Anda di halaman 1dari 28

Setelah mendengar kita akan membuat jangkaan/andian terhadap apa yang akan kita dengar seterusnya.

Contoh: kemalangan > jangkaan melalui bunyi -perlahan-tidak teruk -kuat-mungkin teruk

Perlu mempunyai tujuan jika ingin menjadi pendengar yang berkesan. Contoh: > untuk mendapat hiburan > untuk mendapat pengetahuan > untuk mendapat maklumat

Kita perlu pandai untuk menilai bunyi yang dituturkan oleh seseorang.. Setiap bunyi yang dihasilkan mempunyai maksud yang berbeza.. Contoh : bunyi yg dituturkan dengan nada yang nyaring dan kuat >bermakna penutur itu sedang marah.

Pendengar harus membina konsep pemahaman dan makna yang menepati maksud penutur. Membuat interpretasi. Setelah memahami, pendengar akan memberi respon terhadapnya-sebagai jawapan.

aktif
Jenis kemahiran mendengar

pasif

Perkara

yg kita dengar dpt difahami dgn betul Digunakan secara meluas

TUJUAN MENDENGAR SECARA AKTIF

untuk mengekalkan hubungan baik deg]nan penutur sepanjang perbualan Untuk memberikan tumpuan pada ujaran penutur dengan sepenuhnya Mempertingkatkan keupayaan dalam memahami dan menelah maklumat yang disampaikan. untuk mengetengahkan idea dan pengetahuan kita secara efektif Untuk memberi kefahaman yang lebh jelas antara pendengar dan penutur

KESAN KEMAHIRAN MENDENGAR AKTIF


berfikiran luas Menglakkan salah faham dan konflik Membina kepercayaan antara satu sama lain

STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENDENGAR SECARA AKTIF

Mengekalkan hubungan mata dengan penutur (eyecontact) Menumpukan sepenuh perhatian Elakkan keterlibatan emosi yang tidak berkaitan Elakkan gangguan yang boleh menjejaskan tumpuan pendengaran Melibatkan diri secara aktif

Merupakan keupayaan mendengar pada peringkat paling rendah Merupakan kemahiran mendengar tanpa tindak balas Pendengar sukarmemahami apa yang dituturkan dengan jelas Biasanya berlaku dalam kalangan pendengar bahasa kedua

SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA KEMAHIRAN MENDENGAR PASIF


Bahan yg diperdengarkan tidak menarik bahan yg disampaikan tidak sesuai dengan tahap umur pendengar Bahasa yg digunakan oleh penutur tidak sesuai Gangguan persekitaran Gaya penyampaian tidak menarik

KESAN KEMAHIRAN MENDENGAR PASIF Pendengar membentuk pendapat nya yg sendiri tanpa mengambil kira maklumat yang sebenar Memberikan penilaian yg berat sebelah dan tidak berfikiran terbuka

Merupakan kemahiran peringkat tinggi Pendengar kritis bukan sahaja dapat memahami mesej yang disampaikan malah dapat menilai, memilih menentukan fakta releven atau tidak serta dapat menyedari kesilapan yang dilakukann oleh penutur

Latih minda untuk memberi sepenuh perhatian kepada penutup Pastikan fikiran fokus kepada perkara yg kita ditutur Pastikan minda kita dapat mendengar perkara yg ditutur dengan lengkap tanpa memilih bahagian yg tertentu sahaja Tumpukan fikiran pada idea utama penutur Bersikap proaktif Memberikan tindak balas kepada penutur

Kemahiran mendengar peringkat tinggi Pendengar dapat membuat kesimpulan setelah memahami perkara yang didengar dengan kreativiti tersendiri. Pendengar dapat memberi ulasan yang bernas besertakan fakta yang jitu dan tepat

Mengingati perkara yg telah dibincangkan sebelumnya membuat pemetaan dalam minda tentang apa yg didengar Mengenalpasti idea utama penutur dan menentukan idea yg perlu diterima Bersedia untuk mendengar sekaligus mendengar secara positif. Fokus semasa mendengar

Perubahan respon Menyampuk Terleka Fikiran tertutup Kebosanan

peringkat permulaan Mengecam, mengajuk dan memilih bunyi Cth: gru yang menggunakan audio dalam pembelajaran dan pelajar diminta untuk mengecam bunyi tersebut. Kemudian mereka boleh mengajuk dan memilih bunyi yg berkaitan.

Mengecam makna perkataan ,frasa dan ayat Cth: apabila seseorang guru menggunakan rakaman seperti lagu dan pantun. Pelajar diminta untuk mendengar dan mencatat apa yg didengar kemudian pelajar perlu terangkan apa yg difahami dengan perkataan tersebut.
Melakukan suruhan atau arahan yg diberikan Cth: melakukan aktiviti berdasarkan arahan yang telah diberikan oleh guru

Bertindak terhadap soalan mudah Cth: Melakukan aktiviti soal jawab secara lisan bersama pelajar sama ada individu, berpasangan atau berkumpulan.

Peringkat pertengahan Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci Cth: penerangan dapat difahami dengan jelas dan mudah diingati oleh pelajar sekaligus memudahkan pelajar dalam mencatat nota ringkas.
Mengenal maklumat khusus Cth: pelajar dapat menganal pasti isi-isi penting yang disampaikan oleh guru

Mengesan urutan Cth: pembelajaran berdasarkan urutan dan susunan . (buat kek) Mengenalpasti sebab dan akibat Cth: pendengar dapat mngenalpasti punca berlakunya sesuatu perkara dan dapat menjelaskan kesan kejadian tersebut.

Mengenal hubungan orang yang berinteraksi Cth: menggunakan kata ganti nama diri mengikut pangkat.

Mengesan sikap dan perasaan orang yg bertutur Cth: pendengar dapat merasaai perasaan penutur berdasarkan cerita yang disampaikan.

Peringkat maju Mengenal peranan penutur Cth: pendengar dapat mengenalpasti peranan penutur setelah mendengar penerangan penutur secara keseluruhan.
Mentafsir maksud penutur Cth: pendengar perlu peka pada penerangan penutur bagi mendapatkan maksud sebenar apa yang dituturkan.

Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi penutur Cth: pendengar dapat menerangkan fungsi tekanan dan intonasi yang digunakan dalam perbualan berdasarkan nada suara.

Mencari jalan penyelesaian masalah yang didengar Cth: kaunselor perlu menumpukan perhatian sepenuhnya kepada penutur bagi mencadangkan alternatif bagi menyelesaikan masalah penutur.

Mengamati maklumat dan fakta yang didengar Cth: pendengaran yang teliti dapat membantu pendengar mengenalpasti antara fakta penting dan maklumat umum.

TERIMA KASIH
DARIPADA: AMNA, SAB, WANI, FAHMI, ADZMIN, AIMAN