Farizah binti Abd. Samad Siti Atkah binti Mohd Zain Sharifah Syameem bt Syed.

Saffi

Strategi umum Pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif

Prosedur dan peraturan

Kerjasama murid

Rak peribadi G

Rak bacaan

m.pm.p

k

k

k p

p.h.k Ruang bermain

lcd/ohp p Skrin putih mG

pma

Petunjuk.
 M.p

= mesin pencetak dan pengimbas  G = guru  P.h.k = papan hasil kerja  P.m.a = papan mudah alih  mG = meja guru  P= pintu  K= komputer

Pelan Bilik darjah kondusif

Susunan meja peralatan tradisional kluster modular

Papan putih pencetak

Ohp/lcd Rak bacaan komputer

pengimbas

Perasaan kemasyarakatan

Memotivasikan pelajar

Peraturan yang halang tingkah laku negatif

Persekitaran kondusif

Pengudaraan yang sesuai

Hubungan mesra Antara guru dan murid

Keadaan kelas yang bersih

 Susunan

meja :

Tradisional  Digunakan ketika pengajaran kuliah  Memudahkan murid menerima maklumat daripada guru.

Susunan kluster  Digunakan ketika aktiviti tunjuk cara(demonstrasi)  Murid dapat memberi perhatian kepada penerangan dengan jelas dan tepat.  Murid dapat berbincang dan berinteraksi dengan mudah.

Susunan modular  Digunakan untuk aktiviti berkumpulan.  Kecerdasan pelbagai dapat dilayan.  Menggalakkn murid meneroka sendiri ilmu.(inkuiri penemuan).

 Komputer

dilengkapi internet.  Rak bahan bacaan.  Rak peribadi pelajar.  Pengimbas dan pencetak.  Ruang rehat.  Lcd/ohp/pembesar suara  skrin

Ruang main  Murid bermain dan menguasai kemahiran tertentu.  Aktiviti main menjana kognitif murid.(main fungsian).  Murid rasa seronok untuk belajar

Implikasi kepada guru

Guru merancang aktiviti main dengan teliti

.

Pemerhatian yang teliti dan rekod perkembangan murid

Merancang dan Melaksanakan p&p mengikut perbezaan individu

Membimbing murid menggunakan kemudahan sedia ada. Guru menetapkan prosedur & peraturan

Mudah mengenalpasti murid lemah

Implikasi terhadap guru

Guru amalkan demokratik

Melaksanakan aktiviti yang pelbagai