Anda di halaman 1dari 3

EDU 3107 ( Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak ) ISL 1 Pensyarah : Zaiton Binti Sharif Bincang dan lengkapkan maklumat

dibawah. BIMBINGAN Shertzer and Stone (1981) KONSEP ..proses membantu individu memahami diri mereka dan dunia mereka supaya mengenalpasti kelemahan dan kekuatan diri menentu aspirasi yang realistik (hubungan bermakna) Kaunseling - penggunaan prosedur kaunseling dan bidang lain yang berkaitan sains tingkah laku untuk membantu mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah, membuat keputusan berkenaan dengan pemilihan kerjaya, pertumbuhan kendiri, perkahwinan, keluarga, interpersonal Kaunseling membantu klien menolong diri sendiri mengatasi kebuntuan, kekusutan fikiran dan perasaan Proses membantu individu bermasalah psikologi yang lebih serius, biasanya mengambil masa lebih lama (long term) KAUNSELING Persatuan Bimbingan dan Personel Amerika (1980) PSIKOTERAPI Gladding,2004 Pelatih : SITI NUR AMALINA BINTI MOHAMED NOR

DEFINISI

Bimbingan - memberi nasihat, panduan, pengajaran kepada pelajar yang memerlukan

Psikoterapi pemulihan kekeliruan mental (cth : skizofrenia, psikopath, penyakit mental (rawatan psikologi)

MATLAMAT

bantu individu kenal diri bantu kenal orang lain bantu kenal persekitaran fisikal

menghasilkan perubahan,perkembangan dan penyesuaian peribadi klien, yang baik dan menyeluruh secara

menolong individu kenal diri agar dapat menjadi lebih berkesan, produktif dan sejahtera

bantu individu jadi lebih berkesan, produktif dan sejahtera

sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling.

PRINSIP

1. Untuk semua pelajar 2. Satu sistem tanggungjawab bersama. 3. Mengutamakan perkembangan individu. 4. Berasaskan proses perlakuan individu-Walaupun buat secara kelompok besar namun kita kene tahu apa kehendak mereka. 5. Proses berterusan.

1. Kaunseling diberi kepada orang normal yang sedang menghadapi kecelaruan dan kerunsingan. 2. Hubungan interaksi antara kaunselor dan klien berasaskan kemesraan dan kepercayaan. Kepercayaan adalah faktor penting. 3. Kaunselor membantu klien untuk membuat keputusan, Kaunselor tidak membuat pilihan atau keputusan.Kaunselor ibarat tochlight 4. Kaunselor percaya seseorang itu haruslah mempunyai peluang untuk memilih matlamat hidup dan bebas dala mencapai matlamat hidup. 5. Orientasi kaunseling haruslah ke arah bekerjasama dan bukannya paksaan. 6. Kaunselor menggunakan suatu kaedah dan pendekatan berasaskan teori-teori dalam kaunseling. 7. Kaunseling mestilah berasaskan etika kaunseling

yang baik. SETTING ( Tempat)