Anda di halaman 1dari 19

TOPIK 10

Penyelidikan Tindakan: Analisis Data Kualitatif


ANALISIS KANDUNGAN (CONTENT ANALYSIS) MENGANALISIS DATA KUALITATIF

Data Kualitatif
Analisis kandungan Mengkategorikan data Mengekodkan data Menyusun data dalam grid analisis Mengenal pasti tema / corak dan makna Menentukan aktiviti kajian susulan

ANALISIS KANDUNGAN

Kebiasaannya tetapi tidak semestinya, diguna untuk menganalisis kandungan bertulis sesebuah komunikasi (temu bual) Satu teknik yang membolehkan penyelidik untuk mengkaji tingkah laku manusia dengan cara tidak langsung ialah melalui analisis komunikasi mereka

Aplikasi
Analisis kandungan boleh digunakan untuk :

menghuraikan trend dalam persekolahan dari masa ke masa menunjukkan bagaimana sekolah-sekolah yang berbeza mengendalikan kurikulum yang sama mendapatkan maklumat bagaimana perasaan guru tentang kerja mereka mendapatkan idea bagaimana tanggapan seseorang terhadap sekolah Menduga sikap, nilai dan corak budaya di sekolahsekolah yang berbeza

Mengapa analisis kandungan?

Untuk mendapatkan maklumat deskriptif mengenai sesuatu topik Untuk memformulasikan tema (idea utama) yang membantu untuk menyusun dan memberi makna kepada sejumlah besar maklumat deskriptif Untuk mengesahkan penemuan kajian-kajian lain menggunakan metodologi penyelidikan yang berbeza Untuk mendapatkan maklumat yang berguna Untuk menguji hipotesis

ProsesProcess Menganalisis data Qualitative of Data Analysis secara kualititatif

Penyelidikan kualitatif adalah penyelidikan tafsiran/interpretif di mana anda membuat penilaian peribadi kepada perihalan yang sesuai dengan situasi atau tema yang menguasai kategori utama maklumat

Interpretasi/Tafsiran anda terhadap sesuatu transkrip mungkin berbeza daripada interpretasi dibuat oleh orang lain kerana anda membawa perspektif anda sendiri dalam tafsiran tersebut

Proses Menganalisis data secara kualititatif

Induktif daripada data terperinci kepada kod umum dan tema Proses mengumpul & menganalisis data secara berterusan (simultaneous) Iterative kitaran berulang-alik antara pengumpulan data dan analisis Data dianalisis dengan membaca beberapa kali untuk memahami dengan mendalam maklumat yang dibekalkan oleh peserta kajian

Mengurus Data

Uruskan sejumlah besar data ke dalam fail atau fail komputer (folder) atau ke dalam kad indeks Uruskan mengikut jenis : semua temu bual, semua pemerhatian, semua dokumen, gambarfoto, lokasi Simpan salinan duplikat untuk semua bentuk data

Transkrip Data

Catatan temu bual dan nota lapangan yang ditulis semasa pemerhatian diubah kepada fail komputer untuk analisis Transkripsi - proses menukarkan rakaman audio atau nota lapangan ke dalam data teks

Menganalisis secara manual atau komputer?

Analisis secara manual (hand analysis) penyelidik membaca data, tandakan, bahagikan kepada bahagian/segmen, dan menggunakan kod warna untuk menandakan bahagian teks Sesuai apabila : Melibatkan pangkalan data yang kecil fail & perenggan dalam teks mudah dikesan Ada masa untuk melakukan

Menganalisis secara manual atau komputer?

Analisis menggunakan komputer penyelidik menggunakan program komputer untuk memudahkan proses menyimpan, menganalisis dan menyisihkan data
Digunakan apabila anda : Menganalisis pangkalan data yang besar dan perlu untuk menyusun dan menyimpan maklumat yang menyeluruh Memerlukan pemeriksaan rapi setiap perkataan dan ayat untuk mendapatkan maksudnya Terlatih dalam mengunakan program komputer Mempunyai sumber untuk membeli program

Meneroka Data

Untuk mendapatkan gambaran umum data (general sense of data) Menulis memo dalam margin nota lapangan, transkrip atau imej - frasa pendek, idea, konsep atau gerak hati yang berlaku kepada anda Fikir tentang cara mengurus data Pertimbangkan sama ada anda perlukan data tambahan

Mengekod Data

ialah proses membahagi dan melabelkan teks bagi membentuk penerangan & tema yang luas dalam data Proses mengekod memberi makna kepada data, bahagikan ia kepada teks atau segmen, labelkan segmen dengan kod-kod, periksa kod untuk mengurangkan pertindihan dan pengulangan kod yang sama, dan menggabungkan kod-kod yang wujud menjadi tema

Model Proses Mengekod data


Read through text data Divide text into segments Label segments with codes Reduce overlap & redundancy of codes Collapse codes into themes

Many pages of text

Many segments of text

30 40 codes

Codes reduced to 20

Codes reduced to 5 7 themes

Tema

Kod serupa diagregatkan bersama-sama untuk membentuk idea yang utama di dalam pangkalan data Juga dipanggil kategori Membentuk elemen utama/teras dalam analisis data kualitatif Label biasanya mengandungi tidak lebih daripada 2-4 perkataan

LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGANALISIS KANDUNGAN DIARI/ JURNAL/ NOTA LAPANGAN/ TRANSKRIP TEMU BUAL

1. Membaca teks diari/jurnal/nota lapangan secara berulang kali dengan teliti. 2. Membahagikan teks kepada segmen. 3. Melabelkan segmen-segmen dengan kod tertentu. 4. Mengurangkan pertindihan dan pengulangan kod yang sama. 5. Menggabungkan kod-kod yang wujud menjadi tema.

QUALITATIVE PROCESS OF DATA ANALYSIS


Codes the text for description to be used in the research report Codes the text for themes to be used in the research report

Locates text segments and assigns a code label to them

Reads through the data to obtain a general sense of material

Prepares data for analysis by transcribing interviews or fieldnotes

Collects text data such as field notes, transcripts, optically scanned materials

Tutorial 10

Dalam kumpulan, temubual seorang pelajar selama 5 minit tentang Faktor-faktor yang menyebabkan murid kelas Awana Tahun 5 mengantuk semasa pengajaran dan pembelajaran. Transkripsikan hasil temubual itu. Dalam kumpulan, kodkan transkrip temubual anda dan senaraikan kategori aspek utama.

ISL

Melayari internet dan pusat sumber mengenai cara menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. Ringkaskan nota kuliah & bahan rujukan ke dalam peta konsep/pengurusan grafik & simpan dalam portfolio