Anda di halaman 1dari 8

PPKHM CPD-Continuing Professional Development

PENGENALAN Continuing Professional Development (CPD) Pembangunan Profesional Berterusan (PPB) Continuing Professional Development(CPD) adalah suatu program atau aktiviti pembelajaran berterusan sepanjang hayat sesuatu profesyen selepas seseorang itu telah tamat pengajian formalnya dan telah memasuki alam pekerjaan.Ia adalah untuk memastikan pengamal profesyen tersebut senantiasa mengekalkan prestasi mereka disegi meningkatnya pemilikan dan penguasaan ilmu ,kemahiran dan pengalaman terkini .Hanya dengan ini mereka dapat memberi khidmat yang berkualiti lagi cemerlang kepada masyarakat berpandukan Kod Etika dan Kod Amalan.Disamping menjaga nama baik profesyen yang mereka ceburi. Kerjaya profesional perubatan komplementari perlu memastikan pengamalnya senantiasa berada ditahap prestasi optima didalam memberikan khidmat mereka kepada masyarakat.Hanya dengan ini barulah masyarakat akan mendapat manafaat dan akan terhasillah peningkatan kualiti kesihatan dgn kehidupan yang lebih selesa. CPD ini juga dilaksanakan oleh badan-badan profesional yang lain seperti peguam,doktor perubatan,jururawat,akauntan dll. Inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia. Dasar Perubatan Tradisional dan Komplementari yg di perkenalkan pada 2001 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia(KKM) telah dengan jelas menghendaki pengamal PTK mengekal dan meningkatkan prestasi amalan mereka. 6.2 Education And Training. Strategies Introduction of Continuing Professional Development(CPD) as a requirement for practitioners. Di dalam Terma Rujukkan Badan Pengamal Perubatan Tradisional dan Komplementari dengan Kementerian Kesihatan Malaysia juga menyatakan dan menjelaskan hal ini. Memastikan pengamal Perubatan Tradisional dan Komplementari menjalani pendidikan profesional yang berterusan (Continuing Professional Development) supaya mereka mendapat maklumat mutakhir dalam bidang amalan masing-masing. Perlaksanaan Program/Aktiviti Cpd PPKHM Program ini mengambil kira beberapa faktor penting untuk menjayakannya.Diantaranya: Kemampuan kewangan ahli. Kemampuan ahli utk menghadiri.( masa dan tempat) Kemampuan ahli memahami kuliah di dalam Bahasa Melayu atau Inggeris. Kemampuan PPKHM utk memyediakan pensyarah. Peruntukkan masa yg sesuai dan lain-lain. Dalam erti kata yg lain program/aktiviti pembelajaran itu tidak mebebankan pengamal. Peringkat awal ini ianya hanyalah bersifat sukarela untuk membiasakan ahli dengan budaya pembelajaran serta kehidupan profesional yang baru..Pengeluaran Sijil Amalan Tahunan atau Annual Practicing Certificate (APC) pula diperkenalkan untuk mengetahui bilangan sebenar pengamal yg praktis didalam sebuah premis perniagaan. Justeru pengumpulan mata CPD tertentu (40 mata CPD) untuk setahun di perlukan untuk memperbaharui APC. CPD ini akan di perkemaskan lagi perlaksanaanya.Dengan tenaga kerja dan program yang lebih teratur. Apabila Rang Undang-Undang T/CM diluluskan oleh Parlimen.Bila RUU T/CM sudah jadi Akta perlaksanaanya sudah menjadi mandatori/wajib. Selepas Akta diluluskan ,mana-mana pengamal komplementari yang ingin praktis atau membaharui APC mereka , perlulah mereka mencukupkan jumlah mata CPDnya.

Cara Perlaksanaan CPD Utk melaksanakan aktiviti CPD hendaklah memenuhi 3 perkara.Iaitu: Penganjur/pengendali Proses dokumentasi kehadiran aktiviti CPD Perkiraan mata CPD. Penganjur/Pegendali. Penganjur hendaklah terdiri drp mereka mereka yg diiktiraf oleh pihak KKM,KPT atau badan berkuasa yg lain.Contoh pihak IPTA/IPTS, persatuan-persatuan profesional dan seumpamanya. PPKHM, dan FCNMAM sebagai badan pengamal yang dilantik dan diiktiraf oleh KKM juga boleh dan berhak mengendalikan aktiviti CPD. Persatuan pengamal anggota FCNMAM juga boleh mengendalikannya. Sekirannya persatuan pengamal anggota FCNMAM mengendalikannya , pengamal komplementari ahli FCNMAM daripada persatuan yg lain juga boleh mengikuti atau menghadirinya. Persatuan pengamal anggota FCNMAM perlu memaklumkan secara bertulis kpd pejabat sekretariat FCNMAM dan PPKHM sekurang-kurangnya 30 hari sebelum aktiviti itu diadakan. Tenaga Pengajar. Penganjur perlu memastikan pensyarah/jurulatih/pembentang kertas kerja adalah terdiri daripada mereka yang cukup berkelayakan dengan subjek yang hendak dibentangkan.Kelulusan dan pengalaman mereka tidak boleh dipertikaikan.Ini penting untuk mewujudkan keyakinan hadirin serta pemindahan maklumat/ilmu/kemahiran dapat disempurnakan dengan sebaiknya. Tajuk pembentangan juga perlu relevan dengan kehendak semasa dan juga kemampuan penerimaan hadirin. Bahan rujukkan,cara persembahan pengajaran,dan bahan kuliah juga perlu yang cukup informatif . Tempat aktiviti CPD. Untuk aktiviti CPD yang menjadi Teras seperti kursus, seminar, konferens, bengkel ia memerlukan tempat yg kondusif lagi selesa. Selain mudah diakses oleh peserta. Untuk aktiviti CPD yang Bukan Teras seperti lawatan sambil belajar,khidmat masyarakat,sukarelawan,menjadi ahli Jawatankuasa Persatuan,penulisan ,pembelian bahan rujukan dan seumpamanya, tempat bukanlah kriteria yg utama. Bayaran/Fi. Sekiranya sesuatu aktiviti itu dikendalikan oleh pihak selain daripada PPKHM,adalah hak penganjur mengenakan apa-apa bayaran yang munasabah. PPKHM tidak akan mengambil apa-apa manafaat kewangan daripadanya. Sijil Kehadiran dsbnya. Sijil kehadiran atau apa-apa sijil berkaitan dgn aktiviti CPD yang dikeluarkan oleh Persatuan pengamal anggota FCNMAM perlu ada logo FCNMAM pada sijil mereka disamping logo persatuan mereka sendiri. Proses dokumentasi kehadiran aktiviti CPD. Pengamal yang hadir pada mana-mana aktiviti CPD perlu menyimpan bahan-bahan yang akan menjadi bukti kehadiran mereka, seperti resit rasmi,sijil kehadiran/penyertaan/penghargaan dan yg seumpama dengannya. Apabila sampai masa untuk mengisi borang pembaharuan APC,mereka hendaklah mengisi aktiviti yg mereka telah hadiri berserta salinan dokumen kehadiran mereka atau apa-apa dokumen yang menunjukkan mereka telah menghadiri,/ menyertainya.

Perkiraan mata CPD. Aktiviti CPD terbahagi kepada 2 komponen. Iaitu:


1.Aktiviti teras. Aktiviti CPD yang menjadi Teras adalah seperti kursus,seminar,konferens,bengkel dan sebagainya.Ia pula ada bertaraf antarabangsa, kebangsaan dan lokal. 2.Aktiviti bukan teras.Seperti penerbitan jurnal,buku,buletin dan aktiviti pengurusan persatuan.

Program CPD PPKHM Sistem Mata CPD untuk Pengamal Perubatan Komplementari Aktiviti Teras (Kategori A)

Kategori CPD
A1

Deskripsi Aktiviti CPD

Point per Aktiviti

Kriteria dan informasi


Seminar mestilah:

Point Maksimum (Setahun)

Kongres / Seminar Tempatan 20

a. Berlangsung tidak kurang daripada 2 hari penuh (1 hari penuh ialah 5 8 jam) b. Melibatkan penceramah peringkat antarabangsa c. Kuliah / simposium yang melibatkan ahli FCNMAM / pleno d. Membenarkan peragaan poster/ iklan dll. secara percuma 30

Antarabangsa

30

A2

Pertemuan ilmiah dengan Persatuan / Universiti/Kolej/ Institusi / Kementerian Kesihatan dll. Bengkel/Kursus/Latihan dll.

a. Pembentangan kertas kerja oleh pengamal/pensyarah tempatan atau luar negara.

b. Pertemuan ilmiah untuk menambah dan meningkatkan ilmu serta mengembangkan profesion 2

20

Kurang daripada 2 jam

2 4 jam (1/2 hari)


5 8 jam (1 hari penuh) 2 hari penuh 3 hari pebuh atau lebih Lawatan sambil belajar

3
4 8 12 5

Kategori CPD

Deskripsi Aktiviti CPD

Point per Aktiviti


1

Kriteria dan informasi

Point Maksimum (Setahun)

A3

Sessi CPD/aktiviti-aktiviti professional yang lain spt: seminar,forum,kuliah,diskusi berkumpulan,kajiankes, pengajian berasaskan teknologi dan media, pengajian jarak jauh,sidang video dan lain-lain. Menjadi penceramah

Menghadiri kuliah dengan tekun dan serius. 20

A4

10

Kuliah,sesi CPD, memberi penerangan dan khidmat nasihat kepada majlis orang ramai, memberi ceramah kepada NGO atau media massa dll.

30

A5 ,

Menulis artikel berkaitan perubatan komplementari

10

didalam jurnal,buletin, akhbar laporan teknikal, dan sebagainya samada tempatan atau antarabangsa Kursus yang disertai mestilah : A. Dikendalikan oleh kolej/Universiti yang diiktiraf MQA, atau PPKHM. B. DiSahkan oleh jawatankuasa CPD PPKHM C.Point/Mata diberi setelah tamat pengajian / kursus.

20

A6

Kursus Per.komplementari, kursus lepasan ijazah, program, latihan dll. 1 -2 minggu 2 -4 minggu 10 12

30

lebih 1- 3 bulan
lebih 3- 6 bulan lebih 6 bulan

15
20 30

A7

Menjadi AJK atau ahli projek: Aktiviti-aktiviti latihan (sebagai fasilitator/penyelia Pelatih/mentor 5 20

AKTIVITI BUKAN TERAS (Kategori B)

Kategori CPD

Deskripsi Aktiviti CPD

Point per Aktiviti


10

Kriteria dan informasi

Point Maksimum (Setahun)

B1

Editor Ahli Lembaga Editorial Pengkritik/pengulas (setiap artikel) AJK PPKHM

5
5

Segala yang berkenaan Dengan penerbitan Jurnal,laporan khas, Buletin, dll.

10

B2

Perlu bukti rekod (dengan pengesahan) 5

15

Aktiviti sukarelawan : AJK Bukan AJK 15 10

CATATAN : 1.Point maksimum bagi setiap kategori akan dikira sebagai point CPD tahunan. Contoh : Menghadiri 3 seminar dalam masa setahun,20 mata maksimum akan diberikan. 2.Setiap aktiviti memerlukan sijil kehadiran,senarai kehadiran yang disahkan atau bukti-bukti yang lain Bagi tujuan pengesahan. Contoh Garis Panduan Untuk Mengumpul Mata

AKTIVITI

KEKERAPAN

POINT

JUMLAH MATA

Aktiviti 1 Aktiviti Teras Bengkel/kursus/Latihan/Pertemuan ilmiah Aktiviti Bukan Teras Laporan atau Jurnal Penyerahan (jika diterima) Catatan: 1.Mata maksima AJK PPKHM atau AJK Persatuan dalam PPKHM adalah 15 mata.
10 aktiviti (bulanan) 2 aktiviti 1 penyerahan Antara 1 jan-30 Nov 30 50 10 10

2.Mata dibawa ke tahun hadapan untuk Mata tambahan.


Aktiviti 2 Kursus tempatan (3 hari) Seminar tempatan (3 hari) Bengkel/kursus/pertemuan ilmiah
1 1 5 12 20 15 47

Antara 1 jan-30 Nov

CATATAN :

1.Mata maksima AJK PPKHM 15 mata 2.Mata selebihnya di bawa ke tahun hadapan untuk mata tambahan.

PERSATUAN PERUBATAN KOMPLEMENTARI & HOLISTIK MALAYSIA


BORANG PENGUMPULAN POINT PROGRAM CPD PPKHM UNTUK TAHUN

Nama : Alamat : No Ahli PPKHM :

No k/p :

Emel :

No Tel :
Ini adalah keterangan dan jumlah point CPD saya bagi tahun ini untuk melengkapkan point bagi mendapatkan sijil perakuan amalan perubatan komplementari tahun hadapan.

Kategori CPD

Deskripsi Aktiviti CPD

Point per Aktiviti

Kriteria dan informasi

Bukti Pengesahan (No resit / No sijil kehadiran/ T.tangan penganjur)

JUMLAH KESELURUHAN POINT

POINT KELAYAKAN

40

POINT YANG DI BAWA KE HADAPAN

Disahkan oleh:

.
(Presiden PPKHM)

.
JAWATANKUASA CPD