Anda di halaman 1dari 3

Analisis Kertas Soalan Peperiksaan SPM

Mata Pelajaran Geografi


Kertas 1
2010

Analisis Topik

TOPIK
1. Bentuk muka bumi
2. Iklim
3. Tumbuhan
4. Penduduk
5. Petempatan
6. Pengangkutan
7. Sumber
8. Aktiviti Ekonomi
Jumlah

II

JUMLAH
7
4
4
6
4
4
4
7
40

%
17.5
10.0
10.0
15.0
10.0
10.0
10.0
17.5
100

Analisis Jenis Soalan


TOPIK

1. Bentuk muka bumi


2. Iklim
3. Tumbuhan
4. Penduduk
5. Petempatan
6. Pengangkutan
7. Sumber
8. Aktiviti Ekonomi
Jumlah
%
III Analisis Tahap Kesukaran
TOPIK
1. Bentuk muka bumi
2. Iklim
3. Tumbuhan
4. Penduduk
5. Petempatan
6. Pengangkutan
7. Sumber
8. Aktiviti Ekonomi
Jumlah
%
IV
1.
2.
3.
4.

NO. SOALAN
1-7
8-11
12-15
16-20, 22
21, 23-25
26-29
30, 32-34
31, 35-40
40

NO. SOALAN UNTUK SOALAN JENIS


Pengetahuan & Kefahaman
Kemahiran
1, 3-6
2, 7
8, 11
9-10
12-15
16-19, 22
20
21, 23
24-25
26-29
30, 32-34
35-40
31
32
8
80.0
20.0

NOMBOR SOALAN PADA TAHAP KESUKARAN


Pencapaian
Kepujian
Cemerlang
1, 3-5
2, 6-7
8-10
11
12-14
15
18
17, 19
16, 20
21-23
24
25
26-28
29
30, 33-34
32
35-37
31, 38-40
20
12
8
50
30
20

Komen
Suatu kertas yang menepati sukatan pelajaran.
Hanya 37.5% daripada soalan adalah daripada sukatan pelajaran tingkatan 4.
Bentuk soalan adalah ringkas dan jelas.
Hanya 20.0% daripada soalan adalah berdasarkan bahan grafik gambar foto, gambar rajah, graf dan
jadual. Gambar foto adalah berwarna.

Analisis Kertas Soalan Peperiksaan SPM


Mata Pelajaran Geografi
Kertas 2
2010
I

ANALISIS TOPIK
TEMA
1. Kemahiran Geografi
Tafsiran peta topografi
Tafsiran rajah
Tafsiran jadual
Tafsiran gambar foto
Melukis carta pai
Menamakan peta
2. B.M.B. dan Potensinya
3. Cuaca dan Iklim
4. Tumbuhan Semula Jadi dan Haiwan Liar
5. Penduduk
6. Petempatan
7. Pengangkutan
8. Sumber
9. Aktiviti Ekonomi Pembuatan
II

NOMBOR SOALAN
1-5
6
7
10a
8a
11a
6
7
11b, 11c
10a-d
9a 9b
8b, 8c

ANALISIS JENIS SOALAN


TEMA

Nombor Soalan Untuk Soalan Jenis


Pengetahuan & Kefahaman
Kemahiran

1. Kemahiran Geografi
Tafsiran peta topografi
Tafsiran rajah
Tafsiran jadual
Tafsiran gambar foto
Melukis carta pai
Menamakan peta
2. B.M.B. dan Potensinya
3. Cuaca dan Iklim
4. Tumbuhan Semula Jadi dan Haiwan Liar
5. Penduduk
6. Petempatan
7. Pengangkutan
8. Sumber
9. Aktiviti Ekonomi Pembuatan

1-5
6
7
10a
8a
11a

Jumlah
Peratus
III

ANALISIS TAHAP KESUKARAN


TEMA

10
45.5

Nombor Soalan Pada Tahap Kesukaran


Pencapaian
Kepujian
Cemerlang

1. Kemahiran Geografi
Tafsiran peta topografi
Tafsiran rajah
Tafsiran jadual
Tafsiran gambar foto
Melukis carta pai
Menamakan peta
2. B.M.B. dan Potensinya
3. Cuaca dan Iklim
4. Tumbuhan Semula Jadi dan Haiwan Liar
5. Penduduk
6. Petempatan
7. Pengangkutan
8. Sumber
9. Aktiviti Ekonomi Pembuatan
Jumlah
Peratus
IV
1.
2.

(6)
(7)
11bi, 11bii, 11c
10b, 10c, 10d
9ai, 9aii, 9aiii, 9b
8b, 8c
12
54.5

1a, 1b, 4a, 5a


6a, 6c
7a, 7b, 7c, 7d,7e
10c, 10d
8a
11a

2, 3a, 3b, 4b, 5b


6b, 6d, 6e
10b

10a

(6a, 6c)
(7a-e)
11bi, 11bii
10b, 10c, 10d
9ai, 9aiii, 9b
23
62

(6b, 6d, 6e)


9aii
8b, 8c
12
32.4

11c
2
5.4

KOMEN
Suatu kertas yang adil dan berpandukan sukatan pelajaran.
Hanya ada 3 soalan yang menyatakan bilangan isi yang perlu diberikan.

3.
Ada bahan grafik yang berwarna yang memudahkan pemahaman.
Disediakan Oleh :