nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

1

Fokus Bab Ini: • Jenis dan taburan Aktiviti Perlombongan di Malaysia • Faktor mempengaruhi aktiviti perlombongan • Kepentingan atau sumbagan sektor perlombongan • Kesan aktiviti perlombongan terhadap alam sekitar • Langkah melestarikan malaysia sumber perlombongan di

• Sumber tenaga fosil dan tenaga gantian

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

2

Hasil Pembelajaran -Menyatakan jenis dan lokasi perlombongan Menjelaskan pelbagai faktor yang mempengaruhi aktiviti perlombongan -Menjelaskan kepentingan atau sumbangan perlombongan kepada sesebuah negara sektor

-Menjelaskan kesan aktiviti perlombongan terhadap alam sekitar -Mencadangkan langkah-langkah mengatasi kesan aktiviti perlombongan

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

3

1. Taburan dan Jenis Aktiviti Perlombongan Kajian Kes Malaysia
   

Logam, bukan logam, bahan api Logam – bijih besi, timah, emas, kuprum dll Bukan logam – marmar, tanah liat, fosfat Bahan api – petroleum, gas asli dan arang batu

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

4

A) Taburan
Petroleum  Luar pantai Terengganu - Tiong, Guntong, Tapis, Dulang, Bekok, Seligi dll  Luar Pantai Barat Sabah – St. Joseph, Erb West dan Samarang dan  Luar Pantai Sarawak - Baram, Baronia, Betty, Bokor, Temana

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

5

A) Taburan
   

Gas Asli yang berhampiran dengan medan petroleum Luar Pantai Terengganu -Tujuh, Jerneh, Bujang dan Resak Sabah - Kinarut dan Glayzer Sarawak - Beryl dan Laila

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

6

A) Taburan

   

Bijih timah - Lembah Kinta, Kuala Langat dan Kota Tinggi Bijih besi - Semeling dan Ipoh Bauksit - Teluk Ramunia dan Seri Medan Tembaga – Mamut Sabah Emas - Bau, Raub, Lubuk Mandi

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

7

Petroleum
 

 

Sektor perlombongan yang paling penting dijalankan sejak 1909 di Miri Dianggarkan mempunyai rezab bahan mentah sebanyak 3 billion tong – 20 tahun Kapasiti pengeluaran 650,000 tong sehari Industri penapisan petroleum di Kerteh, Port Dickson, Tangga Batu dan Lutong

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

8

Gas Asli
 

Terhasil di kawasan perlombongan petroleum Lokasi di Luar Pantai Terengganu, Pantai Barat Sabah dan Luar Pantai Sarawak Kegunaan domestik - sumber tenaga elektrik contoh : Pusat Elektrik Paka yang berfungsi sebagai pusat pengeluaran utama

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

9

Bijih Timah
 Pernah

muncul sebagai sektor utama sebelum mengalami kemerosotan  Pada 2001 sebanyak 33 buah lombong yang masih beroperasi  Jenis – kapal korek, pam kerikil, lombong dedah dan kolong  Kawasan utama – Lembah Kinta

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

10

Faktor kemerosotan
 Kemelesetan

ekonomi dunia 1985  Bahan pengganti yang lebih murah dalam industri pengetinan makanan dan minuman (botol , kaca dan kertas)  Simpanan semakin berkurangan  Kos tinggi

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

11

Arang Batu
 Berfungsi

sebagai sumber tenaga selepas petroleum dan gas asli  Digunakan dalam negara – stesen janakuasa elektrik Sultan Salahudin dan Sejingkat menggunakan arang batu dan Tanjung Bin sebagai stesen janakuasa terbesar di Asia

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

12

2. Faktor Mempengaruhi
 Fizikal  Ekonomi  Teknologi  Buruh

dan kepakaran  Kemudahan asas  Governan

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

13

Faktor Fizikal
 Terletak

di pentas sunda – simpanan petroleum dan gas asli mudah di carigali  Kawasan kaki bukit – timah telerang  Kawasan tanah rendah – timah lanar

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

14

Ekonomi
 Harga

yang tinggi dalam pasaran antarabangsa  Peningkatan sektor industri  Keupayaan modal yang mencukupi PETRONAS  Pelaburan asing – SHELL, British Petroleum (BP)

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

15

Teknologi
 Peralatan

canggih  Teknologi moden  R&D – teknik carigali & produk berkualiti  Teknologi seismik dan satelit  Penghasilan minyak pelicir berkualiti tinggi setaraf dengan F1

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

16

Tenaga buruh dan kepakaran
 Program

jangka pendek dan panjang  Menubuhkan universiti UTP dan UTM  Pinjaman tenaga luar dan program latihan khusus

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

17

Kemudahan asas
 Sistem

pengangkutan & perhubungan, pelabuhan & penyimpanan, keselamatan, pemasaran dll  Mempengaruhi ketersampaian kepada sumber  Keretapi, sistem paip dan kapal tangki

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

18

Governan
 Kuota

pengeluaran  Kelulusan permit  Sistem percukaian  Insentif pelaburan  R&D  Peranan Pejabat Tanah dan Galian  Jabatan Mineral dan Geosains

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

19

3. Kepentingan
 Menyumbang

pendapatan Negara  Menyediakan peluang pekerjaan  Menggalakkan pemindahan teknologi  Menyediakan bahan mentah  Meningkatkan kemudahan infrastruktur  Pembangunan bandar baru  Sumber tenaga

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

20

4. Kesan terhadap alam sekitar

LANDSKAP BUDAYA  Wujud petempatan yang berkembang menjadi bandar  Rangkaian sistem pengangkutan maju  Kemudahan asas dan sosial bertambah baik  Industri yang berkaitan berkembang

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

21

LANDSKAP FIZIKAL

Tinggalan kawasan perlombongan membentuk lekukan, kolam dan tasik  Dimajukan menjadi kawasan rekreasi  Pandang darat dan cerun bukit yang musnah  Gangguan terhadap profil, struktur dan tekstur tanih  Mewujudkan Kawasan yang tandus dan gersang  Menggalakkan hakisan tanih dan proses pemendapan

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

22

 Pencemaran

sungai  Kerosakan cerun bukit (penggunaan pam hidraulik)  Kejadian runtuhan dan jatuhan batuan  Pencemaran udara – hujan asid  Tumpahan minyak  Menjejaskan keseimbangan ekosistem marin

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

23

6. Langkah melestarikan sumber
 Perundangan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Laporan EIA Menghadkan kuota pengeluaran Mengawal aktiviti cari gali Pengawasan oleh JAS

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

24

5. Langkah melestarikan sumber
Amalan pengurusan strategik Kitar semula Menggunakan sumber alternatif Pembersihan laut Kuatkan cerun bukit Tanam pokok sekitar kuari Tebus guna bekas lombong

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

25

5. Langkah melestarikan sumber

Kempen dan pendidikan alam sekitar
Formal dan tak formal Gotong Royong Media massa Forum Seminar Kurikulum & kokurikulum

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

26

Sumber tenaga fosil

1. 2. 3. 4.

Tenaga yang terhasil melalui pembakaran bahan api fosil – tenaga elektrik terma atau elektrik haba Faktor yang mempengaruhi lokasi : Berhampiran sumber Faktor ketersampaian Teknologi Modal
nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan 27

Sumber tenaga gantian
 Hidroelektrik  Suria  Biojisim  Ombak

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

28

Faktor yang mempengaruhi perkembangan tenaga alternatif
 Penyusutan

bekalan tenaga konvensional  Mengurangkan pergantungan dan penggunaan  Mengurangkan kesan pencemaran  Kemajuan dalam sains dan teknologi

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

29

Masalah
 Tahap

teknologi yang rendah  Kekurangan buruh mahir  Kekurangan modal  Saiz pasaran kecil  Sumber tenaga konvensional masih banyak

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

30

Kajian kes: Sumber tenaga Hidroeletrik di Malaysia
  

Merupakan sumber tenaga gantian yang paling penting. Mempunyai potensi sebanyak 123 000 gigawatt/jam (GWj) setahun. Antara stesen jana kuasa yang beroperasi:
 Empangan Pergau (600 Megawatt)  Empangan Kenyir (400 Megawatt)  Empangan Temenggor (348 Megawatt)

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

31

Faktor mempengaruhi perkembangan
 Faktor

Fizikal  Bentuk Muka Bumi bergunung ganang & cerun curam menghasilkan aliran air sungai yang deras.  Saiz kawasan tadahan air yang luas.  Hujan yang banyak menjamin bekalan air berterusan

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

32

 Faktor

Manusia  Modal dari kerajaan  Kepakaran dan teknologi diimport  Saiz pasaran luas dan kuasa beli tinggi  Krisis tenaga  Tidak mencemarkan alam  Keuntungan sampingan – akuapelancongan dan pengairan

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

33

Masalah memajukan tenaga hidroelektrik
 Lokasi
Sukar

sumber di pedalaman
dihubungi, darjah ketersampaian

rendah
 Memerlukan
Keupayaan

modal yang besar
terhad,

kewangan negara perlukan pinjaman bank Dunia

 Keupayaan

teknologi yang rendah

Perlukan kepakaran asing dan teknologi luar

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

34

Kesan Penjanaan hidroelektrik ke atas alam sekitar fizikal
 Kesan

ke atas geomorfologi

Kadar hakisan sungai berkurangan Proses pengangkutan dan pemendapan

sungai berkurangan Membentuk tasik buatan manusia yang luas

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

35

 Kesan

ke atas atmosfera dan hidrologi

Meningkatkan kadar sejatan air permukaan Kawasan sekitar akan menerima curahan

hujan perolakan yang lebih lebat Proses pemeluwapan berkurangan diganti dengan proses sejatan

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

36

 Kesan

Ke atas ekologi

Memusnahkan ekologi daratan Ekosistem hutan bertukar

menjadi

ekosistem akuatik Penghijrahan spesies tertentu Kemusnahan rantaian makanan Menjejaskan kehidupan masyarakat orang asli

nsnj2009 Modul 942/2 Tema 2 : Sektor Perlombongan

37