Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN RMT
______________________________________________________________________________
________
BORANG PESANAN
NO.
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
____________________________________________
Pesanan untuk hari : ____________________________
_____________________

Tarikh :

Bil. Murid Yang Makan : _________________________


Tarikh Pesanan dibuat : _________________________

Pesanan dibuat oleh :


Nama

: ______________________________)

Jawatan
: ______________________________)
__________________________
( T/Tangan & Cop)

Disahkan oleh :
Nama

: ______________________________)

Jawatan
: ______________________________)
___________________________
(T/Tangan & Cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan :


Nama

: ______________________________)

Jawatan
: ______________________________)
_____________________________
(T/Tangan & Cop)
Tarikh

: ______________________________)

(Sila kepilkan salinan asal borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)