Anda di halaman 1dari 2

ISI KANDUNGAN

1. Misi, Visi dan Objektif SK STALON, Daro. 1.1 1.! 1." 1.# Piagam Pelanggan Sekola . Misi Sekola . Visi Sekola . Objektif Sekola .

!. Makl$mat Peribadi Pega%ai ". &arta Organisasi ".1 ".! "." ".# ".( ".* &arta Organisasi 'nd$k SK STALON &arta Organisasi K$rik$l$m SK STALON &arta Organisasi KoK$rik$l$m SK STALON &arta Organisasi Panitia Sains SK STALON &arta Organisasi )nit P$sat S$mber SK STALON &arta Organisasi )nit +imbingan Dan Ka$nseling SK STALON

#. ,ail Meja -$r$ Mata Pelajaran. #.1 #.! #." #.# Senarai T$gas Proses Kerja &arta Alir Senarai Semak

(. ,ail Meja Setia$sa a )nit Pe.eriksaan dan Penilaian /Dalaman0. (.1 Senarai T$gas

ISI KANDUNGAN

1. ,ail Meja Setia$sa a S$kan. 1.1 1.! 1." 1.# Senarai T$gas Proses Kerja &arta Alir Senarai Semak

2. ,ail Meja -$r$ Pen3elaras '&T. 2.1 2.! 2." 2.# Senarai T$gas Proses Kerja &arta Alir Senarai Semak

4. ,ail Meja -$r$ Penasi at Kelab Sains. 4.1 4.! 4." 4.# Senarai T$gas Proses Kerja &arta Alir Senarai Semak

15. ,ail Meja -$r$ Pembant$ )nit +imbingan Dan Ka$nseling. 15.1 15.! 15." 15.# Senarai T$gas Proses Kerja &arta Alir Senarai Semak