Anda di halaman 1dari 2

KERTAS CADANGAN MENAIKTARAF PADANG

1.0 TUJUAN Kertas cadangan ini dikemukakan bertujuan untuk mendapatkan peruntukan kewangan daripada Duit Sekolah MATLAMAT Padang merupakan sebahagian daripada kawasan yang digunakan untuk proses pengajaran dan pengajaran . Pembelajaran dalam situasi yang sebenar terutama pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan akan memudahkan objektif pembelajaran tercapai. Keadaan padang yang baik akan akan meningkatkan kualiti pengajaran guru. Disamping itu kualiti sukan sekolah juga dapat ditingkatkan. OBJEKTIF 3.1 enyediakan prasarana sukan yang kondusif! untuk kemudahan pelajar untuk bersukan! proses pengajaran dan pembelajaran guru! selaras dengan matlamat kerajaan! sukan merentasi kurikulum. elahirkan Pelajar yang berbakat dan berpotensi tinggi untuk diketengahkan keperingkat yang lebih tinggi lagi. eningkatkan keyakinan dan keupayaan diri guru dan pelajar dalam akti#iti sukan. enyediakan pasukan sekolah ke kejohanan peringkat lebih mantap. SSD %ombak yang

2.0

3.0

3." 3.3 3.$

4.0

LATAR BELAKANG $.1 &ola &aling.

5.0

CADANGAN KOS MENAIKTARAF PADANG '.1 '." '.3 '.$ '.' '.: '.8 '.; S()* +,-. /10 1an2 S()* &*6K 7,( S()* 1-*K1,-9 P91 &*J* 9P*7 P*S.P*-.1 3 3 +ori 3 - 3'0 3 - 3'0 3 - '00 3 3 - '00 4 " hari 4 " hari 4 3 hari 4 ' lori 4 10 lori 55555555"'00.00 800.00 10'0.00 "'00.00 "000.00 "000.00 '000.00 "000.00

6.0

PENUTUP Kelulusan peruntukan bagi program ini diharapkan dapat merealisasikan harapan untuk memperkasakan kedua3dua permainan ini. Pelajar3pelajar akan lebih teruja untuk bermain dan menjalani latihan. Perkembangan yang sihat ini akan menaikkan nama S( (K*- di peringkat Daerah %ombak dalam sukan dan permainan.

Disediakan! <<<<<<<<<<<<<.<.. /(=. >*.=9- -*S7.D &. ,7D. )*7.2 Setiausaha Sukan S K -awang

Disemak! <<<<<<<<<<<<<. /(=. 6.-*?.67*=D-*=2 %PK Kokurikulum S( (K*-

Disahkan! <<<<<<<<<<<<<<< /P=. 7J7. *>+*7 &1. 79S((.=2 Pengetua S( (K*-