Anda di halaman 1dari 31

Zaiton binti Sharif

Jabatan Ilmu Pendidikan

lth/IBMM/T1

Pengenalan Bimbingan Dan Kaunseling

lth/IBMM/T1

Keperluan B & K
Masalah Sosial = Negara Maju Kanak-kanak dan remaja di sekolah dalam mengejar ilmu mengalami pelbagai pancaroba hidup dan dirundung pelbagai masalah Tidak tahu belajar dengan betul Tidak ada minat dan dorongan untuk belajar Ponteng, merokok, lebih dahsyat .dadah Tekanan !!!!! Ke mana selepas SRP, SPM.mahu belajar lagi ? Mahu bekerja? Gelap!!!!!
lth/IBMM/T1

Apa nak jadi dengan awak ni ????

Masalah Sosial akibat dari


Penghijrahan desa ke kota Perubahan sistem keluarga besar ke kecil Kewujudan dunia korporat Nilai Kebendaan VS Nilai Murni Pengaruh media cetak dan elektronik
Dunia ini kejam !!!!!

STRESS
lth/IBMM/T1

Ibu Bapa
Bekerja Bersosial

GURU

Tekanan dan pengaruh rakan sebaya


Jom ..sifer kafe

Apa lagi yang mereka nak ?? Aku dah cuba sedaya upaya..

Ekspektasi Tinggi

1991 - IAB - 70.2% difficulties in Interaction, 44.8% Discipline


lth/IBMM/T1

ADAKAH ANDA NAK LIHAT ?

BUNUH DIRI
GANGSTER/BULI

DADAH

lth/IBMM/T1

Kementerian Pendidikan (1984) Bimbingan & kaunseling


Pelajar remaja memerlukan pertolongan bukan sahaja akademik tapi juga perkembangan sosial dan personaliti
Hassan Langgulung (1986) untuk membentuk akhlak, persiapan untuk kehidupan, untuk mencari rezeki, menumbuhkan semangat ilmiah dan melengkapkan pengetahuan pelajar dalam bidang professional
lth/IBMM/T1

Definisi Bimbingan dan Kaunseling


Shertzer and Stone (1981) ..proses membantu individu memahami diri mereka dan dunia mereka supaya mengenalpasti kelemahan dan kekuatan diri menentu aspirasi yang realistik (hubungan bermakna)

Mansur Abdullah (1984)

Membimbing orang yang dibantu menghadapi, mengerti dan menerima teguran tentang dirinya, interaksi sesama orang lain sehingga membolehkan dibuat keputusan yang berkesan daripada pemilihan dalam hidupnya
lth/IBMM/T1

Krumboltz (1965)
Kaunseling - apa saja aktiviti yang beretika dilakukan kaunselor dalam usaha membantu klien wujudkan tingkah laku mendorong penyelesaian masalah klien

Persatuan Bimbingan dan Personel Amerika (1980) Kaunseling - penggunaan prosedur kaunseling dan bidang lain yang berkaitan sains tingkah laku untuk membantu mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah, membuat keputusan berkenaan dengan pemilihan kerjaya, pertumbuhan kendiri, perkahwinan, keluarga, interpersonal
lth/IBMM/T1

Zainal Abidin (2002)


Kaunseling satu perbincangan antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan, bersama-sama berfikir dan meneliti beberapa alternatif untuk mengatasi sesuatu kecelaruan dan seterusnya melaksanakan alternatif yang terpilih.
lth/IBMM/T1

Bimbingan - memberi nasihat, panduan, pengajaran kepada pelajar yang memerlukan Kaunseling membantu klien menolong diri sendiri mengatasi kebuntuan, kekusutan fikiran dan perasaan Psikoterapi pemulihan kekeliruan mental (cth : skizofrenia, psikopath, penyakit mental (rawatan psikologi)
SOALAN PERBINCANGAN
lth/IBMM/T1

Matlamat Kaunseling
Perubahan Perhubungan T/laku positif Positif Membantu klien membuat perubahan t/laku = kehidupan lebih produktif dan memuaskan Membantu klien memula dan meneruskan perhubungan yg positif dengan orang lain Pengurusan Proses Kendiri Efektif membuat keputusan efektif Membantu klien membantu diri dengan efektif apabila dalam kesulitan Membantu klien dalam proses membuat keputusan dengan rasional Pencapaian Potensi

Membantu klien berkembang secara positif dan mencapai potensinya

lth/IBMM/T1

PERANAN KAUNSELOR
Di mana kita bertugas

Sekolah peribadi, pelajaran, kerjaya Penjara pemulihan, proses integrasi dalam masyarakat Hospital kestabilan emosi Pej. Agama Islam Keluarga / kahwin/cerai Pej. Kerajaan stres / burn out Gereja peribadi / keluarga
lth/IBMM/T1

PERANAN KAUNSELOR

lth/IBMM/T1

Ciri-ciri perlu ada pada kaunselor


Kepercayaan kepada klien : Unik Penglibatan Diri

Penerimaan ikhlas tanpa syarat


Berharga Berkeupayaan berubah Pengetahuan dan kemahiran : Prinsip Psikologi Bahawa individu efektif berfungsi Membantu klien
lth/IBMM/T1

Komitmen tinggi, sanggup libat diri dalam proses interpersonal

Mengenal diri : Konsep kendiri yang positif,

Tahu menyelesai masalah sendiri dan batasan kebolehan diri

Peranan Guru Sebagai Kaunselor


Semua sekolah perlu ada kaunselor Guru biasa perlu latihan minima untuk berperanan sebagai kaunselor

lth/IBMM/T1

Perkembangan dan penyuburan diri

Pencegahan

Empat Pendekatan
Perspektif Kaunselor

Pemulihan
lth/IBMM/T1

Krisis

Perkhidmatan Kaunseling

lth/IBMM/T1

Perkhidmatan Kaunseling
Pengajaran dan latihan Kaunseling Pengambilan ujian

Menyebarkan maklumat dan melatih kemahiran : Maklumat Bahaya merokok AIDS / HIV Akademik : pemilihan subjek / jurusan Latihan Cara belajar berkesan Persediaan mengambil peperiksaan Cara Mengurus masa

Membantu mencapai penyelesaian masalah klien : Pembelajaran Peribadi Keluarga

Memudahkan pengambilan ujian seperti IQ atau EQ Ujian IQ Ujian Personaliti Ujian Minat

lth/IBMM/T1

Inventori dan Rekod

Memberi Maklumat

Penilaian

Kaunseling Kelompok

Kaunseling Individu Konferensi Ibu Bapa Penempatan Penyelarasan Sumber Perundingan dan rujukan Mencegah penyalahgunaan dadah

lth/IBMM/T1

Kaunseling Kelompok
Kelompok satu unit yang mengandungi beberapa bilangan ahli yang saling berinteraksi dan bergantung ke arah memenuhi keperluan. Kaunseling satu kaedah atau pendekatan membantu insan secara sistematik dan saintifik mengikut prinsip psikologi

lth/IBMM/T1

Gazda et.al (1967)


Kaunseling Kelompok ..satu unit yg berusaha membawa ahli ke realiti sebenar melalui proses interpersonal dinamik, memberi fokus kpd permikiran dan perlakuan ahli yg sedar dan melibatkan fungsi terapi sukarela, saling percayai mempercayai, penyayang, saling memahami, menerima dan menyokong. Terapi timbul hasil interaksi bebas bersama individu melalui perkongsian pengetahuan, perasaan dan pengalaman
lth/IBMM/T1

Jenis Kelompok
Kelompok Bimbingan untuk penyebaran maklumat : pencegahan dadah / aids Kelompok Kaunseling ( tujuan perkembangan, pencegahan dan penyelesaian masalah klien) Wujud suasana untuk berbincang dan berkongsi maklumat : masalah peribadi, keluarga, hubungan interpersonal. Kelompok Terapi Kelompok Sensitiviti Kelompok T (training)
lth/IBMM/T1

Kelompok Terapi process of sharing personal concerns and listening to the concerns of others. .. With guidance, group members possess the ability and resources to help themselves and one another. Jacobs E. E. et. Al (1988)

lth/IBMM/T1

Kelompok Sensitiviti members are given the opportunity to explore and develop personal goals involve changes in lifestyle, greater awareness of oneself and others, improve interpersonal communications, assessment of values in an atmosphere of honest sharing and listening Jacobs E. E. et. Al (1988)
lth/IBMM/T1

Kelompok T (training)

..Who want to experience being in a group and have the motivation to learn more about themselves.
Perkembangan individu yang berstruktur bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan perkembangan ahli dalam kehidupan

lth/IBMM/T1

Kelebihan kaunseling kelompok


Praktikal Pemupukan sokongan Pencegahan Pengurangan masalah

Pemulihan

lth/IBMM/T1

kelompok

lth/IBMM/T1

Kerahsiaan dalam kaunseling


Sessi Kaunseling
Pendedahan Kendiri

Memelihara KERAHSIAAN

Kepercayaan
lth/IBMM/T1

Rumusan
Keperluan kaunseling : 5 kesan perubahan dalam masyarakat Definisi kaunseling : perbincangan kaunselor klien yang mengalami kekeliruan utk samasama berfikir dan meneliti alternatif melaksana alternatif yang dipilih Perbezaan bimbingan, kaunseling, psikoterapi 5 matlamat kaunseling Peranan kaunselor : mental, emosi, kerohanian fizikal dan sosial Ciri-ciri kaunselor : 4 ciri
lth/IBMM/T1

Rumusan
Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling : pengajaran dan latihan, kaunseling dan pengambilan ujian Jenis kaunseling : individu dan kelompok Kelebihan kaunseling kelompok : Unsur terapeutik kelompok :memberi harapan, perasaan selamat dan dapat sokongan, kesatuan antara ahli dan pembelajaran interpersonal
lth/IBMM/T1