Anda di halaman 1dari 14

Pemasaran

RBT3110

Pn. Norfilzah Hayati Ahmad Jabatan Pengajian Perdagangan

Pemasaran RBT3110

Pemasaran
Set aktiviti yang berkaitan dengan pengagihan, ekonomi, pengurusan, pembuatan keputusan dan peranan sosial. is a matching process, based on goals and capabilities, by which a producer provides a marketing mix (product, services, advertising, distribution, pricing etc) that meets consumer need within the limits of society.

Pemasaran RBT3110

Adalah untuk memenuhi dan menuaskan keperluan pengguna. pemasar yang bijak akan cuba memahami kehendak pengguna dan membentuk produk yang memberi nilai atau faedah yang tinggi kepada pengguna. Memastikan harga adalah setara denagn kualiti. Mengedar dan mempromosi secara berkesan agar akhirnya produk akan terjual dengan sendiri.

Pemasaran RBT3110

Konsep teras dalam pemasaran perlu ada;


Keperluan Kehendak Permintaan Produk Pertukaran Transaksi Nilai Pasaran

Pemasaran RBT3110

Rancangan pemasaran

Dokumen yang memberi maklumat tentang; Produk yang dikeluarkan Sasaran pasaran Tren pasaran Saiz pasaran Ramalan jualan Strategi pasaran Belanjawan Syer
Pemasaran RBT3110 5

Kepentingan
Halatuju Bantu membuat keputusan Alat kawalan Menggunakan sumber dengan cekap dan berkesan

Pemasaran RBT3110

Format umum Rancangan Pemasaran


1.0 Ringkasan Eksekutif 2.0 Analisa Situasi 3.0 Ringkasan Pasaran * Sasaran * Analisa pengguna berpotensi 3.1 Profil pasaran * Demografi * Geografi * Faktor tingkahlaku
Pemasaran RBT3110 7

4.0 5.0 6.0 7.0

3.2 Keperluan pasaran 3.3 Trend pasaran 3.4 Pertumbuhan pasaran Analisa SWOT Persaingan Isu kritikal dan kunci kejayayaan Strategi pemasaran 7.1 Misi 7.2 Objektif 7.3 Pasaran sasaran 7.4 Perletakan pasaran 7.5 Strategi 7.6 Campuran pemasaran 7.7 Penyelidikan pemasaran
Pemasaran RBT3110 8

8.0

Kewangan 8.1 Analisa titik pulang modal 8.2 Ramalan jualan 8.3 Ramalan perbelanjaan.

Pemasaran RBT3110

Tren Pasaran
Arah aliran pengunaan masakini Melibatkan kecenderungan pengguna menggunakan sesuatu barangan

Saiz Pasaran

Ruang pasaran paling luas boleh dicapai Bergantung sejauhmana perniagaan boleh beroperasi, promosi dijalankan, jenis sasaran pasaran dan tingkat penggunaan teknologi yang digunakan.
Pemasaran RBT3110 10

Ciri Pasaran

Meliputi analisis tentang demografi seperti jantina, umur, pekerjaan, gaya hidup, tingkat pendapatan.

Sasaran Pasaran

Siapa pengguna? Di mana mereka berada? Apa yang mereka beli? Bila dan bagaimana cara membeli? Apa jangkaan dan pandangan mereka.
Pemasaran RBT3110 11

Persaingan Pasaran
Apa strategi untuk kekal dalam pasaran? Mencakupi siapa, nama syarikat, tanda dagangan, saiz, lokasi, jualan tahunan, harga dan kualiti barangan yang ditawarkan. Kekuatan dan kelemahan pesaing perlu dilihat dari sudut pengurusan, imej, pasaran, rangkaian edaran, teknologi yang digunakan, keupayaan pengeluaran, sumber kewangan.

Pemasaran RBT3110 12

Syer Pasaran
Analisis perlu dibuat untuk mengetahui kedudukan perniagaan pesaing-pesaing dalam industri. Untuk tentukan syer pesaing, perlu bagi kita membuat jangkaan tentang jualan keseluruhan pesaing-pesaing utama dalam sesuatu industri.

Pemasaran RBT3110

13

Strategi 4Ps
Proses membentuk posisi unik dan bernilai yang melibatkan set aktiviti yang berbeza. * Product * Promotion * Price * Place

Ramalan Jualan

Ditunjukkan dalam bentuk angka berdasarkan jenis produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, saiz pasaran dan syer pasaran yang diramalkan.
Pemasaran RBT3110

14