az a"t0n!l sorban !ll0 embereknek, mindenkivel kzlve a szg feletti feliratot2 - Men"*nk, v!r a Mer'ink! & mondta Tibor izgatottan2 - /illanat & sz0lt ? dolf2 Megr!zta az ""eli%rt2 & A0 reggeeeelt!! - 8i van *tve & mormogta Tibor2 8ist!ltak az "szak!ba, /terrel a nyom kban2 7z tols0 emberek most *ltek be a nekik kiosztott ko'siba2 7 tbbiek m!r 'sendben v!rtak a "elre2 7 h!rom frfi h!trasietett a Mer'edeshez2 /ter kinyitotta a vezet%f*lke a"ta"!t, ? dolf a ko'si h!t l"!hoz ment, Tiborral a nyom!ban2 - 8*lns, kzelr%l sem l!tszik, hogy le van hegesztve & s6gta ? dolf2 Tibor v!lasz nlk*l otthagyta, fel!llt a legkzelebbi ko'si motorh!z!nak tete"re, s megadta a "elet2 7 ka( n!l !ll0 ko'sik motor"a beind lt, vezet%ik megkezdtk a man%verezst a szGk helyen, ma"d (illanatok m6lva elhagyt!k az a t0kereskedst2 #elszabad lt hely*kn a tbbi ko'si m!r knnyebben mozgott, s hamarosan egy egsz konvo" tartott kifel a tele(r%l, ? dolf odal(ett a Mer'edes h!t l"!hoz, s megh6zta a kilin'set2 7z a"t0 akad!lytalan l kinylt2 7 tolva" szlesre t!rta mindkt a"t0t, zsebl!m(!"a t!n ka(ott, s bevil!gtott a "!rmG stt h!t l"!ba2 Jres raktr, Nri!si *tst rzett a tark0"!n, s elstt*lt el%tte a vil!g2 Mikor mag!hoz trt, flhom!lyos helyisgben tal!lta mag!t2 Szd*lt, a fe"e f!"t2 #el*lt, s kr*lnzett & r!ismerve az irod!ra, ahol /terk t na((al ezel%tt fogadt!k2 7 helyisg *res volt, az asztal s a szkek eltGntek2 #el!llt, s odat!molygott az a"t0hoz2 K!rva2 :!tizs!k"a nem volt n!la2 +smt kr*lnzett, azon gondolkodva, mit tegyen2 #elmrte az ablak r!'sait2 7zon !t nem t d kim!szni2 $eler6gott az a"t0ba egyszer-ktszer2 Megle(%en er%s, Tibor lefkezett a rgi 7$= el%tt2 3gyre azt ha"togatta mag!ban, h*lyesg volt ide"nnie2 :*lyesg volt, $el(ett a nyitott a"t0n !t, s a folyos0n kereszt*l h!trament az irod!ig2 3l%ka(ta a k l'sot, s bed gta a z!rba, ? dolf hallotta a kzelg% l(teket2 #el!llt, s egy (illanatig ttov!zott, mit tegyen2 7z a"t0 fel ind lt, mely abban a (illanatban hangos z!rzrgs kze(ette kit!r lt2 7z a"t0ban Tibor !llt, kezben (isztollyal & az hangtom(t0s (isztoly!val, - Mirt *tttetek le?! & kezdte ? dolf2 & 7z egymilli!rdrt? A0 0rabr, egy *tsrt egymilli!rd, de f6"hat"!tok, mert valaki m!r ki( 'olta a ko'sit, val0sznG a gazd!"a2 Tibor elmosolyodott2 - Mit vigyorogsz, mi? <n a helyedben ink!bb a :ans haverodat v!gn!m nyakon, de rendesen2 & 3gy (illanatig ttov!zott, t!na !t"!rta a felismers2 & :irtelen tlet volt, igaz? Megl!ttad, hogy nin's ott a (nz, s bema"rzt!l, hogy mit sz0lok, & elakadt a szava Tibor ar'kife"ezst%l2 gy rezte, le van maradva egy fe"ezettel2 - :!t mg mindig nem rted? & sz0lalt meg vgre Tibor & 5em volt semmifle h!rommilli!rd! - 5em volt, h!rom,

- 7 ko'sikra ment*nk, regem! 7 ko'sikra! - 7 ko'sik, - )an fogalmad r0la, mi (nzt rt az a sok verda? Tbb mint h6szmilli0t kasz!lt nk! - :6sz, mill, - 7zt!n kitrt bel%le a sz0@ - Mifle leg tols0 (iti!ner tr0gerek vagytok ti, szaros h6szmilli0rt k(esek voltatok beler!ngatni egy ilyen ko'k!zatos h*lyesgbe, a rend%rsg orra el%tt? :iszen az embereiteket nem t d"!tok kifizetni annyib0l! :a ennyit sz!mt nektek egy h6szas, mib%l tart"!tok fenn azt a hadsereget? Tibor l!that0an "0l sz0rakozott2 - :adsereget? :armin' 'ig!ny neked hadsereg? 5a(i t rongyrt rmmel "!tszottak kommand0sat a tltetlen fegyverekkel2 <s (ersze, mindannyi kat 'sak egy na(ra fizett*k meg1 mikor el%szr itt volt!l, tz embert hvt nk ide, azt!n a kiskzrthez h!rom m!sikat 'sak azrt, hogy azt hidd, tobz0d nk az emberekben2 - <s az a t0lo(!s? 7zt is na(i t rongyrt 'sin!lt!k tal!n? - $izony! ;ket is !tv!gtam, azt haz dtam nekik, hogy a keresked% tartozik nek*nk ezzel a (nzzel, s a "ogos t la"don nkat vessz*k el2 - <s %k nem l(tek le a ko'sikkal sa"!t zseb*kre? - 4e nem !m! T dt k, hogy melyik*k ki'soda, hol lakik, a"!nl!ssal szerezt*k %ket, nem 'sak 6gy az t'!n fogdost k ssze2 $izonyos ka('solataim vannak bizonyos helyeken, egy vidki va"da kzvettette nek*nk az embereket2 Mindegyikrt kezeskedett2 7 va"d!nak egy kil0t fizett*nk 'sak a kzvettsrt! & Tibor bentebb st!lt az a"t0n2 & 7 (nz hi!ny!t ka('solatokkal lehet (0tolni2 <n egy 'ig!nyl!nyt vettem felesg*l annakide"n1 m!r meghalt szegny, de az % a("a tantott meg engem mindenre2 7nn!l az embernl nagyobb szlh!mos nem ltezett a vil!gon! gy be t dta d m!lni az embereket, 5em tolva" volt, mint te, "obban 'sin!lta@ az emberek nknt adt!k oda neki a (nzt, vagy m!s rtket2 3gyszer r!vett kt rend%rt, hogy odaad"!k neki a "!r%rko'sit, s % elha"tott vele! 7zt a trtnetet a srig meslte az reg2 - <s megtantott tged, hogy kell m!sokat !tv!gni2 - gy van2 9!ttam "obb na(okat is, mint a mostaniak, 6gy rtem, a tegna(i zs!km!nyig & vigyorodott el2 & gyhogy kital!ltam, r!veszek egy tolva"t, hogy lo("on el nek*nk egy egsz a t0farmot2 =sak be kellett meslnem neked, hogy van ott h!rommilli!rd, s m!ris meg'sin!ltad helyett*nk az egszet2 :ogy %szinte legyek, n azt sem t dtam volna, hogyan kezd"ek hozz!, - <s ez a f%hadisz!ll!s itt? - 8z alatt breltem, vesztegets 6t"!n, ha 6gy tetszik2 3gy tvenest fizett*nk rte tz na(ra2 - <s a nmet nagymen%? - 7 s0gorom2 5%vremmel kint lnek 5metorsz!gban, egy sz0t sem t d magyar l2 Most hazal!togatott, ezrt kital!ltam, hogy %t is iderak" k dsznek2 3gy karton bort ka(ott rte, hogy egy 0r!t itt *'srgtt mosolyogva a fiam legmen%bb na(szem*vegben2 - <s nem sz0lt semmit, mikor a sok fegyveres alakot l!tta? - ; a fegyvereseket nem l!tta, azok a kett%tk rkezse kztt foglalt!k el a hely*ket2 7 szob!ban lv% fegyvereket 'sak te l!ttad, %neki takar!sban voltak2 7 vel*nk bent lv% arab s knai -%rk. szintn nem t dtak magyar l2 Mindent kital!ltam rszletesen2 3gyszer-ktszer gyan ma"dnem elsz0ltad magad az emberek el%tt a nemltez% h!rommilli!rdr0l, amir%l (ersze %k nem hallhattak soha, de szeren'ssen beld fo"tott k a sz0t2 - 3mlkszem2 7 kiskzrtnl, Sz0val ennyi az egsz? 3gy (!r ember, egy 0'ska rgi !b', s meg"!tszott!tok a nagymen%t? 3gyet !r l" el@ ha 'sak a ko'sik kellettek, mirt (ont ezt az a t0kereskedst kellett ki'sontozn nk, a rend%rsg el%tt? Mirt nem volt "0 ak!rmelyik? +tt voltak a leg"obb "!rg!nyok? )agy,

- 5em t dtam, mennyire vet fel a (nz, sokfle legenda kering r0lad meg a nagy dob!saidr0l2 gy gondoltam, ha az egymilli!rd nem is motiv!l elgg, a feladat sz(sge biztosan megfog2 - )an benne igazs!g2 & ? dolf elmerengett2 & :ogy keveredtem bele n ebbe, Tibor k n'ogott2 - 3gy h6szasrt vett*k a sz!modat, - 7 sz!momat, egy h6szasrt, - ? dolf ma"dnem le*lt a megdbbenst%l2 & 7zt hittem, a #eri ismer benneteket, - 3gy fent, eladta a sz!modat (nzrt2 - 5a, vele is elbeszlgetek ma"d, ha ki" tok innen lve! & 3gy (illanatra megtor(ant, mintha 'sak most bredne t dat!ra a Tibor kezben lv% (isztolynak2 & Mi a terved velem? Minek "ttl ide? - gy tervezt*k, hogy itt hagy nk bez!rva2 Te biztosan !t" tsz ma"d valahogy a z!rt a"t0n, de n agg0dtam, mi lesz, ha mgsem, ha 'sak v!rod, hogy valaki """n s megmond"a, mirt z!rt be ide, azt!n itt ( szt lsz hen2 gyhogy vissza"ttem rted, hogy kienged"elek2 - <s most sz(en meghat0dok, s kist!l nk innen kzen fogva? Tibor a fldre dobott egy (!r bilin'set ? dolf el%tt2 - )!lassz2 )agy ezt a bok!dra 'sattintod, vagy ellvm mindkt l!bad2 Mgy vagy 6gy, az egr tam meglesz2 - 3llvd, a sa"!t (isztolyommal, - Mi m!ssal? 7 fegyverek brlete rges-rgen le"!rt2 7m6gy sem volt hozz!" k tltny*nk2 - <s most, elf tsz el%lem, hazamsz, s azt hiszed, ezzel el van intzve? - 5em egszen2 <n a sa"!t felemb%l kimegyek 7 sztr!li!ba, ma este ind l a g(em2 T dod, rgen mg !t lehetett verni az embereket2 Ma m!r m!s a helyzet1 mindenki gyanakv0, senki nem bzik senkiben2 3gyszerGen k(telensg r!venni valakit, hogy ismeretlen*l (nzt ad"on neked, mg egy szaros ezrest sem, nemhogy (!r sz!zezret, vagy milli0t, 4e 7 sztr!li!ban, ott idill van, regem2 Ctt az emberek ny godtak, nem (ar!znak, sokkal o(timist!bbak & ott mg van eslyem2 Megl!tod, a tzmilli0mb0l ott (!r v alatt sz!zat 'sin!lok2 - <s a haverod is veled megy? - 5em, % itthon marad, s ko'sm!t nyit, olyat, mint a s0gor!nak a haver"!, neki az az !lma2 - <s letetek vgig b "k!lni akartok el%lem? :iszen a haverodnak mg a szemlyi igazolv!ny sz!ma is megvan nekem, - 5e agg0d", ? dik!m, megvannak a tervei, hogyan tGnik el el%led2 4e (ersze nem ktm az orrodra2 ? dolf ar'!n egy 6" kife"ezs "elent meg2 - Mennyi volt a zs!km!ny? - : szonegy milli0 egysz!zezer kr*l2 3bb%l le"n (!rsz!zezer a kltsgekre, /ternek & % !llta az egszet, nekem nem volt semmi l0vm2 - Mi lenne, ha megegyeznnk? :!rman zs!km!nyolt k azt a (nzt, ossz k h!romfel, s akkor ny godtan lhettek tov!bb h!tralev% veitekben, bkben v!l nk el2 - <s ezt most komolyan mondod? 3l is kne hinnem? - T dod, hogy n leszarom azt a (!r milli0t2 Siker*lt !tv!gnod engem, grat l!lok, "0l 'sin!ltad2 Tan ltam az esetb%l2 4e ha m!r beler!ngatt!l ebbe a h*lyesgbe, legal!bb a rszemet ka("am meg bel%le2 +tt nem a (nzr%l van sz0, hanem az elvr%l2 Tibor (!r (illanatig ttov!zott, azt!n intett a (isztollyal2 - Eyere, 8ist!ltak a dl t!ni na(s*tsbe2 ? dolf felnzett az gre2

- Meddig voltam eszmletlen? - Tizent 0r!"a *tttelek le2 - Tizent, :ogyhogy? =sak nemrg trtem magamhoz, - 7z altat0222 3redetileg 6gy tervezt*k, megktz*nk, ki(e'kel"*k a sz!dat, s bekt"*k a szemedet2 4e azt!n el%ker*lt az az er%s mi'soda az ""eli%rnl, 6gyhogy hirtelen tlettel fogt k, s beld nyomt k a maradkot2 ? dolf megtor(ant a vil!goskk "!rmG el%tt, mely fel Tibor tartott2 - 8o'kalada? - Mi m!s, - Az som! & /ter hal!lra v!lt ar''al grott fel a dv!nyr0l, mikor megl!tta a szob!ba bel(% ? dolfot2 & :ogy ker*l, - /etikm, /etikm, ny gi! & sz0lt a tolva" h!ta mg*l a szlh!mos2 & 5ehogy ment%t kell"en !m hvni! - 4e hogy, - :a ki'sit kinyitn!d a szemed, l!tn!d, hogy mg mindig az n kezemben van a (isztoly2 - <s, - <s akkor meg min (ar!zol? ? di b!ty0val sz(en megegyezt*nk2 :armadol nk2 /ter lassan visszaereszkedett a dv!nyra2 - :armadol nk, - 7zt ne mondd, hogy sa"n!lod t%le a rszt! & Tibor ? dolf v!ll!ra 'sa(ott2 & 5lk*le sehol se lenne az a (nz, Tibor levetette mag!t a /terrel szemkzti dv!nyra2 ? dolf egy fotelba *lt2 7z asztalon, melyet kr*l*ltek, egy kis sttkk t!ska dagadozott a beletmtt (nzt%l2 - 7kkor, khm, a rszed & mondta /ter, s belemarkolt a t!sk!ba2 & :6sz, negyven, hatvan, nyol'van, sz!z2 Sz!zh6sz, , ? dolf h!trad%lt, s elgedetten nzte az el%tte gyGl% h6szezreseket2 Tibor ellaz lt, letette a (isztolyt az asztalra, l!b!t feltette mell, s mlyet s0ha"tott2 - :!romsz!zhatvan, h!romnyol'van, ngysz!z2 5gysz!zh6sz, Tibor a dereka al! nyomott egy (!rn!t2 - 5gynyol'van, tsz!z2 Ftsz!zh6sz, tsz!znegyven, ? dolf fel grott, felka(ta a (isztolyt az asztalr0l, s /terre szegezte2 - 7 kezedben lv% (nzt tedd vissza a t!sk!ba! /ter engedelmeskedett2 8zben ? dolf egy gyors mozd lattal Tibor fel r!ntotta a fegyver 'svt, hogy %t is mozd latlans!gra knyszertse, ma"d visszaford lt /ter fel2 - 4%l" 'sak h!tra sz(en! /ter h!trad%lt a dv!nyon, kezvel idegesen a h!tt!mla s az *l%(!rna kztti rszbe markolt2 - 7z ledbe a kezed! & ? dolf odal(ett a teli t!sk!hoz, s felvette2 & 3z az n (nzem, n lo(tam, engem illet2 7z asztalon lv% kteget /ter fel tolta2 - 7 kiad!saidra2 7mi (edig tged illet, - 7 fegyver 'svt egyenesen Tibor szvre ir!nyozta - ,te t6l veszlyes ember vagy ahhoz, hogy lve marad"2