Anda di halaman 1dari 4

KERTAS CADANGAN: AMALAN GURU PENYAYANG 1.

0 PENDAHULUAN: Pelaksanaan amalan Guru Penyayang adalah bertujuan agar setiap guru membudayakan sikap kasih kasih saying di sekolah. Guru penyayang membawa maksud perbuatan atau perlakuan menyayangi, mengasihi dan bersifat belas kasihan serta menghormati orang lain. Ini bermakna Guru Penyayang adalah seorang guru yang memiliki sifat kepedulian (concern) terhadap muridnya dengan cara mengamalkan nilai kasih saying, bersikap mesra, mengambil berat, berbudi bahasa, saling menghormati, sentiasa ceria, prihatin dan sabar. Guru penyayang seharusnya menjiwai bahawa murid merupakan asset yang perlu diberi perhatian, dijaga, dibimbing, dihargai kewujudannya dan disayangi setiap masa.

2.0 TUJUAN: Pelaksanaan Guru Penyayang adalah bertujuan agar guru mengamal dan membudayakan sikap kasih sayang di sekolah.

3.0 KONSEP

1.

Penyayang membawa maksud perbuatan atau perlakuan menyayangi, mengasihi, dan bersifat belas kasihan serta menghormati orang lain. Ini bermakna Guru Penyayang adalah seorang yang memiliki sifat kepedulian(concern) terhadap setiap perkara yang berkaitan dengan muridnya (every child matters) dengan cara mengamalkan nilai kasih sayang, bersikap mesra, mengambil berat, berbudi bahasa, saling menghormati, sentiasa ceria, prihatin dan sabar.

1.

Guru penyayang menjiwai bahawa murid mereka merupakan aset penting yang perlu diberi perhatian, dijaga, dibimbing, dihargai kewujudannya dan disayangi setiap masa.

1.

Membudayakan amalan penyayang merupakan sifat profesional guru dalam perhubungannya dengan murid, ibu bapa, komuniti dan masyarakat.

3.0 OBJEKTIF: 3.1 Menjiwai amalan penyayang sebagai budaya guru. 3.2 Menginsafi bahawa kehadiran murid merupakan rahmat kepada sekolah 3.3 Menyedari bahawa setiap murid adalah asset kepada sekolah 3.4 Menghargai sumbangan murid, ibu bapa, komuniti/masyarakat kepada sekolah.

4.0 TARIKH PELAKSANAAN: Sepanjang Tahun

6.0 KUMPULAN SASARAN Semua pelajar SMK Raja Perempuan

7.0 KAEDAH PELAKSANAAN 7.1 Pelaksanaan Guru Penyayang hendaklah berterusan serta merupakan budaya guru. Ia akan dilaksanakan berdasarkan pelan jangka pendek dan jangka panjang secara berfasa. Bagi fasa pertama pelaksanaannya, guruguru hendaklah melaksanakan tiga aktiviti berikut; 1. 2. 3. Mengalu-alukan kehadiran murid Pelaksanaan Program Mentor Mentee Memberi penghargaan kepada murid

7.2 Aktiviti dan kaedah pelaksanaan adalah seperti di LAMPIRAN A.

8.0 ANGGARAN PERBELANJAAN BIL PERKARA 1 2 Banner Mengalu-alukan murid Kek (Hari Lahir Pelajar) JUMLAH SEUNIT 2 x RM 100.00 6 x RM 50.00 6 x RM 30.00 JUMLAH BESAR JUMLAH RM 200.00 RM 350.00 RM 180.00 RM 730.00

Jumlah Besar RM 730.00

9.0 SUMBER KEWANGAN: 1. Unit Bimbingan dan Kaunseling

10.0 PENUTUP:

Disediakan oleh: .. (SURAINE BT MUHMAD NORDIN) Guru Bimbingan dan Kaunseling

Disemak oleh: . (PN. ZURAIDA BT AHMAD KHULAIMI) Penolong Kanan HEM

SMK Raja Perempuan

SMK Raja Perempuan

Disah dan diluluskan oleh: .. (CIK RUSNANI BT SHARUDDIN) Pengetua SMK Raja Perempuan

Lampiran : Aktiviti Guru Penyayang

BIL 1. a. a.

AKTIVITI Aktiviti Mengalu-alukan murid

KAEDAH i. Menyambut kedatangan murid; a. Penampilan guru yang kemas dan ceria b. Bersikap mesra, berbudi bahasa dan menghormati murid

1. Guru mengalu-alukan murid di pintu pagar sekolah a. Semasa murid memulakan sesi persekolahan baru b. Semasa murid datang ke sekolah c. Semasa murid pulang dari sekolah

c. Ambil berat, prihatin dan sabar menyambut murid a. b. ii. Membuat sapaan

Memberi salam dan menyambut salam semasa datang sekolah Lambaian pulang Bertanya khabar

c. d.

iii. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berhemah Contoh a. b. Membetulkan tali leher Membetulkan butang baju dll

iv. Membuat publisiti/promosi 2. b. Aktiviti Mentor Mentee 1. Strategi pelaksanaannya; i. ii. Seorang atau dua mentor bagi setiap kelas Perjumpaan sekurang-kurangnya dua kali sebulan dan dijadualkan Program untuk semua murid

1. Tujuan; i. Membangunkan sahsiah diri murid ii. Membina jati diri murid iii. Membantu menyelesaikan masalah murid 2. Cadangan aktiviti i. Sesi ramah mesra

iii.

2. Pengisian semasa perjumpaan;

ii. iii. iv. v. vi.

Sesi makan bersama Meraikan hari lahir Bimbingan hala tuju hidup Lawatan/ziarah keluarga Sesi perkongsian masalah i. ii. iii. iv. v. Membuat sapaan Menyemak dan prihatin latar belakang mentee Membimbing mentee mengatasi masalah Membimbing mentee membina hala tuju dan kerjaya Membimbing mentee membentuk jati diri dan sahsiah diri

3. Disenaraikan sebagai salah satu tugas guru di sekolah 4. Menyediakan profile setiap mentee 3 a. Aktiviti Penghargaan Murid b. Mengumumkan ucapan selamat melalui pembesar suara sekolah c. Menyanyikan lagu bersesuaian dengan tema i. ii. iii. iv. 1. Aktiviti meraikan murid; sambutan Contoh: Lagu Hari Lahir ,Lagu Perayaan Utama d. Menghantar kad ucapan Sambutan hari kanak-kanak Perayaan-perayaan utama mengikut kaum seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Krismas termasuk perayaan utama di Sabah dan Sarawak i. Guru meraikan murid dalam suasana kasih sayang Antara kaedah yang boleh digunakan; Contoh: Kad Hari Lahir , Kad Hari Perayaan i. Aktiviti dilaksanakan semasa perhimpunan atau di dalam bilik darjah. Hari lahir murid

ii.