Anda di halaman 1dari 3

BEWARA

Bewara (ind. Pengumuman) sarua jeung beja, wawaran, atawa embaran anu ditepikeun ku salah saurang jalma ka jalma loba. Tujuanana sangkan nu dibere beja teh apal kana naon-naon anu ditepikeun. Bewara oge bisa disebut iklan, tapi anu disebutkeun iklan mah miboga ciri-ciri sejen nu leuwih husus, lantaran tujuanana sangkan leuwih bisa mincut hate batur, bisa ku caranepikeunana kaleuleuwihi (bombastis), sarta sifatna mangaruhan (persuasif). Ciri-ciri bewara Judul bewara; Aya jejer anu dibewarakeun; Aya eusi anu dibewarakeun, ngawengku ngaran kagiatan atawa barang anu dibewerakeun, tempat jeung waktu kagiatan, tujuan bewara. Ciri-ciri IKLAN Aya judul iklan; Aya jejer anu diiklankeun; Kalimahna parondok; Kecap-kecap anu dipake leuwih jentre hartina; Sifatna mangaruhan (persuasif)

Conto Bewara

Innalillahi wainnalilahi rojiun


Simpay pangasuh Kujang Ngiring sungkawa ku ngantun na

Bapa R.H.M. Sobri Hardjapamekas


(salah sawios sesepuh Sunda, yuswa 92 tahun) Mugi ditampi iman Islamna. Amin

Pamingpin Umum Drs.H. UU Rukmanana, M. S

Bwara Pikeun para siswa-siswi SMA Negeri 2 Ciamis, mimiti semster kadua, kagiatan kstrakurikulr di sakola bakal nambahan. Lian ti kagiatan olahraga jeung kasenian, aya deui nya ta latihan jurnalistik jeung diskusi. Latihan jurnalistik diaksanakeun saminggu dua kali. Waktuna Senn jeung Kemis. Masing-masing dua jam. Tabuh 08.00 nepi ka 10.00 WIB, pikeun siswa-siswa kelas X. Tabuh 14.30 nepi ka 16.30 WIB, keur siswa- siswi kelas XI jeung XII.

Iklan basa sunda

Sampurasun..
Bewara.. Dina Raraga Mapag Hari Bahasa Indung Sadunya 21 Februari 2011 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat gawe bareng Bandung TV Ngagelar Kagiatan Taunan.
Lomba Presenter dina Bahasa Sunda 2011 Kategori Rumaja katut Dewasa Dilaksanakeun: Babak Penyisihan Tanggal 21 Februari 2011 Babak Final Tanggal 24 Februari 2011 Di Bandung TV Syarat Patandang: - Jajaka atawa Wanoja - Umur : o Kategori Rumaja 16 d.k 18 Taun o Kategori Dewasa 19 d.k 26 Taun - Bisa basa Sunda - Jembar Pangaweruh Daftar ka Studio Bandung TV, JI. Pacuan Kuda Arcamanik No. 63 Bandung Telp. 022-7213862 ti Kaping 1 d.k 19 Februari 2011 bari masrahkeun: 1. Fotokopi KTP/ Kartu Pelajarf Kartu Mahasiswa 2. Waragad Rp 50.000,- (kanggo piagem, snack, katut merchendise) 3. Foto close up 4R salambar Juara I, II & III baris dileler hadiah Artos, Tropi, katut Piagem sarta aya lolongkrang pikeun dikontrak jadi presenter ku Bandung TV

Geura daftar ti ayeuna.. "Basa Sunda Basa Urang Sarerea" Hurip Sunda!
Contact Person: Mugi (022-91167814) & Elby (022-9279525)