Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 6

8-9

10
11 - 13

TAJUK PEMBELAJARAN

KREATIVITI DAN REKA CIPTA

UNIT

ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

1-6

BIDANG

(A) REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

MINGGU

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1
i) Mengenal pasti masalah
ii) Mengumpul maklumat
iii) Menyelesaikan masalah melalui lakaran
iv) Memilih lakaran yang paling sesuai
v) Merancang dan menyediakan lukisan
projek
vi) Menyediakan alatan dan bahan
vii) Membina projek
viii) Membuat kemasan
ix) Menguji kefungsian projek dan membuat
pembaikan

Penghasilan Projek Reka


Cipta

Aras 1
i) Mengumpul dan merekod maklumat
ii) Membuat Buku Idea

Pendokumentasian

Penghasilan Projek Elektronik

Aras 1
i) Membaca dan menterjemah litar projek
ii) Memilih alatan, bahan dan komponen
iii) Mengukur, memotong dan menjalur wayar

UJIAN PENILAIAN 1
(5 7 MAC)
iv) Memasang komponen mengikut litar projek
v) Menguji litar projek dan membuat
pembaikan
Aras 2
i) Menguji beberapa bahan pengalir dan
penebat
Aras 3
i) Membuat projek elektrik dan elektronik

RPT/KH/THN6/1

17 - 18

20

19
DAN
21 - 22

TEKNOLOGI(A) REKA BENTUK DAN

14 - 16

UNIT

BAIK PULIH DAN PENYENGGARAAN

BIDANG

TAJUK PEMBELAJARAN

Penyenggaraan dan membaiki


kerosakan pada mesin mudah

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1
i) Mengenalpasti bahagian yang perlu dibaik
pulih
ii) Memilih bahan dan alatan tangan yang
sesuai untuk kerja membaik pulih
iii) Menjalankan kerja baik pulih dan
menggantikan komponen yang rosak
iv) Memeriksa, menguji dan melaras
Aras 2
i) Memeriksa, menguji dan melaras rantai
basikal
Aras 3
i) Menampal tiub basikal
ii) Mengganti tiub basikal

Penyenggaraan dan membaiki


kerosakan kecil pada perabot

Aras 1
i) Mengenal pasti bahagian yang rosak
ii) Memilih alatan tangan dan bahan
iii) Membaiki atau mengganti bahagian yang
rosak

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


(19 22 MEI)

JAHITAN

MINGGU

Penghasilan Artikel

Aras 1
i) Mengenal pasti bahan terpakai untuk dikitar
semula
ii) Menjahit artikel mudah daripada bahan
terpakai
Aras 2
i) Mengenal pasti jenis mata jahitan hiasan
dan bahan hiasan
ii) Menghias artikel

RPT/KH/THN6/2

MINGGU

BIDANG

UNIT

27

28

29 - 31

HASIL PEMBELAJARAN

Penyediaan Tapak

Aras 1
i) Menyatakan peralatan perkebunan dan
kegunaannya
ii) Mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai
untuk ditanam dengan sayur-sayuran
iii) Membersihkan tapak
iv) Menggembur tanah
v) Membina batas
vi) Membubuh baja asas
vii) Meletakkan sungkupan
Aras 2
i) Menanam sayur-sayuran secara hidroponik
ii) Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam
secara hidroponik
iii) Menyenarai dan memasang peralatan
sistem hidroponik
iv) Menyemai biji benih
v) Menyediakan larutan nutrien

TANAMAN SAYURAN

26

(A) REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

23 - 25

TAJUK PEMBELAJARAN

UJIAN PENILAIAN 2
(15 17 JULAI)
Aras 1
i) Mengenal pasti jenis sayur-sayuran yang
hendak ditanam
ii) Menyemai biji benih
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(28 JULAI 1 OGOS)

Penanaman dan Penjagaan

iii) Menanam sayur-sayuran di batas atau


dalam bekas
iv) Menyiram dengan kaedah dan kuantitii yang
sesuai
v) Membuat penjarangan dan menyulam
vi) Merumput dan membaja
vii) Mengawal perosak dan penyakit
Aras 2
i) Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam
dalam pasu atau bekas
ii) Menyediakan campuran tanah untuk
penanaman sayuran dalam pasu atau bekas
iii) Menjaga sayuran dalam pasu/bekas

RPT/KH/THN6/3

33

34

35 - 36

37

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

32

UNIT

BARANG JUALANMERANCANG DAN MENYEDIAKAN

BIDANG

TAJUK PEMBELAJARAN

Membuat rancangan jualan

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1
i) Menerangkan cara mendapat bekalan
melalui komisen
ii) Menyenaraikan barang yang sesuai dijual
secara komisen
iii) Membuat rancangan jualan
iv) Membuat jadual kerja
Aras 2
i) Menghuraikan faedah menjual barang
secara komisen

Menyediakan barang jualan

Aras 1
i) Mengenal pasti pengendalian jualan secara
komisen

UPSR
( 9 11 SEPTEMBER)

JUALANMENGURUS MEMPROMOSI JUALAN

MINGGU

Promosi melalui katalog

Aras 1
i) Menyenarai kandungan yang perlu dalam
katalog
ii) Merekabentuk dan menghasilkan katalog
mudah untuk barang yanh hendak dijual
iii) Mempromosi dan menjual barang
menggunakan katalog
Aras 2
iv) Menilai cara mempromosi barang
menggunakan katalog

Menyusun atur barang

Aras 1
v) Menerangkan cara yang sesuai untuk
susun atur barang yang hendak dijual
vi) Menyusun atur barang untuk persediaan
jualan
Aras 2
vii) Menilai susun atur barang yang menarik
dan kurang menarik

39

40

UNIT

TAJUK PEMBELAJARAN

Risiko dan cara


mengurangkannya

RISIKO DALAM PERNIAGAAN

38

BIDANG

KEUSAHAWANANPERNIAGAAN DAN

MINGGU

HASIL PEMBELAJARAN
RPT/KH/THN6/4
Aras 1
i) Menyatakan maksud risiko
ii) Menyenaraikan risiko dalam perniagaan
yang biasa dihadapi semasa menjual
iii) Mengenalpasti punca risiko
iv) Mencadangkan cara mengurangkan
risiko

Aras 1
i) Mengenal pasti ciri barang yang masih
baik
Mendapatkan maklumat barang
Aras 2
i) Membanding beza barang yang masih
baik dan barang yang rosak

Etika perniagaan dan hak


pengguna

Aras 1
i) Menerangkan etika perniagaan
ii) Mengenal pasti hak pengguna
Aras 2
i) Menghuraikan tanggungjawab pengguna

41

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


(3 7 NOVEMBER)

42 - 43

*KEMASKINI PROJEK DAN TUGASAN

RPT/KH/THN6/5
RPT/KH/THN5/6