Anda di halaman 1dari 1

Jawab semua soalan

1.

Cari nilai ( 7 + 1.65 ) 0.16 dan bundarkan


jawapan betul kepada tiga angka bererti .

A 1.38
C 1.384

5.63
5.63
5.63
5.63

10 6
10 4
10 4
10 6

9 3 10 14 4 5 10 13
A
B
C
D

7.23
7.264

Ungkapkan 5630000 dalam bentuk piawai .


A
B
C
D

B
D

8 85 1014
4 80 1014
8 85 1013
4 80 10 13

0.0084

600000
A
B
C
D

1.4
1.4
1.4
1.4

x
x
x
x

10
10 8
10
10 2