Anda di halaman 1dari 11

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)

RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN SATU


MINGGU
1
2
3
4
20-24
JANUARI
2014

BIDANG/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MINGGU TRANSISI TAHUN 1


NOMBOR DAN OPERASI
1.1 Menyatakan
kuantiti secara intuitif

(i)

Menyatakan kuantiti melalui


perbandingan banyak atau sedikit, sama
banyak atau tidak sama banyak dan
lebih atau kurang secara:
(a) Kumpulan yang mempunyai banyak
dan sedikit objek.
(b) Membandingkan dua kumpulan
secara padanan.
(c) Pola yang berlainan dengan
menggunakan dua kumpulan objek.

1.2 Menama dan


menentukan
nilai.

(i)

Menamakan nombor hingga 100:


(a) Membilang objek dalam kumpulan.
(b) Menamakan nombor bagi kumpulan
objek sebagai mewakili kuantiti.
(c) Membandingkan dua kumpulan objek
untuk menentukan kumpulan lebih
atau kurang satu hingga sembilan.
(d) Menamakan angka.

1.3 Menulis nombor.

(i)

1. NOMBOR BULAT
HINGGA 100

5
27-31
JANUARI
2014

Menulis nombor hingga 100 dalam:

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR


1

MINGGU

BIDANG/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
(a) Angka
(b) Perkataan

3-7
FEBRUARI
2014
7
10-14
FEBRUARI
2014

8
17-21
FEBRUARI
2014

1.4 Melengkapkan
sebarang
rangkaian
nombor.

1.5 Menentukan nilai


tempat bagi
nombor.

1.6 Menganggar

CATATAN

(i)

Membilang nombor dalam lingkungan


100 secara:
(a) Satu-satu
(b) Dua-dua
(c) Lima-lima
(d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan
menurun dengan menggunakan
pelbagai objek dan garis nombor.
(ii) Melengkapkan sebarang rangkaian
nombor dalam lingkungan 100 secara:
(a) Satu-satu
(b) Dua-dua
(c) Lima-lima
(d) Sepuluh-sepuluh,
tertib menaik dan menurun.
(i) Menyatakan nilai tempat bagi
sebarang nombor hingga 100.
(ii) Menyatakan nilai digit bagi
sebarang nombor hingga 100.
(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit
bagi sebarang nombor dengan
menggunakan abakus 4:1
(i)

Memberi anggaran bilangan


objek yang munasabah dengan

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR


2

MINGGU
24-28
FEBRUARI
2014

BIDANG/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
(a) Menyatakan kuantitinya.

CATATAN

(b) Menggunakan perkataan


lebih daripada dan kurang
daripada.
10

1.7 Membundarkan
nombor bulat.

(i)

1.8 Melengkapkan
pola nombor.

(i)

3-7 MAC
2014
11
10-14 MAC
2014

Membundarkan nombor bulat kepada


puluh terdekat dengan menggunakan
garis nombor.

Mengenal pasti pola bagi siri nombor


yang diberi.
(ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor
yang mudah.

12

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1


(17-19/3/2014)

17-21 MAC
2014

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22-30 MAC
2014
13
31 MAC
4 APRIL

2. TAMBAH DAN TOLAK

2.1 Mengenal pasti


pasangan nombor
untuk membentuk
satu nombor yang
berkaitan.

(i)

Menyatakan pasangan nombor


bagi jumlah nombor yang diberi.
(ii) Menyebut jumlah dua nombor.
(iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi
jumlah nombor yang diberi.

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR


3

MINGGU
2014
14

BIDANG/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
2.2 Mengenal simbol.

7-11 APRIL
2014

15
14-17
APRIL 2014

16
22-25
APRIL 2014

2.3 Tambah dan


tolak dalam
lingkungan 100.

2.3 Tambah dan


tolak dalam
lingkungan 100.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Menggunakan dan mempelbagaikan


perbendaharaan kata yang relevan
dalam konteks tambah dan tolak.
(ii) Memperkenalkan simbol bagi
tambah, tolak dan sama dengan.
(iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan
sama dengan bagi menulis ayat
matematik berdasarkan situasi yang
diberi.
(i) Tambah dan tolak dalam lingkungan
fakta asas:
(a) Menyatakan secara spontan fakta
asas tambah.
(b) Menyatakan secara spontan fakta
asas tolak.
(c) Menyatakan fakta asas tolak sejajar
dengan fakta asas tambah.
(d) Menggunakan strategi tertentu bagi
membina dan menyatakan fakta asas
tambah dan tolak.
(e) Menggunakan abakus 4:1 untuk
mewakilkan pengiraan tambah dan
tolak.
(ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
(a) Melaksanakan pengiraan
tambah dan tolak.
(b)Menggunakan abakus 4:1 untuk
mewakilkan pengiraan tambah dan
tolak.

Contoh:
Tambah, jumlah,
semuanya,
keseluruhan, beza,
selisih, tolak, kurang,
dikeluarkan, masih
ada, baki

(i)

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR


4

MINGGU

BIDANG/TAJUK

17
28 APRIL
2 MEI 2014

18
5-9 MEI
2014

3. PECAHAN

19
12-16 MEI
2014

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
(c) Menggunakan strategi pengiraan
secara mental bagi penambahan dan
penolakan.

2.4 Membina dan


menyelesaikan
masalah yang
melibatkan situasi
cerita bagi operasi
tambah dan tolak.

(i) Mereka cerita masalah tambah dan tolak


dalam lingkungan 100.
(ii) Menyelesaikan masalah tambah dan
tolak melalui simulasi atau model
situasi.
(iii) Menyelesaikan masalah tambah dan
tolak yang melibatkan situasi harian.

3.1 Mengenal pasti


konsep satu perdua
dan satu perempat.

(i)

3.1 Mengenal pasti


konsep satu perdua
dan satu perempat.

(i)

CATATAN

Mengenal pasti satu perdua dan satu


perempat dengan mengunakan
perkataan setengah, separuh dan
suku dengan menggunakan bahan
konkrit, gambar dan lipatan kertas.
Mengenal pasti satu perdua dan satu
perempat dengan mengunakan
perkataan setengah, separuh dan
suku dengan menggunakan bahan
konkrit, gambar dan lipatan kertas.

20
19-23 MEI
2014

UJIAN AKHIR PENGGAL 1


(19-22 MEI 2014)

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR


5

MINGGU
21

BIDANG/TAJUK

26-27 MEI
2014

4. WANG HINGGA RM10

28MEI 15
JUN 2014
22

STANDARD KANDUNGAN
4.1 Mengenal pasti
ringgit dan sen.

23-27 JUN
2014

CATATAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


4.1 Mengenal pasti
ringgit dan sen.

16 -20 JUN
2014

23

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Mengenal pasti mata wang
Malaysia dalam bentuk syiling
dan wang kertas.
(ii) Mewakilkan nilai wang:
(a) Sen hingga RM1.
(b) Ringgit hingga RM10.
(iii) Mewakilkan nilai wang dengan
menggunakan abakus 4:1.
(iv) Menukar wang:
(a) Syiling hingga 1 ringgit.
(b) Ringgit hingga RM10.

4.2 Tambah dan tolak


melibatkan wang

(i) Mengenal pasti mata wang


Malaysia dalam bentuk syiling
dan wang kertas.
(ii) Mewakilkan nilai wang:
(a) Sen hingga RM1.
(b) Ringgit hingga RM10.
(iii) Mewakilkan nilai wang dengan
menggunakan abakus 4:1.
(iv) Menukar wang:
(a) Syiling hingga 1 ringgit.
(b) Ringgit hingga RM10.
(i) Tambah dan tolak:
(a) Sen hingga RM1.
(b) Ringgit hingga RM10.
(ii) Tambah dan tolak melibatkan

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR


6

MINGGU

BIDANG/TAJUK

24

STANDARD KANDUNGAN
4.2 Tambah dan tolak
melibatkan wang

30 JUN 4
JULAI 2014

25
7-11 JULAI
2014

5. MASA DAN WAKTU

5.1 Menamakan hari dan


bulan dan
menerangkan aktiviti
sejajar dengan hari
persekolahan.

STANDARD PEMBELAJARAN
wang dengan menggunakan
abakus 4:1.
(i) Tambah dan tolak:
(a) Sen hingga RM1.
(b) Ringgit hingga RM10.
(ii) Tambah dan tolak melibatkan
wang dengan menggunakan
abakus 4:1.

CATATAN

(i) Menyatakan waktu dalam sehari.


(ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa
dalam sehari (pada hari persekolahan
sahaja).
(iii) Menamakan hari dalam Seminggu
mengikut urutan.
(iv) Menamakan bulan dalam setahun.

26
14-18
JULAI 2014

5.1 Menamakan hari dan


bulan dan
menerangkan aktiviti
sejajar dengan hari
persekolahan.

(i) Menyatakan waktu dalam sehari.


(ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa
dalam sehari (pada hari persekolahan
sahaja).
(iii) Menamakan hari dalam Seminggu
mengikut urutan.
(iv) Menamakan bulan dalam setahun.

5.2 Menyebut dan

(i) Mengenal pasti dan menyatakan

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR


7

MINGGU
27

BIDANG/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
menulis waktu.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

setengah dan satu perempat


berdasarkan muka jam.

21-25
JULAI 2014

(ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam


dan setengah jam sahaja dengan
menggunakan jam analog.

28JULAI
1 OGOS
2014

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


5. MASA DAN WAKTU

28

5.2 Menyebut dan


menulis waktu.

4-8 OGOS
2014

(i) Mengenal pasti dan menyatakan


setengah dan satu perempat
berdasarkan muka jam.
(ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam
dan setengah jam sahaja dengan
menggunakan jam analog.

29

SUKATAN DAN
GEOMETRI

11-15
OGOS 2014 6. PANJANG

6.1 Menggunakan
unit relatif untuk
mengukur panjang.

(i) Membuat pengukuran objek


menggunakan unit bukan piawai.
(ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek
menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan
perbendaharaan kata ukuran
panjang dalam konteks.

Contoh:
panjang, pendek,
tinggi, rendah,
jauh, dekat,
dalam, cetek,
lebih, kurang, sama,
paling

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR


8

MINGGU

BIDANG/TAJUK

30
18-22
OGOS 2014
31
25-29
7. TIMBANGAN
OGOS 2014

32
1-5
SEPTEMBER

2014

33
8-12

STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
6.1 Menggunakan
(i) Membuat pengukuran objek
unit relatif untuk
menggunakan unit bukan piawai.
mengukur panjang. (ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek
menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan
perbendaharaan kata ukuran
panjang dalam konteks.
7.1 Menggunakan
(i) Membuat timbangan objek berkaitan jisim
unit relatif untuk
menggunakan unit bukan piawai.
timbangan.
(ii) Membanding dua atau lebih timbangan
objek menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan
perbendaharaan kata timbangan dalam
teks.
7.1 Menggunakan
(i) Membuat timbangan objek berkaitan jisim
unit relatif untuk
menggunakan unit bukan piawai.
timbangan.
(ii) Membanding dua atau lebih timbangan
objek menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan
perbendaharaan kata timbangan dalam
teks.

CATATAN
Contoh:
panjang, pendek,
tinggi, rendah,
jauh, dekat,
dalam, cetek,
lebih, kurang, sama,
paling
Contoh:
Berat, ringan,
Lebih, kurang, sama,
paling

Contoh:
Berat, ringan,
Lebih, kurang, sama,
paling

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 (8-10 SEPTEMBER 2014)

SEPTEMBER

2014
15-19
SEPTEMBER

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (13-21 SEPTEMBER 2014)

2014
34

8. ISIPADU CECAIR

8.1 Menggunakan unit


relatif untuk
isipadu cecair.

(i) Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan


isipadu cecair menggunakan unit bukan
piawai.

Contoh:
Kosong, sedikit,
Penuh, setengah,

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR


9

MINGGU
22-26

BIDANG/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

SEPTEMBER

2014

35

8.1 Menggunakan unit


relatif untuk
isipadu cecair.

29
SEPTEMBER

3
OKTOBER
2014
36

9. RUANG

9.1 Mengenal pasti


bentuk tiga
dimensi (3D).

6-10
OKTOBER
2014
37
13-17
OKTOBER
2014

38

9.1 Mengenal pasti


bentuk tiga
dimensi (3D).

9.2 Mengenal pasti


bentuk dua
dimensi (2D)

STANDARD PEMBELAJARAN
(ii) Membandingkan dua atau lebih bekas
cecair menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan
perbendaharaan kata isipadu cecair
dalam konteks.
(i) Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan
isipadu cecair menggunakan unit bukan
piawai.
(ii) Membandingkan dua atau lebih bekas
cecair menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan
perbendaharaan kata isipadu cecair
dalam konteks.
(i) Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon,
piramid tapak, segiempat sama, silinder
dan sfera.
(ii) Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu
bagi bentuk 3D.
(iii) Menyusun objek mengikut pola.
(iv) Membina model 3D dan menerangkannya.
(i) Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon,
piramid tapak, segiempat sama, silinder
dan sfera.
(ii) Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu
bagi bentuk 3D.
(iii) Menyusun objek mengikut pola.
(iv) Membina model 3D dan menerangkannya.
(i) Menamakan bentuk segiempat
sama, segiempat tepat, segitiga
dan bulatan.

CATATAN
suku, separuh penuh,
banyak, sama, lebih,
paling
Contoh:
Kosong, sedikit,
Penuh, setengah,
suku, separuh penuh,
banyak, sama, lebih,
paling

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR


10

MINGGU
20-24
OKTOBER
2014

BIDANG/TAJUK

39
27-31
OKTOBER
2014
40
3-7
NOVEMBER

2014
41
10-14
NOVEMBER

STANDARD KANDUNGAN

9.2 Mengenal pasti


bentuk dua
dimensi (2D)

STANDARD PEMBELAJARAN
(ii) Memperihalkan garis lurus, sisi,
bucu dan lengkung bagi bentuk 2D.
(iii) Menyusun bentuk 2D mengikut pola.
(iv) Menghasilkan corak berasaskan bentuk.
(i) Menamakan bentuk segiempat
sama, segiempat tepat, segitiga
dan bulatan.
(ii) Memperihalkan garis lurus, sisi,
bucu dan lengkung bagi bentuk 2D.
(iii) Menyusun bentuk 2D mengikut pola.
(iv) Menghasilkan corak berasaskan bentuk.

CATATAN

MINGGU ULANGKAJI

UJIAN AKHIR PENGGAL 2 (10-13 NOVEMBER 2014)

2014

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR


11