Anda di halaman 1dari 3

LABORATORIUM GEOLOGI STRUKTUR FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL JURUSAN TEKNIK GEOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN 2013 2.

Gambar Simbol Simbol Struktur Geologi serta Keterangannya ...!


A. Struktur Garis

Sim !"

K#t#ra$%a$
Arah dan penunjaman garis Kedudukan memanjang kerikil Kedudukan memanjangnya mineral Garis horizontal ( mendatar ) Garis erti!al ( tegak lurus ) Garis ganda "enunjaman garis pada bidang Arah dan penunjaman dari perpotongan rekahan Arah dan penunjaman dari perpotongan bidang dan #oliasi "it!h dari garis pada bidang

B. Struktur Bi&a$% '#r"a(isa$

Sim !"
%apisan horozontal &urus dan kemiringan

K#t#ra$%a$

$idang lapisan erti!al

%apisan membalik &urus dan kemiringan terombak F!"iasi

Sim !"

K#t#ra$%a$
&urus dan kemiringan #oliasi 'oliasi erti!al 'oliasi horizontal &urus dan kemiringan belahan $elahan horizontal &umlah belahan tegak

S#sar

Sim !"
Sesar breksi )))))))) Sesar yang diperkirakan

K#t#ra$%a$

* * * * * * * * * * * Sesar yang direka Sesar normal Sesar mendatar K#kar

Sim !"

K#t#ra$%a$
&urus dan kemiringan kekar Kekar ertikal Kekar horizontal

Li(ata$

Sim !"
%ipatan antiklin %ipatan sinklin (onoklin

K#t#ra$%a$

NamaGambar + MU,AMMAD RID,O S NIM + 12.30-.0.2 Jurusa$ + T#k/$ik G#!"!%i

Keterangan

ASISTEN