Anda di halaman 1dari 3

DOA SAMBUTAN MAULIDUR RASUL

Segalapujibagi Allah tuhanpentadbirseluruhalam, selawatdansalamkeatas

junjunganNabi Muhammad S.A.W, keataskeluargadansahabatbaginda.

Ya Allah yaTuhan, di hari yang barakahini kami zahirkan rasa syukur yang tidak

terhinggaatassegalaanugerah-Mu kepada kami seluruhnya.Lantaranituya

Allah jadikanlah kami semuasebagaihamba-Mu yang beriman, yang bertaqwa,

yang berilmu, yang berakhlakmulia, yang sejahtera di duniadan di akhirat.

Ya Allah yaTuhan kami, sempenamajlissambutanMaulidurRasulini, kami

memohonkeampunanatassegaladosa-dosa kami, dosakeduaibubapa kami

danseluruhkaummuslimindanmuslimatsamaada yang masihhidupatau yang telahkembalikepada-Mu ya Allah.

Kami juamemohonrestudanrahmat -Mu sempenasambutanMaulidurRasul

ini, semogaEngkauya Allah memberihidayahdanpetunjukkepadahati-hati

kami, Engkaumemperkukuhkanperpaduan kami, Engkaumenjaminrezeki kami,

Engkaumemberikekuatansertasemangat yang tinggikepada kami,

dorongkanlah kami kearahmelaksanakankebaikandanamalsolehserta kami

memohondipanjangkanusiadiliputidengansihatwal-afiatmemerintahnegara

kami yang tercintaini.

Kami pohonkanjugaya Allah keselamatandankesejahteraankeamanan

kemakmurandankeberkatannegara kami yang dikasihi, rakyatnyasejahtera

sentosa, agama-Mu terusterpeliharadanmajujayadibawahpemerintahan

pemimpin kami.