Anda di halaman 1dari 6

PRAKTIKAL 1 Tujuan Untuk mengkaji haba peneutralan bagi tiga larutan iaitu

(i) (ii) Asid hidroklorik dan natrium hidroksida sodium hydroxide Asid sulfurik dan natrium hidroksida Asid nitrik dan kalium hidroksida

(iii) Bahan

EC1 1.0 mol dm-3 asid hidroklorik EC2 is 1.0 mol dm-3 asid sulfurik EC3 is 1.0 mol dm-3 larutan natrium hidroksida EC4 is 1.0 mol dm-3 asid nitrik EC5 is 1.0 mol dm-3 kalium hidroksida

Radas

25 cm3 pipet, termometer 00C-1100C (0.20C), 100 cm3 silinder penyukat, cawan polisterina dan air suling

Cara Kerja (Prosedur) 1. Pipet digunakan untuk meletakkan 25cm3 EC1 ke dalam cawan polisterina. Suhu direkodkan sebagai suhu permulaan larutan R. 2. Silinder penyukat digunakan untuk menambahkan 60 cm3 larutan EC3 ke dalam cawan polisterina yang berisi EC1. 3. Larutan R dikacau secara perlahan-lahan menggunakan thermometer dan suhu tertinggi direkodkan ke dalam jadual yang telah disediakan. 4. Larutan R dituangkan keluar dari cawan polisterina dan dicuci menggunakan air suling. 5. Prosedur diatas diulang menggunakan (i) 25.0 cm3 EC2 yang menggantikan EC1 untuk mendapatkan larutan S, dan (ii) 25.0 cm3 EC4 dan 60 cm3 EC5 untuk menggantikan EC1 dan EC3 untuk mendapatkan larutan T.

Rajah 1 Keputusan Larutan R Suhu tertinggi ( Suhu permulaan ( Peningkatan suhu ( 4 10 24 24 28 Larutan S 34

Rajah 2

Larutan T 28

Purata 30

24

24

Pengiraan Larutan R Haba yang terbebas HCL + NaOH NaCL + H2O H = mc (25+60) 4.2 4C = 1428 J = 1.428kJ Larutan S H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O H = mc (25+60) 4.2 10 C = 3570J = 3.57kJ Bilangan mol HCL = 1 = 0.025 mol NaOH = 1 = 0.06 mol H2SO4 = 1 = 0.025 mol NaOH = 1 = 0.06 mol HNO3 = 1 = 0.025 mol KOH = 1 = 0.06 mol Larutan T HNO3 + KOH KNO3 + H2O H = mc (25+60) 4.2 4 C = 1428J = 1.428kJ

Haba terbebas apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas dengan 1 mol asid dan 1 mol bes = 57.12 kJ

1 = 142.8 kJ = 57.12 kJ

Perbincangan Haba peneutralan ialah perubahan tenaga yang berlaku apabila 1 mol air terbentuk dari tindakbalas peneutralan antara sesuatu asid dengan bes. Dalam tindak balas peneutralan, ion hydrogen da ion hidroksida berpadu untuk membentuk molekul air. Pembentukan ikatan kovalen dalam molekul air menyebabkan tindak balas peneutralan membebaskan haba. Tindak balas ini merupakan tindak balas eksotermik. Dalam eksperimen ini, muatan haba tentu larutan campuran telah ditetapkan dalam nilai 4.2 J g-1
-1

manakala ketumpatan larutan campuran pula ditetapkan pada 1.0 g cm-3 .

haba yang diserap oleh larutan campuran merupakan sama maksud dengan haba terbebas dalam tindakbalas peneutralan tersebut. Haba peneutralan yang ditentukan dalam eksperimen ini iaitu larutan R = 57.12 kJ, larutan S = 142.8 kJ dan larutan T = 57.12 kJ adalah kurang daripada nilai haba peneutralan yang sebenar kerana sedikit haba sudah hilang di sekeliling dan sedikit haba diserap oleh thermometer dan cawan polisterina semasa tindakbalas berlaku. Eksperimen ini perlu dilakukan dengan cawan polisterina atau cawan plastic untuk mengurangkan kehilangan haba. Ini adalah kerana polisterina merupakan penebat yang baik. Kesimpulan Haba peneutralan ialah perubahan tenaga yang berlaku apabila 1 mol air terbentuk dari tindakbalas peneutralan antara sesuatu asid dengan bes.

Soalan 1. Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas yang berlaku dalam larutan R, S, and T. H+ (ak) + OH- (ak) H2O (ce) 2. Bandingkan nilai haba peneutralan bagi: (i) Larutan R dan S; Nilai bagi larutan R lebih kecil berbanding larutan S kerana dalam larutan S , 1 mol asid sulfurik perlu bertindakbalas dengan 2 mol natrium hidroksida untuk menghasilkan 2 mol air manakala bagi larutan R pula 1 mol asid hidroklorik bertindakbalas dengan 1 mol natrium hidroksida. (ii) Larutan R dan T; (iii) Nilai bagi larutan R dan T adalah sama

Larutan S dan T Nilai bagi larutan S lebih besar berbanding larutan T kerana dalam larutan S , 1 mol asid sulfurik perlu bertindakbalas dengan 2 mol natrium hidroksida untuk menghasilkan 2 mol air manakala bagi larutan T pula 1 mol asid nitrik bertindakbalas dengan 1 mol kalium hidroksida.

3. Haba peneutralan antara asid kuat dan bes lemah menghasilkan -57.3 kJ mol-1. Cadangkan dua cara untuk meningkatkan cara kerja supaya nilai tetap dapat diambil? Suhu awal larutan alkali dan asid diambil selepas larutan dikacau dengan thermometer Larutan campuran di dalam cawan polisterina dikacau sepanjang tindak balas supaya suhu sekata larutan campuran dapat diperoleh Suhu larutan campuran diperhatikan sepanjang masa tindak balas supaya suhu tertinggi tercatat

4. Adakah haba peneutralan antara asid kuat dan asid lemah adalah lebih besar atau kecil dari nilai 57.3 kJ mol-1 ? Haba peneutralan bagi asid kuat adalah lebih besar dan nilainya ialah pemalar -57.3 kJ mol-1 berbanding asid lemah. Hal ini disebabkan tindak balas peneutralan antara asid kuat dan bes lemah melibatkan gabungan ion H+ dengan ion OH- untuk molekul air .Manakala asid lemah pula mempunyai haba peneutralan yang rendah kerana

asid lemah hanya mengion separa sahaja dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hydrogen yang lebih rendah.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN 22200 BESUT TERENGGANU

TENAGA DALAM KIMIA (SCE 3109) PRAKTIKAL 1

Nama Unit Ambilan Nama Pensyarah

Jessica Bongsam 5PISMP-SAINS Januari 2012 Encik Latif bin Hamzah