Anda di halaman 1dari 17

PEMBENTUKAN PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL PERINGKAT AWAL KANAK-KANAK

Lagu dan puisi kanak-kanak


Ciri-ciri;
Menggunakan lirik dengan perkataan yang mudah dan sesuai Melodi lagu yang sesuai dengan kanak-kanak (pic yang tidak terlalu tinggi atau rendah) Mempunyai unsur-unsur humor, pengajaran, dan nilai-nilai murni

Nasyid kanak-kanak
Kebaikan nasyid kanak-kanak Nasyid kanak-kanak akan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melahirkan penghargaan terhadap seni sama dan juga untuk meningkatkan ingatan mereka.

Irama, puisi, lirik dan ritma membantu kanakkanak mengingat perkataan dan membantu meningkatkan auditori kemahiran memori kanak-kanak. Waktu paling baik untuk mengingati sesuatu adalah pada umur 6-9 tahun. Pada usia ini kanak-kanak boleh mengingat dengan lebih cepat dan akan bertahan lebih lama dari usia lain sepanjang hidupnya (Raymond Moore, Better
Late Than Early, ms197).

ICT
Penggunaan ICT dalam pendidikan awal kanakkanak dalam sesi pengajaran dan pembelajaran secara terancang dan bersesuaian dapat membantu dalam pencarian maklumat dan ilmu pengetahuan terhadap seseorang kanak-kanak itu. ICT dalam pengajaran dan pembelajaran untuk awal kanak-kanak tidak boleh terlalu berat dan ia haruslah bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak tersebut.

PUISI, NASYID DAN ICT


Mendekatkan diri kepada tuhan Dapat mengenali nilai-nilai estetika Dapat menyampaikan/ menerima mesejmesej yang berfaedah. Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagai keupayaan Dapat menarik minat murid untuk belajar

PENGURUSAN KURIKULUM
PERKEMBANGAN

KEROHANIAN DAN MORAL

Apa itu Tunjang Kerohanian dan Moral?


Tunjang Kerohanian dan Moral amat penting bagi pemupukan nilai Islam dan nilai murni masyarakat berbilang kaum bagi melahirkan rakyat Malaysia yang percaya kepada Tuhan, berperibadi mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Tunjang Kerohanian dan Moral mengandungi Pendidikan Islam untuk murid Islam dan Pendidikan Moral untuk murid bukan Islam. Pendidikan Islam memberi fokus kepada penyampaian ilmu, kemahiran dan

penghayatan Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah.


Pendidikan Moral menjadikan seseorang insan yang berakhlak mulia dan bermoral tinggi.

Tunjang Kerohanian dan Moral


Memupuk nilai Islam dan nilai murni masyarakat berbilang kaum bagi melahirkan rakyat Malaysia yang percaya kepada Tuhan, berperibadi mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

Contoh sudut kerohanian dan moral

Pusat Kerohanian dan Moral

Pusat Kerohanian dan Moral

Peralatan

Pengisian
Carta bergambar. Kad-kad. Kelengkapan Sembahyang.

SUSUN ATUR PENGAJARAN KEROHANIAN DAN MORAL


Pengurusan bilik darjah merupakan satu set pengajaran tingkah laku yang kompleks untuk membentuk dan memupuk suasana bilik darjah yang dapat menyumbang kepada pengajaran yang cekap dan berkesan (effective and efficient constructions). Tujuan pengurusan adalah satu usaha membentuk dan memelihara tingkah laku pelajar yang dapat memudahcarakan pengajaran yang cekap dan berkesan.

Bahan yang digunakan pada sudut ini adalah seperti carta dan gambarajah cara berwuduk dan bersolat, jam yang menunjukkan waktu solat, peralatan bersolat seperti sejadah, telekung, songkok dan lain-lain.

Pusat Kerohanian dan Moral terdiri daripada dua jenis ruang , iaitu Ruang Pendikan Agama Islam dan Ruang Pendidikan Moral.
Pusat Kerohanian dan Moral menyediakan persekitaran yang membolehkan murid : Memupuk semangat cintakan agama Memupuk nilai dan akhlak yang baik Menyedari adanya Tuhan sebagai pencipta alam Memupuk seamangat cintakan Negara .

SEKIAN TERIMA KASIH