Anda di halaman 1dari 3

Fungsi bebat dan balut a. Mengawal pendarahan b. Menggalakkan pembekuan c. Menghidarkan jangkitan kuman d.

Menyerap discaj seperti darah, nanah dan serum e. Melindungi luka daripada kecederaan lain

Tatacara Am Membebat dan Membalut Luka Tangan penolong kecemasan perlu bersih sebelum melakukan pembebatan luka. Gunakan sarung tangan. Tentukan saiz beat yang sesuai bagi menutup luka saiz mesti lebih besar sedikit daripada luka!. "ersihkan luka di kawasan sekeliling sebelum melakukan pembebatan. Menetapkan serta mengemaskan bebat di bahagian luka.

"ebat #ressing! "ebat adalah kain kasa berlapis digunakan untuk menutup luka, pembersih luka, meletakkan ubat dan mengawal pendarahan

$embalut "andage! %ain kasa bergulung dibuat untuk mengikat bebat di tempat luka, mengikat tuap splint! di tempat patah, mengampu dan menyokong

Fungsi Anduh &ebarang kain yang digunakan bagi menutup, mengampu, menghentikan pergerakan serta meningkatkan tekanan pada anggota yang cedera. a. Menentapkan bebat dan tuap. b. Memberi tekanan secara langsung ke atas bebat bagi mengawal pendarahan. c. Mengampu anggota yang cedera serta menghindar pergerakan. d. Mengawal bengkak. e. #igunakan sebagai pelapik.

%ain Anduh Tiga &egi &esuai dibuat dari kain jenis belacu. "erukuran '(cm ) '(cm ) *+(cm