Anda di halaman 1dari 22

Pengertian Ceramah

Ucapan yang disampaikan oleh

seseorang jemputan yang berkepakaran atau berpengalaman dalam bidang yang tertentu untuk berkongsi maklumat atau pengalamannya dengan audien.

Penceramah mesti mengenal pasti

beberapa pekara penting seperti yang berikut: a) Siapakah audiennya? b) Apakah yang diharapkan dan ingin didengar oleh audien? c) Di manakah ceramah itu akan diadakan? d) Bilakah ceramah itu akan diadakan?

a) Mengetahui tajuk ceramah

dengan teliti. b) Membuat persediaan yang rapi. c) Menyemak setiap ilustrasi. d) Meninjau atau melawat tempat ceramah (jika boleh). e) Menyemak setiap peralatan. f) Memakai pakaian yang sesuai.

Ketahui Skop Ceramah Anda


1. Mengetahui dengan secukupnya semua pekara yang mungkin hendak diketahui oleh audien. 2. Melakukan sedikit penyelidikan tentang apa yang diharapkan oleh audien: Tujuan Objektif 3. Mengenal pasti berapa lama tempoh ceramah yang dikehendaki bagi menentukan takat perincian yang perlu disediakan mengikut tajuk ceramah.

Membuat Persediaan yang Rapi


1. Menulis nota tentang tajuk berkenaan. 2. Mendapatkan sebanyak mungkin bahan 3.

4.

5.
6.

rujukan. Mencari maklumat terkini tentang tajuk ceramah yang berkenaan. Catatlah seberapa banyak tajuk dan subtajuk sebagai panduan dalam proses menulis teks ceramah. Melafazkan teks itu di hadapan cermin sebagai latihan Merakamkan ucapannya.

Menyemak Setiap Ilustrasi


Memastikan semua slaid itu dilabelkan dengan sempurna. Disusun dengan urutan yang betul. Bahagian- bahagian teks ceramah yang perlu diilustrasikan dengan tayangan slaid perlu ditandakan terlebih dahulu. Elakkan daripada menulis terlalu banyak pada transparensi. Elakkan daripada membuang masa membaca butiran semata-mata dalam transparensi yang disediakan.

Menyemak Setiap Peralatan


Memastikan peralatan yang

dibawa dalam keadaan yang baik dan dapat digunakan. Buat catatan tentang segala peralatan yang perlu dibawa.

Memakai Pakaian yang Sesuai


Pakaian yang dipakai hendaklah selesa

mengikut suhu di tempat ceramah supaya tidak berasa panas atau sejuk. Elakkan pakai pakaian yang anggun atau selekeh dalam majlis yang serius.

Kemahiran Melahirkan Pendapat


1) Cara melahirkan pendapat
2) Cara mempengaruhi audien

3) Nada dan intonasi

1. Cara Melahirkan Pendapat


a.) Menentukan aspek yang akan dibentangkan supaya perbincangan tidak menyeleweng daripada tajuk dan tujuan ceramah. b.) Mengemukakan pendapat dalam bentuk kertas kerja. c.) Memilih dan menyusun isi agar bertepatan dengan aspek yang akan dihujahkan. d.) Mengemukakan pendapat yang disokong dengan fakta, bukti statistik dan contoh supaya hujah lebih konkrit, berkaitan dan menyakinkan.

e.) Menjawab soalan dan memberi pendapat terhadap kemusykilan daripada penonton dengan menyakinkan. f.) Menggunakan bahasa yang bersesuaian dengan audien dan aras pendapat. g.) Mengelakkan pengunaan istilah-istilah yang bombastik dan sukar difahami h.) Menggunakan laras bahasa yang jelas, tepat dan tidak meleret-leret. i.) Menggunakan istilah-istilah mengikut laras bahasa yang berkenaan. j.) Menyelitkan unsur kecindan/humor dalam penyampaian pendapat. l.) Menunjukkan keyakinan diri.

m.) Mewujudkan hubungan mata yang sesuai dengan penonton, iaitu melihat mereka dari mata turunke hati. n.) Menggunakan gaya tangan, mata dan gerakan badan untuk menekankan fakta. o.) Menunjukan mimik muka yang menyakinkan senyum apabila gembira, sedih apabila gundah dan marah apabila emosi tinggi.

2. Cara Mempengaruhi Audien


a) Mengkaji dan mengetahui peringkat pemikiran, taraf b) c) d) e) f)

sosioekonomi, jantina dan profesion audien. Menyelitkan ayat-ayat soalan untuk mewujudkan rangsangan di kalangan audien. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan audien termasuk teknik retorik. Menyediakan unsur kecindan. Memastikan suara anda didngari oleh semua audien. Menjangka had/batasan tumpuan audien.

3. Nada dan Intonasi


a) Meninggikan nada apabila hendak menarik minat

dan perhatian. b) Menggunakan nada suara perlahan atau rendah apabila hendak merayu. c) Jangan berhujah dengan terlalu laju atau terlalu perlahan. d) Pause berhenti sebentar apabila perlu, iaitu apabila hendak mendapatkan semula buah fikiran atau memberi masa untuk penonton mengikuti dan memahami hujah anda.

e.) Menggunakan sebutan buku. f.) Menggunakan bahasa yang jelas, indah dan tersusun. g.) Menggunakan nada yang mengembirakan apabila hendak menghidupkan suasana yang hambar. h.) Menggunakan nada dan intonasi yang menggambarkan keprihatian.

Kemahiran Menutup Ceramah


a) Membuka majlis kepada penonton untuk

menggemukakan soalan atau pandangan. Dalam hal ini, pengerusi perlu mewujudkan suasana yang kondusif dan menggalakkan penonton untuk melibatkan diri. b) Merumuskan keseluruhan idea yang telah diceramahkan. Dalam hal ini, penceramah perlu membuat kesimpulan dengan menghubungkan ideaidea yang telah dihujahkan dalam ceramah untuk menimbulkan satu kepuasan di kalangan audien.

c.) Menyampaikan harapan agar segala isu dan pandangan yang dikemukakan boleh mendatangkan manfaat kepada semua yang terlibat. d.) Memohon maaf dan para penonton atau audien sekiranya terdapat sebarang kesilapan semasa menyampaikan ceramah.