Anda di halaman 1dari 1

10 Ciri Calon Suami Sholeh Menurut Islam (Ingat ya, ga ada pacar yg sholeh, tapi suami yg sholeh!) 1.

Kuat Amalan Agamanya. Menjaga solat fardhu, kerap berjemaah dan sholat pada a wal waktu. Auratnya juga senantiasa dipelihara dan memakai pakaian yang sopan. S ifat ini boleh dilihat terutama sewaktu kesehariannya. 2. Akhlaknya Baik. Yaitu seorang yang nampak tegas, tetapi sebenarnya seorang ya ng lembut dan mudah bertolak ansur. Pertuturannya juga mesti sopan, melambangkan peribadi dan hatinya yang mulia. 3. Tegas Mempertahankan Maruahnya. Tidak berkunjung ke tempat-tempat yang boleh menjatuhkan kredibilitinya. Kakinya hanya melangkah ke tempat-tempat yang di Rid hai Allah. 4. Amanah. Tidak mengabaikan tugas yang diberikan dan tidak menyalahgunakan kuas a dan kedudukan. Sangat berhati-hati sekali dalam mengemban amanah yang diberika n, terlebih lagi kalau itu masalah uang yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Tidak Boros, tetapi Tidak Pelit. Tahu membelanjakan uang dengan bijaksana. Me milih barang-barang yang memang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupannya, dan m engabaikan barang-barang yg tidak begitu diperlukan, dan senang menyisihkan seba gian dari pendapatannya untuk orang tidak mampu yang benar-benar membutuhkan. 6. Menjaga Mata. Dengan tidak melihat perempuan lain yang lalu lalang ketika sed ang bercakap-cakap. Mata adalah indera yang paling berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. 7. Pergaulan yang Terkendali. Tidak mengamalkan cara hidup bebas walaupun dia ta hu dirinya mampu berbuat demikian. Pergaulannya dihabiskan bersama orang-orang b erilmu, orang soleh dan menghindari (dengan cara yang baik) berlama-lama dengan orang yang buruk perangainya. 8. Mempunyai Rekan Pergaulan yang Baik. Rekan pergaulan seseorang itu biasanya s ama. Namun tidak menutup diri dengan orang banyak dengan tetap menjaga akhlak da n perangainya. 9. Bertanggungjawab. Lihatlah dia dengan keluarga dan ibu bapaknya. Sikapnya san tun dan sangat sayang kepada Ibu bapaknya, dan memperlakukan keluarganya dengan sikap yang baik. 10. Wajah yang Tenang, Apabila Berucap hati-hati dg Kata-katanya. Wajah yang ted uh dan tenang adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang terpilih, d imana rasa cemas dan stress dicabut oleh Allah dari hati orang yg beriman sehing ga ini terpancar dari wajah mereka yg tenang. Seorang lelaki yang beriman TIDAK AKAN: 1.TIDAK AKAN mengajak anda ke pusat2 hib uran yang melalaikan. 2.TIDAK AKAN berani pergi berdua-duaan dg kekasih. 3.TIDAK AKAN membonceng bersama2 dengan kekasih. 4.TIDAK AKAN besenang-senang dengan wanita yang bukan muhrim. 5.TIDAK AKAN mengajak keluar bersama-sama pergi ke pasaraya, menonton wayang, ma kan berdua-duaan dan sebagainya. 6.TIDAK AKAN berani menyentuh tangan dan tubuh badan seorang wanita. 7.TIDAK AKAN berani mengajak anda melakukan aksi ringan-ringan. 8.TIDAK AKAN berani melakukan ZINA.

Anda mungkin juga menyukai