Anda di halaman 1dari 13

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 PUNITHA A/P MUNIANDY SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN Dengan ini Punitha A/P Muniandy 870121-08-5696 dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan mulai 1.1.2013 hingga 31.12.2013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail; SPI Bil: 4/1986 PKPA Bil: 2/1991 SPK Bil: 5/2002

dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 J BALACHANDRAN A/L JAYARAM SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN BAHASA TAMIL Dengan ini J BALACHANDRAN A/L JAYARAM ( 821015-08-6897) dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Bahasa Tamil mulai 1.1.2013 hingga 31.12.2013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 5. 6. 7. 8. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail; SPI Bil: 4/1986 PKPA Bil: 2/1991 SPK Bil: 5/2002

dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 KUGANATHAN A/L PATHMANATHAN SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN MUZIK Dengan ini Kuganathan a/l Pathmanathan ( 850609-02-5605 ) dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Muzik mulai 1.1.2013 hingga 31.12.2013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 9. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail;

10. SPI Bil: 4/1986 11. PKPA Bil: 2/1991 12. SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 VIJEYA RAJ A/L MANIYAN SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN MATEMATIK Dengan ini Vijeya Raj A/L Maniyan ( 850714-02-6167) dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Matematik mulai 1.1.2013 hingga 31.12.2013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 13. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail; 14. SPI Bil: 4/1986 15. PKPA Bil: 2/1991 16. SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 VIJEYA RAJ A/L MANIYAN SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Dengan ini Vijeya Raj A/L Maniyan ( 850714-02-6167) dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani mulai 1.1.2013 hingga 31.12.2013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 17. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail; 18. SPI Bil: 4/1986 19. PKPA Bil: 2/1991 20. SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 MANGLESWARY A/P KRISHNAN SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL Dengan ini Mangleswary a/p Krishnan ( 860324-08-5152) dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Moral mulai 1.1.2013 hingga 31.12.2013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 21. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail; 22. SPI Bil: 4/1986 23. PKPA Bil: 2/1991 24. SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 SALKIAH BINTI MAZLAN SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS Dengan ini Salkiah Binti Mazlan (810915-01-6188) dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Bahasa Inggeris mulai 1.1.2013 hingga 31.122013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 25. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail; 26. SPI Bil: 4/1986 27. PKPA Bil: 2/1991 28. SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 SHAMANI A/P APPALASMY SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN Dengan ini Shamani a/p Appalasamy ( 880707-08-7102) dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Kajian Tempatan mulai 1.1.2013 hingga 31.12.2013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 29. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail; 30. SPI Bil: 4/1986 31. PKPA Bil: 2/1991 32. SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 KUGANATHAN A/L PATHMANATHAN SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN Dengan ini Kuganathan a/l Pathmanathan (850609-02-5605) dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Sivik & Kewarganegaraan mulai 1.1.2013 hingga 31.12.2013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 33. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail; 34. SPI Bil: 4/1986 35. PKPA Bil: 2/1991 36. SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 J BALACHANDRAN A/L JAYARAM SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP Dengan ini J BALACHANDRAN A/L JAYARAM ( 821015-08-6897) dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Kemahiran Hidup mulai 1.1.2013 hingga 31.12.2013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 37. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail; 38. SPI Bil: 4/1986 39. PKPA Bil: 2/1991 40. SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 KUGANATHAN A/L PATHAMNATHAN SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN SAINS Dengan ini Kuganathan A/L Pathamnathan ( 850609-02-5605) dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Sains mulai 1.1.2013 hingga 31.12.2013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 41. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail; 42. SPI Bil: 4/1986 43. PKPA Bil: 2/1991 44. SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 SALKIAH BINTI MAZLAN SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI Dengan ini Salkiah Binti Mazlan (810915-01-6188) dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Seni mulai 1.1.2013 hingga 31.122013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 45. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail; 46. SPI Bil: 4/1986 47. PKPA Bil: 2/1991 48. SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GERIK 33300 GERIK,PERAK DARUL RIDZUAN ABD 7048

Ruj Kami: Tarikh : 17 DEC 2012 J BALACHANDRAN A/L JAYARAM SJK(T) GERIK, 33300 GERIK, PERAK.

SURAT PERLANTIKAN KETUA PANITIA MATA PELAJARAN PPSMI Dengan ini J BALACHANDRAN A/L JAYARAM ( 821015-08-6897) dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran PPSMI mulai 1.1.2013 hingga 31.12.2013 Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 49. Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memfail; 50. SPI Bil: 4/1986 51. PKPA Bil: 2/1991 52. SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran. Berdasarkan kepada SPI Bil. 4 Tahun 1986 : Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan keberkesanan guru yang mengajar Mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak . Menggembelengkan tenaga mereka dan menyelaras aktiviti/tugas mengajar

.. (SELVARANI A/P MUNIANDY ,PJK) Guru Besar