Anda di halaman 1dari 70

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Dasar Pelaksanaan PBS

Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri

COMPANY LOGO

COMPANY LOGO

20 Jun 2010
14 Mei 2009
Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil. 3/2009 telah bersetuju SPPK dilaksanakan Pengumuman YAB Menteri Pelajaran KPM mencadangkan kemungkinan pemansuhan UPSR dan PMR

18 SEPT 2008

4 OGOS 2008 2005 2006


International Colloquium September 2005 Kuala Lumpur International Conference On Assessment (KLICA)
Memperkasa PBS Humanising Assessment Mesyuarat JKP meluluskan cadangan PBS dalam transformasi pentaksiran

Mesyuarat JPP meluluskan pelaksanaan SPPK dengan melaksanakan projek rintis ke atas 500 sekolah terlebih dahulu.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras strategik PIPP (2006 2010) ; Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan) Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan) 6

COMPANY LOGO

24 Sept 2010
18 Ogos 2010

27 Julai 2010 19 Julai 2010

20 Jun 2010

COMPANY LOGO

KELULUSAN
17 Dis 2010

Pentaksiran Pusat Ujian Bertulis (MP Teras) Kerja Kursus Projek Lisan (Teras & Elektif)
Ujian Aptitud

Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK

Inventori Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis panduan dari LP

Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah


COMPANY LOGO

Penambahbaikan PMR dengan PBS 100%


Ting 1 Ting 2 Ting 3

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100%

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100%

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100%

4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

COMPANY LOGO

Mengapa perlu berubah?


3
Penekanan kepada JERI - aspirasi Falsafah Pendidikan Negara tidak tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan - penglibatan dalam kokurikulum sangat kurang

3 4 3 4

Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-mata - tekanan kepada guru, murid & ibu bapa Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran - pengabaian pembentukan modal insan yang seimbang Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran - Assessment for learning diabaikan - kurang membantu dalam proses pembelajaran sebenarnya Meningkatkan martabat profesyen keguruan guru lebih dihormati, peningkatan integriti dan keberkesanan guru Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah tiada peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah rendah 11

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

STANDARD KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

Objektif Tujuan Hasil Pembelajaran Kandungan

PENTAKSIRAN

Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Instrumen

Apa yang patut dipelajari

Apa yang dilaporkan tentang pencapaian murid


2011
13

LEMBAGA

PS

PENTAKSIRAN

Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Rujukan Norma

Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan meletakkan murid dalam sistem pangkat / aras dan membanding antara murid merujuk kepada skor / markah yang diperoleh

Rujukan Kriteria

Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan melihat apa yang telah disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain (ada qualifier)

Rujukan Standard

Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan (growth)murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard
COMPANY LOGO

PBS

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

PS

Pentaksiran Sekolah

PP

Pentaksiran Pusat

PAJSK

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik

PPsi

COMPANY LOGO

Pentaksiran Sekolah (PS)

Prinsip Pentaksiran Sekolah (PS)

Pelaporan Verbal / Bertulis

Dilaksanakan di sekolah oleh guru mata pelajaran

Bentuk Sumatif

Sepanjang tahun

Bentuk Formatif

Semua mata pelajaran

19 COMPANY LOGO

Proses Pembentukan
Assessment for learning
What

Proses Merumuskan
Assessment of learning
What

Sepanjang P & P

Di hujung sesuatu unit pembelajaran Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid

Untuk memperbaiki pembelajaran murid

Why

Why

Pelbagai kaedah pentaksiran

Pentaksiran FORMATIF
How

Pentaksiran SUMATIF
How

Pelbagai kaedah pentaksiran

Merujuk standard prestasi

QA
Report Report

QA

Merujuk standard prestasi

Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila bila masa

Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan

PENTAKSIRAN
Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui
- APA yang murid TAHU - APA yang murid BOLEH BUAT

- APA yang murid BOLEH AMALKAN

PRS

Pentaksiran Rujukan Standard


Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum
22

2011

LEMBAGA

PS
1 2 3 4

Holistik

Sepadu
Seimbang

Fleksibel
Merujuk Standard Sebahagian Proses P&P
COMPANY LOGO

5
6

Merujuk Standard Prestasi

Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang

dihasratkan dalam dokumen


6

kurikulum
COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu

Disusun secara hierarki


Digunakan untuk tujuan pelaporan

Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6

COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

COMPANY LOGO

Murid-murid sudah boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi

Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi, menjelaskan apa yang murid tahu

peringkat murid-murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara-perkara yang asas (Mengingat semula / Menyatakan / Mempamerkan apa yang telah dipelajari

COMPANY LOGO

Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, bersikap positif dan berupaya menjadi contoh

Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik dan bersikap positif

Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik

COMPANY LOGO

Band, Standard, Deskriptor, Eviden dan Instrumen


Band 6 5 4 3 2 1 Standard Pernyataan bersifat generik tentang aras perkembangan dalam pembelajaran (OM & OP) Deskriptor Pernyataan tentang apa yang murid tahu dan boleh buat Evidens Pernyataan tentang bagaimana murid menunjuk kan tahu dan boleh buat Instrumen Alat untuk digunakan untuk mentaksir
Paper

& pencil Pemerhatian Kerja Kursus Scrapt Book Folio ULBS Ujian Amali Senarai Semak Soal Selidik Demo Simulasi dll
29

2011

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Standard

Deskriptor (APA)
B3D1 Penyelesaian operasi tambah dan tolak

Evidens (BAGAIMANA)
B3D1E1 Melakukan operasi tambah dan tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100 B3D1E2 Melakukan operasi tambah dan tolak yang melibatkan wang: a) syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) ringgit RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10) B3D2E1 Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh terdekat Paper

Instrumen

Band 3
Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaika n masalah yang melibatkan perkataan

B3D2 Pembundaran nombor bulat

& pencil Pemerhatian Kerja Kursus Scrapt Book Folio ULBS Ujian Amali Senarai Semak Soal Selidik dll
(Guru harus memilih instrumen paling sesuai )

2011

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

30

COMPANY LOGO

Tingkatan 1
Band Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5
D E

D D

E E

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
D D D E E E

D
D D D

E
E E E

D
D

E
E

Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band, TETAPI untuk keseluruhan Ting. 1 mesti ada Band 1 Band 6

Peranan Pentaksiran Sekolah

2
Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran

3
Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar

4
Mengubahsuai strategi pengajaran

COMPANY LOGO

Penambahbaikan Yang Dihasratkan


Menyampaikan Ilmu Dan Membentuk Modal Insan Transfer of Knowledge & Transform Human Capital Pentaksiran Untuk & Tentang Pembelajaran Assessment for Learning Menguasai Pengetahuan dan Kemahiran & Mengamalkan Nilai Murni

Menyampaikan Ilmu Transfer of Knowledge


Pentaksiran Tentang Pembelajaran Assessment of Learning Mempelajari Kandungan Mata pelajaran

34

Memberi maklum balas

Mendapatkan maklumat

Membuat pemerhatian

Menjadi pemudahcara

COMPANY LOGO

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari


Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

Kejayaan dalam mendapatkan ilmu, kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji

COMPANY LOGO

Peranan Standard Prestasi dalam PS


MULA

Pemulihan

Belum mencapai tahap penguasaan

Telah mencapai Tahap penguasaan

Tujuan diadakan Buku Panduan


Guru berkeyakinan

4. Guru terpandu
PPD dan JPN tahu fungsi

3. JPN dan PPD terpandu


Semua petugas maklum 2. Prosedur terselaras Maklumat tersebar 1. Sumber Maklumat
COMPANY LOGO

Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur

Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi

Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran

Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran


39
COMPANY LOGO

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS


A
Kesediaan dan Kemahiran guru Melaksanakan PBS

B
Guru akan terasa terbeban dengan tugas tambahan

C
Integriti Guru diragui

Penyelesaian
Program latihan dan penataran yang menyeluruh

Penyelesaian Penerangan Automasikan Pelaporan

Penyelesaian Pemantauan
Pementoran Pengesanan Penyelarasan

COMPANY LOGO

http://www.moe.gov.my/lp/

COMPANY LOGO

Pentaksiran Pusat

DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran pusat merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan, garis panduan, peraturan penskoran dikeluarkan oleh LP.

Pentaksiran yang ditadbir, direkod dan dilapor diperingkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran.
(Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Lembaga Peperiksaan , Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011)

TUJUAN PP
TUJUAN
Check and balance pentaksiran sekolah (PS) PS tidak mampu mentaksir pelajar dalam jangka masa pendek bagi mengesan proses dan produk pengajaran dan pembelajaran Pentaksiran Pusat dan Pentaksiran Sekolah saling melengkapi

1
Pelaporan (berasaskan skor yang diperoleh)

Format & tugasan disediakan oleh LP

Tugasan berbeza setiap tahun

Pemantauan dan penyelarasan bagi penjaminan kualiti & standard

PRINSIP PP
6 5
Ditaksir oleh guru mata pelajaran

Dilaksana di sekolah

Skor berdasarkan rubrik yang disediakan oleh LP

Tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP

Format & Tugasan disediakan oleh LP


Perkara Maklumat Tugasan bertulis Kerja amali Penghasilan produk Projek Kerja kursus Pemerhatian Persembahan Kajian lapangan Karya penulisan Kajian kes Catatan Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa

Jenis Instrumen

TUGASAN PP
CONTOH TUGASAN
o o o o o o o o o o o Kerja kursus Persembahan Profil Karya penulisan Kajian kes Kajian lapangan Pameran tahunan Ekspo Folio Jurnal Inovasi / reka cipta bahan buangan

Perkara Skop tugasan

Maklumat Merujuk kepada dokumen kurikulum dan Spesifikasi Ujian.

Catatan

Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa


Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa Pelaksanaan secara individu atau berkumpulan

Bentuk/ Kaedah/ Jenis Tugasan

Tugasan bagi setiap mata pelajaran Tugasan berdasarkan gabungan antara beberapa mata pelajaran

Perkara Bilangan Tugasan

Maklumat Satu tugasan untuk setiap mata pelajaran

Catatan Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.

Kaedah Penskoran

Rubrik

Rubrik - analitik atau holistik Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa. Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.

Pelaporan

Gred Pernyataan Deskriptif

Tugasan di sediakan oleh LP

Tugasan disediakan oleh LP akan dimuatnaik dalam tempoh tertentu sebelum pelaksanaannya.

Tugasan Berbeza Setiap Tahun Tugasan bagi setiap mata pelajaran berbeza mengikut kohort.
KOHORT 1 TINGKATAN 2
SEJARAH PEND. ISLAM

3
PEND. ISLAM
SIVIK SEJARAH

JENIS TUGASAN

2012-2014
2013-2015

SIVIK SEJARAH

Projek
Folio

2014-2016

SIVIK

PEND. ISLAM

Kajian kes

Dilaksanakan Di Sekolah

Tugasan mesti dilaksanakan sepenuhnya di bawah seliaan guru mata pelajaran Jadual pelaksanaan yang seragam akan dikeluarkan oleh LP

Tempoh Pelaksanaan Ditentukan Oleh LP

Tempoh untuk melaksanakan setiap tugasan ialah empat minggu sama ada di Tingkatan 1 atau Tingkatan 2 Tugasan mini selama seminggu di Tingkatan 3 (Belum muktamad)

Ditaksir oleh Guru Mata Pelajaran

Semua tugasan akan ditaksir oleh guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan pada waktu yang ditetapkan dalam jadual pelaksanaan.

Skor Berdasarkan Rubrik Yang Disediakan oleh LP

Guru menilai proses dan produk tugasan berdasarkan rubrik penskoran.

RUBRIK
Rubrik ialah alat penskoran yang secara terang menunjukkan prestasi yang diharapkan untuk sesuatu tugasan atau sesuatu kerja. Rubrik ialah alat penskoran yang mengandungi set kriteria dan standard, merujuk kepada

objektif pembelajaran. Rubrik ialah set kategori bagi suatu hasil kerja dapat dilihat dengan kualiti atau proses dapat ditunjukkan supaya prestasinya dapat ditaksir.

RUBRIK
Rubrik merupakan satu bentuk skema penskoran yang ditetapkan mengikut kriteria seperti daripada lemah ke cemerlang. Kriteria ini digunakan untuk membuat ranking atau pemeringkatan terhadap pencapaian murid. Rubrik terdiri daripada rubrik analitik dan rubrik holistik.

RUBRIK
Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas. Rubrik hendaklah dijadikan telus supaya murid boleh menganggar prestasinya. Kejelasan dan pemahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan Pentaksiran Pusat.

RUBRIK HOLISTIK Mengandungi kriteria dan kualiti untuk menilai keseluruhan hasil kerja murid.

RUBRIK HOLISTIK
SKOR

PENERANGAN
KRITERIA Lemah 1 Memuaskan 2 Baik 3 Cemerlang 4

Tidak dapat menerangkan. Ada Kesilapan ejaan. Menerangkan secara luaran sahaja.

Menerangkan dengan jelas. Menerangkan secara terperinci. Maklumat tepat.

RUBRIK ANALITIK
Terdiri daripada penerangan terperinci berserta agihan markah bagi setiap poin untuk menilai hasil kerja murid.

CONTOH RUBRIK ANALITIK


KRITERIA
MELENGKAPKAN INVOIS PENGIRAAN DISKAUN NIAGA PENGIRAAN DISKAUN TUNAI Mengira diskaun tunai dengan tepat PENGIRAAN JUMLAH BAYARAN Mengira jumlah bayaran dengan tepat

SKOR

Melengkapkan invois Mengira diskaun niaga dengan lapan dengan tepat maklumat mengikut keutamaan Melengkapkan sekurang-kurangnya satu maklumat dengan betul Mengira jumlah harga barang

1 ASAS

Mengira jumlah harga barang tanpa ditolak diskaun niaga atau Mengira jumlah harga barang setelah ditolak diskaun niaga

Mengira jumlah bayaran

2 TEPAT

Melengkapkan sekurang-kurangnya tiga maklumat mengikut keutamaan

Mengira jumlah harga barang dengan tepat

Mengira jumlah harga Mengira jumlah barang bayaran dengan setelah ditolak diskaun mengambilkira sama niaga ada diskaun niaga atau dengan tepat diskaun tunai
Mengira diskaun tunai Mengira jumlah bayaran dengan mengambil kira kedua-dua diskaun Mengira jumlah bayaran dengan tepat

3 LENGKAP

Melengkapkan Mengira diskaun niaga sekurang-kurangnya lima maklumat mengikut keutamaan Melengkapkan invois Mengira diskaun niaga dengan lapan dengan tepat maklumat mengikut keutamaan

4 TERCAPAI

Mengira diskaun tunai dengan tepat

Pemantauan Dan Penyelarasan bagi Penjaminan Kualiti Dan Standard

i. Pemantauan - Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur ii. Penyelarasan - Keseragaman pemberian skor berdasarkan rubrik iii. Pementoran - Membantu memudahcara dan membimbing pelaksanaan pentaksiran iv. Pengesanan - Mengenal pasti keberkesanan instrumen pentaksiran untuk penambahbaikan.

Pelaporan (Berasaskan Skor Yang Diperoleh)

Pelaporan boleh dalam bentuk gred atau pernyataan deskriptif.

PERANAN LP Menyediakan instrumen pentaksiran, tugasan, kaedah penskoran, dan jadual pelaksanaan. Jadual pelaksanaan disediakan secara kohort (cohort by cohort). Menyediakan sistem pungutan skor atas talian.

CADANGAN JADUAL PENTAKSIRAN PUSAT UNTUK KOHORT 2012 - 2014


TING 1 2012 TING 2 2013 MAC APRIL MEI TINGKATAN 3 (Mini Tugasan bagi setiap mata pelajaran) 2014 JUN JULAI OGOS SEPT OKT

MATA AP M JU JU OG SE O MA AP M JU JU OG SE O M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M PELAJARAN RIL EI N LAI OS PT KT C RIL EI N LAI OS PT KT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Sejarah Geografi Pendidikan Moral

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Pendidikan Islam Sains Matematik Pendidikan PJ/ Kesihatan Pendidikan Seni Visual Muzik KHB

Bagi tugasan Pentaksiran Pusat untuk Tingkatan 3 hanya memakan masa 1 minggu sahaja bagi setiap mata pelajaran, iaitu minggu pertama atau kedua sahaja. Minggu ketiga dan keempat untuk urusan pentadbiran. (PENTAKSIRAN TUGASAN MINI BELUM MUKTAMAD)

Pentaksiran bagi semua mata pelajaran

dijalankan pada tahun dan bulan yang


berbeza mengikut jadual yang disediakan oleh LP.

PP diadakan bagi semua mata pelajaran SEKALI untuk tiga tahun akademik

PP ditadbir di Tingkatan tertentu mengikut jadual dan instrumen pentaksiran yang disediakan oleh LP

PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS


Komponen PS Jadual Pelaksanaan Sepanjang tahun persekolahan Instrumen Instrumen pentaksiran disediakan oleh guru mata pelajaran berdasarkan DSP yang dikeluarkan oleh LP Instrumen pentaksiran disediakan oleh LP Pentadbiran JK PBS Sekolah Guru mata pelajaran Penskoran Guru mata pelajaran mentaksir berdasarkan DSP Pelaporan Laporan Deskriptif janaan sistem SPPBS

PP

Jadual dikeluarkan oleh LP

JK PBS Sekolah Guru mata pelajaran JK PBS Sekolah Guru

Guru mata pelajaran mentaksir berdasarkan rubrik Guru berdasarkan kriteria yang disediakan LP

Laporan Deskriptif janaan sistem SPPBS Laporan Deskriptif janaan sistem PAJSK Laporan Deskriptif janaan sistem yang dibangunkan LP

PAJSK

Sepanjang tahun persekolahan

Instrumen pentaksiran (senarai semak) disediakan oleh LP Instrumen pentaksiran disediakan oleh LP

PPsi

Mengikut keperluan

JK PBS Sekolah Guru kelas Kaunselor

TERIMA KASIH