Anda di halaman 1dari 5

2.

0
PROJEK KEWARGANEGARAAN

PENGENALAN

komponen penting dalam kurikulum PSK kerja amali yang dijalankan di luar jadual waktu persekolahan Dijalankan sekurang-kurangnya 10 jam setahun Matlamat: menyediakan warganegara yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. guru dan murid boleh memilih projek lain yang difikirkan sesuai dengan persekitaran, tahap dan pencapaian murid.

CIRI-CIRI PEMILIHAN PROJEK


1.

Mengikut tema

Tema dalam sukatan PSK Tahun 4 :


Sayangi Diri Sayangi Keluarga Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Kenali Budaya Malaysia

Tahun 5:

Tahun 6:

Malaysia Negaraku Sedia Hadapi Cabaran

2. Mengikut Tahap

Projek dijalankan mengikut tahap: tahun 4, 5 dan 6 Peringkat kesukaran projek juga dipengaruhi oleh tahap Projek juga dipengarahui oleh tahap kebolehan murid Kebolehan murid berbeza Projek dibuat ikut kecerdasan pelbagai Contoh: melukis, membuat mural, kempen dll Adakah sumber ada di sekolah/ persekitarannya? Bagaimana mendapat sumber? Kesesuaian sumber?

3. Mengikut kesesuaian murid

4. Mengikut kemudahan sumber

TUTORIAL

Dengan contoh yang sesuai, bagaimanakah anda memilih bentuk projek kewarganegaraan yang akan dilaksanakan oleh pelajar anda. Senaraikan menggunakan lakaran grafik yang sesuai.