Anda di halaman 1dari 15

Model Sosial

Model Sosial

Direka cipta untuk mengambil peluang demi membina komuniti pembelajaran

Bertujuan untuk membantu pelajar menajamkan pemikiran melalui interaksi dengan orang lain serta cara bekerjasama dan bagaimana dapat berfungsi sebagai seorang ahli dalam pasukan atau kumpulan

Membantu pelajar mengenal pasti pelbagai perspektif sesuatu masalah dan memahami penaakulan di sebalik pelbagai pemikiran, berbanding dengan dirisendiri.

Pembelajaran Koperatif

Model Sosial
Simulasi Main peranan

1.Pembelajaran Koperatif

Membantu pelajar memperoleh kemahiran dalam aspek sosial dan perhubungan manusia.

Mengubah norma dalam kalangan pelajar muda agar mereka dapat menerima hakikat untuk mencapai kecermelangan dalam tugasan dan pembelajaran.

Pelajar-pelajar bekerjasama untuk menyelesaikan satu tugasan bersama demi mencapai matlamat yang sama.

Memanfaatkan kumpulan pelajar berpencapaian rendah dan tinggi apabila mereka menyelesaikan tugasan bersama.

Bergantung satu sama lain untuk mencapai ganjaran bersama.

Konsep Utama Pembelajaran Koperatif


Pasukan Struktur pembelajaran koperatif Pengurusan pembelajaran koperatif

Prinsip-prinsip pembelajaran koperatif Kemahiran untuk bekerjasama

Keinginan untuk bekerjasama

Main Peranan

Memberi penekanan kepada kualiti atau mutu aksi yang diaksikan oleh setiap peserta serta kepekaan peserta itu terhadap keperluan peranannya.

Kaedah kumpulan berorientasikan proses, di mana pelajar berlakon atau simulasikan situasi kehidupan sebenar.

Satu situasi yang melibatkan pelajar memegang satu peranan.

Keyakinan diri, sifat-sifat sosial, mengawal perasaan dan emosi dalam pelbagai situasi

Tujuan: Memberikan peluang kepada pelajar melibatkan diri dalam lakonan dan perbincangan, selain melatih mereka untuk melakonkan pelbagaui watak dan mengalami sendiri sesuatu simulasi

Prinsip-prinsip Main Peranan


Pelajar memahami sesuatu situasu dan peranan sebelum memulakan aktiviti.
Pemerhati dikehendaki untuk mencatat pandangan.

Peranan peserta jelas

Masa aktiviti: 1520 minit

Masa yang diberi untuk membuat persediaan.

Memerihal

Kepekaan Jenisjenis Main Peranan

Demonstrasi

Cerminan

Latihan

Simulasi
Percubaan untuk menyamakan keadaan sebenar dapat dilaksanakn supaya pelajar dapat mnguasai konsep yang diajar serta berupaya memindahkannya ke situasi sebenar.

Mempunyai elemenelemen dunia sebenar & dapat dibentuk serta dipersembahkan di dalam bilik darjah.

Simulasi boleh dalam bentuk permainan, pemasalahan, berbentuk persaingan atau koperatif.

Fasa orientasi

Guru akan mengemukakan topik yang ingin diajar, menerangkan konsep dalam simulasi & apakah sebenarnya simulasi serta gambaran umum permainan tersebut.

Latihan peserta

Pelajar mula simulasi & guru memperkenalkan peraturan, peranan, prosedur, cara mendapat skor, jenis keputusan yang perlu dibuat & matlamat simulasi.

Proses simulasi

Melibatkan pelajar dalam simulasi. Guru sebagai pengadil & jurulatih. Pd masa ttu pmainan blh dbhentikan utk plajar mpoleh m/balas, mnilai prestasi & kputusan serta mperjelas salah tanggapan

Perbincangan tentang pembelajaran, proses simulasi & banding beza antara simulasi dengan dunia sebenar, hubung kait aktiviti dengan Perbincan kandungan kursus & menilai serta mereka cipta semula simulasi.

gan

Model Personal
Bermula dari perspektif kendiri seseorang individu. Cuba menerapkan pendidikan supaya kita dapat memahami diri sendiri dengan lebih baik, bertanggungjawab terhadap pendidikan kita & belajar ke arah pencapaian lebih optimum darrpada kini.

Model ini menekankan kepada pembentukan kendiri seseorang individu & mendorong pelajar untuk berdikari scara produktif serta mempunyai kesedaran diri & bertanggungjawab terhadap matlamat sendiri.

Tujuan model personal membentuk personaliti yang kompeten, bersepadu & berkeyakinan.

Matlamat utama pembentukan individu serta pencapaian harga diri individu.

Model personal terdiri darrpada pendekatan untuk membentuk & menyepadukan aspek emosi serta intelek dalam melahirkan personaliti yang seimbang.

Pembelajaran melalui Kaunseling


Model tidak direktif

Model ini ingin membentuk satu komuniti pelajar yang berdisiplin diri serta mempunyai kesedaran peribadi yang tinggi.

Manusia akan berkembang dengan perhubungan manusia yang positif. Pengajaran dengan berfokuskan hubungan manusia diutamakan berbanding pengajaran konsep mata pelajaran.

Carl Rogers menggunakan terapi sebagai cara pengajaran.

Guru dianggap sebagai kaunselor penekanan merupakan satu pakatan antara guru dengan pelajar.

Peranan guru membimbing pelajar ke arah mmahami bagaimana pelajar boleh mmainkan peranan utama dalam pembelajaran mereka.

Guru memberikan maklum balas tentang kemajuan diri & membantu pelajar menyelesaikan masalah jika ada.

Penting guru mewujudkan pakatan dengan pelajar, bertujuan untuk membimbing & membantu mereka sepanjang penyelesaian tugasan & masalah.

Tujuan model non-directive


Menghala tuju pelajar ke arah kesihatan mental & emosi yang lebih tinggi dengan membentuk keyakinan kendiri, penghargaan diri yang realistik & perasaan empati terhadap orang lain. Meningkatkan bahagian pendidikan yang menekankan keperluan & aspirasi pelajar, di masa setiap pelajar diambil sebagai pakatan untuk menentukan apa & bagaimana pelajar akan belajar.

Membentuk jenis pemikiran kualitatif yang khusus seperti kreativiti & ekspresi peribadi.

Pertemuan dengan pelajar harus wujud suatu persekitaran yang penuh kasih sayang, keyakinan, empati & saling memahami.

Proses pembelajaran bermula dengan guru membantu memperjelas masalah.

Fasa-fasa dalam model pembelajaran non-directive:


Fasa 1 Fasa 2 Kenal pasti dan mendefinisi situasi Guru menggalakkan luahan perasaan pelajar Meneroka masalah Pelajar digalak untuk menerangkan masalah Guru menerima dan memperjelas perasaan pelajar Membentuk pengertian baru Pelajar membincang masalah Guru memberikan sokongan kepada pelajar Perancangan dan membuat keputusan Pelajar merancang untuk membuat keputusan Guru memperjelas keputusan-keputusan yg mungkin diambil Integrasi/kesepaduan Pelajar memperoleh pengertian lanjutan dan membentuk tindakan yang lebih positif Guru memberikan sokongan kepada pelajar Pelajar sendiri mengambil tindakan positif.

Fasa 3

Fasa 4

Fasa 5

Tindakan luar drpd temubual