Anda di halaman 1dari 1

MT 14/1

Ruj. Kami : mt 2014/01


Tarikh
: 20 Januari 2014
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Tuan,
MESYUARAT PANITIA KALI PERTAMA 2014
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan
berikut :

3.

Tarikh

:21 JANUARI 2014

Masa

:1.40 petang

Tempat

:Bilik Gerakan Guru

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;


3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Perutusan Pengerusi;
Ucapan Penasihat
Pengesahan minit mesyuarat yang lalu;
Perkara-perkara berbangkit;
Pelantikan AJK Panitia
KSSR
Linus
Nota Minta
Program Kecemerlangan Matematik 2014
Hal-hal lain;
Penutup.

Kehadiran dan kerjasama daripada pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian.
Saya yang menurut perintah,

........................................................
NOR AWANIS BINTI ABD MANAP,
KETUA PANITIA
PANITIA MATEMATIK
SEK KEB RABAN

Anda mungkin juga menyukai