Anda di halaman 1dari 9

DSP KEPERLUAN MINIMA PBS SEJARAH TINGKATAN 2 BAB 1 | KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

BIL 1

EVIDENS B1D1E1 Menyatakan wilayah yang dikuasai oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris B1D1E2 Melorek peta lokasi NNS (KPS)

CATATAN (kadar minima) Sebutkan 3 wilayah sahaja

Melorek ketiga-tiga Negeri-Negeri Selat

B1D1E3 Menyenaraikan pemimpin Kedah dan Johor yang menentang pertapakan kuasa luar di wilayah mereka (UP) B2D1E1 Menjelaskan faktor pertapakan SHTI di Pulau Pinang dan Singapura B2D1E2 Menjelaskan secara kronologi pertapakan SHTI di NNS (KPS) B2D1E3 Menjelaskan usaha pemimpin tempatan untuk mempertahankan kedaulatan Kedah (UP) B3D1E1 Menerangkan cara SHTI bertapak di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka B3D1E2 Melakar dan melorek peta pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda di Kepulauan Melayu pada tahun 1824 (KPS) B4D1E1 Membandingkan cara SHTI mengambil Pulau Pinang, Singapura dan Melaka (KPS) B5D1E1 Menilai keistimewaan NNS yang menarik campur tangan SHTI

Minimum 2 pemimpin dari manamana negeri

Minimum 2 faktor + 2 huraian setiap faktor

Mengikut urutan negeri

Minimum 1 pemimpin disertai 2 huraian

Minimum 3 negeri + 3 huraian setiap negeri

Lakar dan lorek pembahagian kawasan

Minimum 3 cara + 3 huraian + 2 kesan

10

Minimum 3 keistimewaan + 1 huraian setiap keistimewaan + 2 kesan setiap keistimewaan (KBAT)

1|

NORHAYATI BINTI MAT ZAIN 2013

DSP KEPERLUAN MINIMA PBS SEJARAH TINGKATAN 2 BAB 2 | KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH

BIL 1

EVIDENS B1D1E4 Menamakan NNM yang mengalami ketidakstabilan politik B1D1E5 Melorek peta lokasi NNM yang dikuasai British (KPS) B2D1E4 Menjelaskan faktor campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu B2D1E5 Menjelaskan keadaan di NNM yang membawa campur tangan British (KPS) B3D1E3 Menerangkan peranan Residen dan kesan pelaksanaan Sistem Residen di NNM B3D1E4 Melakar dan melorek peta NNMU dan Johor (KPS) B4D1E2 Menganalisis campur tangan British di NNM daripada aspek sebab, tokoh dan kesan B4D1E3 Menganalisis penubuhan NNMB atau Persekutuan 1896

CATATAN (kadar minima) Sebutkan 4 buah negeri sahaja

Melorek 4 buah negeri-negeri Melayu

Minimum 2 faktor + 2 huraian setiap faktor

Minimum 2 negeri + 2 huraian peristiwa

Minimum 1 peranan + 3 kesan berserta huraian

Lakar dan lorek dengan betul

Minimum 3 negeri merangkumi aspek sebab, pemimpin dan kesan

Minimum 3 faktor + 3 huraian setiap faktor + 2 kesan setiap faktor (kesan boleh diperolehi melalui buku teks)

B5D1E2 Menilai tindakan pemimpin NNM menghadapi peluasan kuasa British

Minimum 1 tindakan + 1 huraian setiap tindakan + 1 kesan setiap tindakan (KBAT)

2|

NORHAYATI BINTI MAT ZAIN 2013

DSP KEPERLUAN MINIMA PBS SEJARAH TINGKATAN 2

BAB 3 | NEGERI-NEGERI MELAYU DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH

BIL 1

EVIDENS B1D1E6 Menyenaraikan kuasa besar yang berusaha untuk bertapak di Asia Tenggara pada awal kurun ke-20 B1D1E7 Melorek peta NNMU dan Johor (KPS)

CATATAN (kadar minima) Minimum 2 kuasa besar

Melorek semua negeri

B1D1E8 Menyenaraikan pemimpin NNMU dan Johor yang menentang campur tangan British (UP) B2D1E6 Menjelaskan tindakan British untuk meguasai NNMU dan Johor secara kronologi (KPS) B3D1E5 Melakar dan melorek peta NNMU dan Johor (KPS)

Minimum 2 pemimpin mana-mana negeri

Minimum 3 negeri + 2 huraian setiap negeri

Lakar dan lorek dengan betul

B4D1E4 Menganalisis kewibawaan pemimpin di NNMU dan Johor dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada aspek tindakan dan kesan (UP)

Minimum 1 pemimpin dari 3 negeri + 2 tindakan setiap pemimpin + 2 kesan setiap tindakan

3|

NORHAYATI BINTI MAT ZAIN 2013

DSP KEPERLUAN MINIMA PBS SEJARAH TINGKATAN 2

BAB 4 | KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE

BIL 1

EVIDENS B1D1E9 Melorek peta kawasan Sarawak pada tahun 1841

CATATAN (kadar minima) Melorek kawasan Sarawak 1841

B1D1E10 Menyenaraikan hasil kekayaan Sarawak

Minimum 2 hasil

B2D1E7 Menjelaskan tindakan James Brooke untuk menjadi pemerintah Sarawak

Minimum 2 tindakan + 2 huraian setiap tindakan

B3D1E6 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak B3D1E7 Melakar dan melorek peta wilayah Sarawak yang dikuasai oleh keluarga Brooke secara kronologi (KPS) B4D1E5 Menganalisis tindakan keluarga Brooke memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sarawak

Minimum 3 perubahan yang merangkumi ekonomi dan sosial + 3 isi setiap perubahan(2e+1s/1e+2s) Rujuk peta ms... tahun 1905

Minimum 4 tindakan + 2 huraian setiap tindakan + 1 kesan setiap tindakan

B5D1E3 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi Minimum 3 perubahan (1p, 1e, 1s) dan sosial semasa pentadbiran Brooke + 3 huraian setiap perubahan (1p, terhadap penduduk tempatan di Sarawak 1e, 1s) + 2 (UP)

4|

NORHAYATI BINTI MAT ZAIN 2013

DSP KEPERLUAN MINIMA PBS SEJARAH TINGKATAN 2 BAB 5 | KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SYARIKAT BORNEO UTARA BRITISH

BIL 1

EVIDENS B1D1E11 Melorek peta kawasan Sabah pada tahun 1877

CATATAN (kadar minima) Melorek kawasan Sabah antara Kimanis dan Sibuku (ms 102)

B1D1E12 Menyenaraikan hasil kekayaan Sabah

Minimum 2 hasil

B2D1E8 Menjelaskan usaha pelabur Barat bertapak di Sabah

Minimum 2 syarikat/pelabur asing + 2 huraian

B3D1E8 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial di Sabah semasa pentadbiran SBUB

Minimum 3 perubahan yang merangkumi ekonomi dan sosial + 3 huraian setiap perubahan(2e+1s/1e+2s)

B4D1E6 Menganalisis tindakan SBUB memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sabah B5D1E4 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial SBUB terhadap penduduk tempatan di Sabah (UP)

Minimum 4 tindakan + 2 huraian setiap tindakan + 1 kesan setiap tindakan

Minimum 3 perubahan (1p, 1e, 1s) + 3 huraian setiap perubahan (1p, 1e, 1s) + 2 kesan perubahan (KBAT)

5|

NORHAYATI BINTI MAT ZAIN 2013

DSP KEPERLUAN MINIMA PBS SEJARAH TINGKATAN 2

BAB 6 | BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI

BIL 1

EVIDENS B1D1E13 Memerihalkan pertanian dagangan

CATATAN (kadar minima) Minimum 2 hasil/ maklumat tentang pertanian dagangan (tanaman baru/tradisional) Minimum 2 hasil

B1D1E14 Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu (UP) B1D1E15 Melorek peta kawasan tanaman getah dan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu pada kurun ke-20. B2D1E9 Menjelaskan ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan (KPS) B2D1E10 Menjelaskan perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu (KPS) B2D1E11 Menjelaskan unsur patriotisme terhadap kekayaan hasil bumi negara kita (UP) B3D1E9 Menerangkan perubahan sosial di Tanah Melayu kesan daripada perkembangan ekonomi semasa pentadbiran British B4D1E7 Membandingkan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu (KPS)

Minimum 1 kawasan penanaman getah dan 1 kawasan perlombongan bijih timah

Minimum 2 ciri ekonomi tradisional + 2 ciri ekonomi dagangan

Minimum 3 perkembangan + 2 huraian setiap perkembangan

Minimum 2 UP + 2 huraian setiap UP

Minimum 3 perubahan sosial + 3 huraian setiap perubahan

3 jenis sekolah + 4 aspek + 1 huraian setiap aspek setiap sekolah

B5D1E5 Menilai perubahan ekonomi dan sosial Minimum 3 perubahan terhadap penduduk tempatan semasa merangkumi ekonomi dan sosial pentadbiran British di Tanah Melayu (UP) + 3 huraian setiap perubahan + 2 kesan (KBAT)

6|

NORHAYATI BINTI MAT ZAIN 2013

DSP KEPERLUAN MINIMA PBS SEJARAH TINGKATAN 2 BAB 7 | PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA

BIL 1

EVIDENS

CATATAN (kadar minima)

B1D2E1 Menyenaraikan pemimpin setempat yang Minimum 2 pemimpin(mana-mana berjuang untuk kedaulatan bangsa negeri) B1D2E2 Melabelkan peta lokasi kebangkitan pemimpin setempat menentang British (KPS) B1D2E3 Menyenaraikan ciri patriotik pemimpin setempat yang menentang British (UP) B2D2E1 Menjelaskan sebab kebangkitan pemimpin setempat menentang British B2D2E2 Menjelaskan peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang British

Minimum 4 lokasi/negeri

Minimum 2 ciri patriotik

Minimum 4 tokoh + 1 faktor/sebab + 1 huraian Minimum 4 tokoh + 1 peristiwa + 1 huraian

B2D2E3 Menjelaskan iktibar daripada perjuangan pemimpin setempat menentang British (UP) B3D2E1 Menerangkan kesan perjuangan pemimpin setempat menentang British

Minimum 2 iktibar + 1 huraian setiap iktibar

Minimum 5 tokoh + 2 kesan setiap perjuangan tokoh


(taklimat: minimum 4 tokoh + 3 huraian setiap tokoh)

B3D2E2 Membuat garis masa perjuangan pemimpin setempat menentang British (KPS) B4D2E1 Mengelaskan perjuangan pemimpin setempat menentang British mengikut tokoh, lokasi, sebab dan cara berjuang (KPS) B5D1E6 Menilai keberkesanan perjuangan pemimpin tempatan dalam mempertahankan negeri daripada ancaman kuasa luar
NORHAYATI BINTI MAT ZAIN 2013

Minimum 1 tokoh 4 susunan peristiwa secara kronologi Minimum 4 tokoh + 1 lokasi + 1 sebab + 1 cara berjuang

10

Minimum 4 tokoh + 2 tindakan setiap tokoh + 2 kesan setiap tindakan

7|

DSP KEPERLUAN MINIMA PBS SEJARAH TINGKATAN 2 BAB 8 | KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENANGKAT MARTABAT BANGSA

BIL 1

EVIDENS B1D2E4 Menyatakan maksud semangat kebangsaan B1D2E5 Melabelkan peta gerakan kebangsaan di negara luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di negara kita (KPS) B1D2E6 Menyenaraikan tokoh nasionalis di negara kita sebelum Perang Dunia Ke-2 (UP) B2D2E4 Menjelaskan faktor yang menyemarakkan kesedaran kebangsaan di negara kita B3D2E3 Menerangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita B3D2E4 Mengamalkan ciri warganegara yang patriotik (UP) B4D2E2 Mengelaskan perjuangan badan dan persatuan dalam gerakan kesedaran kebangsaan berdasarkan nama badan atau pertubuhan, pemimpin, matlamat, bentuk dan kesan perjuangan (KPS) B4D2E3 Selalu mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP) B5D1E7 Menilai keberkesanan cara perjuangan kesedaran kebangsaan di negara kita pada awal kurun ke-20

CATATAN (kadar minima) Minimum 1 isi(mana-mana unsur patriotisme) Minimum 2 gerakan/lokasi dilabelkan

Minimum 2 tokoh nasionalis

Minimum 4 faktor + 1 huraian setiap faktor 3 golongan + 3 peranan setiap golongan(Kaum Muda,Melayu dan Berpendidikan Inggeris) senarai semak UP

Minimum 3 pertubuhan + 1 pemimpin + 1 matlamat setiap + 1 bentuk badan + 1 kesan senarai semak UP

Minimum 4 cara perjuangan + 2 huraian (setiap cara) + 2 kesan (setiap cara)


(taklimat: minimum 3 cara + 2 huraian + 2 kesan setiap tokoh)

10

11

B5D1E8 Mengambil iktibar daripada kegigihan perjuangan nasionalis mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara B5D1E9 Sentiasa mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP)

Pelbagai bentuk instrumen( kajian kes/gambar dsb)

senarai semak UP

8|

NORHAYATI BINTI MAT ZAIN 2013

DSP KEPERLUAN MINIMA PBS SEJARAH TINGKATAN 2

BAND 6 | MENJANA IDEA SECARA RASIONAL DAN MENJADI WARGANEGARA YANG CINTA AKAN NEGARA SERTA BERBANGGA SEBAGAI WARGANEGARA MALAYSIA DAN WARGA DUNIA

BIL 1

EVIDENS B6 D1 E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dua (KPS, UP) B6 D1 E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): Berbangga sebagai rakyat Malaysia Bersemangat setia negara Bersemangat kekitaan Berdisiplin Berusaha dan produktif

CATATAN (kadar minima)

Tugasan/ jana idea/ produk/ folio/ Persembahan

Senarai semak UP (mana-mana unsur patriotisme)

9|

NORHAYATI BINTI MAT ZAIN 2013