Anda di halaman 1dari 1

BMM 3110 Sintaksis Bahasa Melayu 09 Januari 2014 8.00 pagi 10.

.00 pagi Sila rujuk lembaran kerja 9 Januari 2014.

Saya tulis laporan kajian itu.


FK FN

Ayat asal = Saya menulis laporan kajian itu.

Akan diberitahukan Adnan kisah itu. Ayat asal = Adnan akan memberitahukan kisah itu Ayat pasif = Kisah itu akan diberitahukan oleh Adnan.
oleh tidak wajib sekiranya menggunakan kata kerjaa pasif berimbuhan di-

Edona senantiasa teringat oleh saya.


apabila menggunakan kata kerja pasif, mesti ada kata oleh

Tidak ke sekolahkah guru wanita itu hari ini?


Predikat utama Subjek Predikat tambahan

Ini bangunan Pejabat Pendidikan Daerah Petaling.


Subjek Predikat

Contoh lain; a. Itu rumah saya. b. Rumah sayalah itu. c. Rumah saya itu. X

(FN)

(FK)

(FN)

(FN)

Ibu menghadiahi ayah sepasang kasut.


Subjek Predikat Objek 1 Objek 2

Ayat songsang = Ayah dihadiahi sepasang kasut oleh ibu.


Subjek Predikat