Anda di halaman 1dari 5

DE AGUNG DEMANG 09/PAJAK 1-B

Sholat
Menurut bahasa (etimologi), shalat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa (memohon). Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai beberapa syarat yang sudah ditentukan. Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barang siapa yang mendirikan shalat, maka ia mendirikan agama (Islam), dan barang siapa yang meninggalkan shalat, maka ia telah meruntuhkan agama (Islam). Rukun Shalat :

Niat Takbiratul Ihram Berdiri untuk shalat fardu bagi yang kuasa. Membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat Ruku dengan tumaninah Itidal dengan tumaninah Sujud dua kali dengan tumaninah Duduk antara dua sujud dengan tumaninah Duduk tahiyyat (tasyahhud) akhir Membaca salawat Nabi pada tsyahhud akhir Membaca salam yang pertama
Tertib (berurutan dalam mengerjakan rukun) Hikmah sholat: Sholat merupakan media penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sholat adalah pencegah dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Sholat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman yang memancar dari dalam hatinya dan menyinari ketika di padang Mahsyar pada hari kiamat. Sholat adalah kebahagiaan jiwa orang-orang yang beriman serta penyejuk hatinya. Sholat adalah penghapus dosa-dosa dan pelebur segala kesalahan. Sholat merupakan tiang agama, barangsiapa yang menegakkannya maka ia telah menegakkan agama Sholat merupakan pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir dan musyrik. Dapat menjadi hijab/penghalang dari api neraka.

DE AGUNG DEMANG 09/PAJAK 1-B

Puasa
Puasa menurut bahasa berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut syara adalah suatu amal-amal ibadah yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam mtahari disertai niat kareena allah dengan syarat dan rukun tertentu. Tata Cara Pelaksanaan Puasa : Niat Puasa dimulai dari terbitnya fajar hingga hilangnya siang dengan datangnya malam, dengan kata lain hilangnya bundaran matahari di ufuk. Disunnahkan untuk melakukan sahur

Yang Membatalkan Puasa :


Makan dengan sengaja Muntah dengan sengaja Haid dan Nifas Murtad Bersetubuh dengan sengaja. Keluar Mani dengan sengaja.

Hikmah Puasa : Membiasakan kesabaran, menguatkan kemauan , mengajari dan membantu menguasai diri, serta mewujudkan dalam membentuk ketakwaan yang kokoh dalam diri, yang ini merupakan hikmah puasa yang paling utama. Membiasakan umat berlaku disiplin, bersatu, cinta keadilan dan persamaan, juga melahirkan perasaan kasih sayang dalam diri orang-orang beriman dan mendorong mereka berbuat kebajikan sebagaimana ia juga menjaga masyarakat dari kejahatan dan kerusakan. Membersihkan usus-usus, memperbaiki kerja pencernaan, membersihkan tubuh dari sisa-sisa dan endapan makanan, mengurangi kegemukan dan kelebihan lemak di perut. Mematahkan nafsu. Mengosongkan hati untuk berzikir dan berfikir. Mempersempit jalan aliran darah yang merupakan jalan setan pada diri anak adam. Karena setan masuk kepada anak adam melalui jalan aliran darah, dengan berpuasa maka dia aman dari gangguan

DE AGUNG DEMANG 09/PAJAK 1-B


setan, serta kekuatan nafsu syahwat dan marah akan menjadi lumpuh. Karena itu nabi muhammad saw menjadikan puasa sebagai benteng untuk menghalangi nafsu syahwat nikah sehingga beliau memerintahkan orang-orang yang belum mampu menikah dengan berpuasa

DE AGUNG DEMANG 09/PAJAK 1-B


Isi Magna Charta adalah sebagai berikut : Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagi berikut : Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. PETITION OF RIGHTS Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut : Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. HOBEAS CORPUS ACT Hobeas Corpus Act adalah undang- undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut : Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. BILL OF RIGHTS Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang : Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing . Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

DE AGUNG DEMANG 09/PAJAK 1-B