Anda di halaman 1dari 2

B1D10E1 Menyatakan dua jenis penghilangan gelembung Menguasai Tidak menguasai Nyatakan dua jenis penghilangan gelembung: a)..

b)..

Tarikh Dilaksanakan oleh: . Disahkan oleh:

B2D9E1 Menerangkan langkah menjahit lisu pemadan Menguasai Tidak menguasai Susunkan langkah-langkah menjahit lisu pemadan ( sikan nombor pada petak yang telah disediakan) a) Tandakan kedudukan lisu pemadan b) Semat dan jelujur di garisan pemadan !) Matikan mata jahitan mesin di hujung yang tirus dengan jahitan mesin dua kali sepanjang ".#!m d) $ahit mesin dari bahagian yang lebar ke bahagian yang tirus e) Temukan S.% &abrik 'semat dan jelujur di garisan pemadan

Tarikh Dilaksanakan oleh: . Disahkan oleh:

()D*+) Menerangkan langkah memendekkan pola skirt berkasing Menguasai Tidak menguasai Susunkan langkah-langkah memendekkan pola skirt berkasing( sikan nombor pada petak yang telah disediakan) a) b) !) d) %ipat bahagian garisan melintang yang dilukis itu. %uruskan tanda garis tengah hadapan dan belakang Semat dengan jarum peniti. Tanda dan lukis garis melintang pola skirt

Tarikh Dilaksanakan oleh: Disahkan oleh:

("D",+" Menyatakan prinsip pemilihan pakaian Menguasai Tidak menguasai