Anda di halaman 1dari 2

SK KOTA

SUNGAI
KLIAS
TIRAM
UJIAN PINTAR SIFIR
HAD MASA: 5 MINIT

UJIAN:
NAMA:
2x
6
5
4
9
8
3
7
2

6 x
3
5
7
9
6
4
8
2

TARIKH:

3x
2
4
3
6
5
9
8
7

4x
9
8
7
5
6
4
2
3

7x
2
3
8
9
7
4
5
6

9
7
5
6
8
2
3
4

UJIAN:
NAMA:..
5x

8
7
6
4
5
3
9
2

8 x

2x
9
8
7
5
6
4
2
3

9x
2
3
5
4
6
8
7
9

SK KOTA KLIAS
UJIAN PINTAR SIFIR
HAD MASA: 5 MINIT

3x
8
7
6
4
5
3
9
2

6 x
2
3
5
4
6
8
7
9

potong di sini

TARIKH:

4x
2
4
3
6
5
9
8
7

7x
9
7
5
6
8
2
3
4

5x
6
5
4
9
8
3
7
2

8 x
3
5
7
9
6
4
8
2

9x
2
3
8
9
7
4
5
6