Anda di halaman 1dari 14

Nama:.

Kelas:

ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN


B1D1E1: Menyatakan empat amalan 4M. (Ujian Bertulis/Secara Lisan)
1. Nyatakan amalan 4M berdasarkan pernyataan yang diberikan.

a) Membersihkan diri daripada aspek fizikal dan mental .

b) Mempraktikkan peraturan keselamatan dan tugas-tugas yang diberikan. (

c) Menilai sendiri tentang diri dan tempat kerja.

d) Melaksanakan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahan.

Tarikh Pentaksiran
Menguasai

Tidak menguasai

Dilaksanakan oleh:

Disahkan oleh:

.
(
)

B2D2E1: Menerangkan dua amalan 4M. (Ujian Bertulis/Secara Lisan)


2. Padankan penerangan yang berikut dengan amalan 4M yang betul
Penerangan
a) Menilai sendiri tentang diri
dan tempat kerja.
b) Menjaga kebersihan diri
daripada aspek fizikal dan
mental .
c) Mengamalkan peraturan
sekolah
d) Melaksanakan
sistem
penyimpanan
alatan
tangan dan bahan.
Tarikh Pentaksiran
Menguasai

Amalan 4M
Menyusun atur
Menilai
Membersih
Mendisiplin

Tidak menguasai

Dilaksanakan oleh:

Disahkan oleh:

.
(
)

Nama:.
.

Kelas:

REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK


B1D2E1: Menyatakan 4 faktor utama reka bentuk. (Ujian Bertulis/Secara Lisan)
Nyatakan empat faktor utama reka bentuk dalam rajah berikut:

Tarikh Pentaksiran
Menguasai
Dilaksanakan oleh:

.
(
)

Tidak menguasai
Disahkan oleh:

Nama:.
.

Kelas:

ELEKTRIK
B1D3E1:Menyatakan tiga jenis wayar. (Ujian Bertulis/Secara Lisan)
Nyatakan tiga jenis wayar.
a).
b)
c)
Tarikh Pentaksiran
Menguasai
Dilaksanakan oleh:

Tidak menguasai
Disahkan oleh:

.
(
)

Nama:.
.

Kelas:

B2D3E1: Menerangkan tiga alatan dari segi fungsinya. (Ujian Bertulis/Secara Lisan)

Tarikh Pentaksiran
Menguasai
Dilaksanakan oleh:

Tidak menguasai
Disahkan oleh:

Nama:.
.
B1D4E1:Menyatakan tiga jenis paip.

Kelas:

(Ujian Bertulis/Secara Lisan)

1. Senaraikan tiga jenis paip.


a)
b)..
c)
Tarikh Pentaksiran
Menguasai
Dilaksanakan oleh:

Tidak menguasai
Disahkan oleh:

.
(
)

B2D4E1: Menerangkan tiga paip yang disambung pada tangki simpanan air dari segi fungsinya. (Ujian
Bertulis/Secara Lisan)
Terangkan fungsi paip berikut:
Jenis Paip
Paip limpah

Fungsi

Paip perkhidmatan
Paip cuci

Tarikh Pentaksiran
Menguasai
Dilaksanakan oleh:

.
(
)

Tidak menguasai
Disahkan oleh:

Nama:.
.
B1D4E1:Menyatakan enam bahagian mesin jahit.

Kelas:

(Ujian Bertulis/Secara Lisan)

1. Nyatakan enam bahagian mesin jahit berdasarkan rajah di bawah:

Tarikh Pentaksiran
Menguasai
Dilaksanakan oleh:

.
(
)

Tidak menguasai
Disahkan oleh:

Nama:.
.

Kelas:

B2D5E1: Menerangkan enam bahagian mesin jahit dari segi fungsinya. (Ujian Bertulis/Secara Lisan)
2. Padankan bahagian mesin jahit dengan fungsinya.Gunakan huruf (a) - (j)
3.
Bahagian mesin
a) Tuas pemegang benang

Fungsi
Memegang buku benang

b) Tiang benang
c) Roda imbang

Mengawal tekana penekan jahitan ke atas


fabric
Mengawal benang

d) Penekan jahitan

Melaras tegangan jahitan

e) Pelaras mata jahitan

Mengawal gerakna jarum jahitan

f)

Menetapkan fabrik semasa menjahit

Pemegang jarum

g) Gigi penolak

Menolak fabric semasa menjahit

h) Ceper penegang benang

Mengapit jarum mesin jahit

i)

Melaras mata jahitan

Pelaras penekan jahitan

J) Skru pemberhenti

Tarikh Pentaksiran
Menguasai
Dilaksanakan oleh:

.
(
)

Mengawal gerakan mesin

Tidak menguasai
Disahkan oleh:

PEMAKANAN DAN PENGURUSAN SAJIAN


B1D7E1 (Menyatakan dua prinsip memasak)
Terangkan dua prinsip memasak:

a)______________________________
b)______________________________
Menguasai
Tarikh
Dilaksanakan oleh:

Tidak menguasai
Disahkan oleh:

B2D7E1
Menerangkan pengertian memasak dengan haba lembap atau haba kering.
Terangkan pengertian memasak dibawah:
a) Haba lembap - memasak makanan dalam ______________________ atau dengan ______________
b) Haba kering - memasak dalam _____________________ atau atas ______________________
Pilihan jawapan

haba panas

Menguasai
Tarikh
Dilaksanakan oleh:

cecair panas

wap air mendidih

Tidak menguasai

Disahkan oleh:

BATER

udara panas

B1D8E1 (Menyatakan dua jenis bater)


Nyatakan dua jenis bater:
a)______________________________
b)______________________________
Menguasai
Tarikh
Dilaksanakan oleh:

Tidak menguasai
Disahkan oleh:

B2D8E1 (Menerangkan pengertian bater.)


Terangkan pengertian bater:
Bater ialah campuran ______________ dan ___________________, seperti air, santan atau susu ,
____________dan lemak dicampur untuk menambahkan khasiat.
Menguasai
Tarikh
Dilaksanakan oleh:

Tidak menguasai

Disahkan oleh:

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


B1D11E1 (Menyatakan empat alat pembayaran masa kini )
Nyatakan empat alat pembayaran masa kini
a)_______________________________

c)_______________________________

b)_______________________________

d)_______________________________

Pilih
jawapan
yang tepat.

Wang tunai

Kad kredit

Menguasai
Tarikh

Kad nama

Cek

Resit

Kad
prabayar

Tidak menguasai

Dilaksanakan oleh:

Disahkan oleh:

B2D10E1 (Menerangkan perniagaan runcit, borong dan antarabangsa )


Terangkan jenis perniagaa berikut:
Jenis perniagaan
a) Perniagaan runcit

Keterangan
Aktiviti membeli daripada
______________atau pengeluar dan
menjualkannya kepada ______________.

b) Perniagaan
borong

Aktiviti membeli secara _____________terus


daripada _______________ atau pengeluar
dan menjualnya kepada ________________.

c) Perniagaan
antarabangsa

Membantu __________________ pasaran


bagi barang-barang dan perkhidmatan
tempatan

Menguasai
Tarikh
Dilaksanakan oleh:

Tidak menguasai
Disahkan oleh:

Pilihan
jawapan
pukal
pemborong
pengguna
pengilang
meperluaskan
pengeluar
peruncit