Anda di halaman 1dari 13

Farizah binti Abd.

Samad
Siti Atkah binti Mohd Zain
Sharifah Syameem bt Syed. Saffi
Strategi umum

Pembentukan
persekitaran
Prosedur dan peraturan
pembelajaran
yang kondusif

Kerjasama murid
Rak bacaan m.pm.p k k k
Rak
p
peribadi

p.h.k

Ruang
bermain

lcd/ohp pma

mG
p

Skrin putih
Petunjuk.
 M.p = mesin pencetak dan pengimbas
 G = guru
 P.h.k = papan hasil kerja
 P.m.a = papan mudah alih
 mG = meja guru
 P= pintu
 K= komputer
Pelan Bilik darjah
kondusif

Papan putih
Susunan meja

peralatan pencetak

tradisional modular Ohp/lcd pengimbas


kluster Rak bacaan

komputer
Perasaan
kemasyarakatan

Memotivasikan
Peraturan yang halang
pelajar
tingkah laku negatif

Persekitaran
kondusif

Pengudaraan Hubungan mesra


yang sesuai Antara guru dan murid

Keadaan kelas
yang bersih
 Susunan meja :

Tradisional
 Digunakan ketika pengajaran kuliah
 Memudahkan murid menerima maklumat
daripada guru.
Susunan kluster
 Digunakan ketika aktiviti tunjuk
cara(demonstrasi)
 Murid dapat memberi perhatian kepada
penerangan dengan jelas dan tepat.
 Murid dapat berbincang dan berinteraksi
dengan mudah.
Susunan modular
 Digunakan untuk aktiviti berkumpulan.
 Kecerdasan pelbagai dapat dilayan.
 Menggalakkn murid meneroka sendiri
ilmu.(inkuiri penemuan).
 Komputer dilengkapi internet.
 Rak bahan bacaan.
 Rak peribadi pelajar.
 Pengimbas dan pencetak.
 Ruang rehat.
 Lcd/ohp/pembesar suara
 skrin
Ruang main
 Murid bermain dan menguasai kemahiran
tertentu.
 Aktiviti main menjana kognitif murid.(main
fungsian).
 Murid rasa seronok untuk belajar
Implikasi
kepada guru

Guru merancang
aktiviti Pemerhatian yang Merancang dan
main teliti dan rekod Melaksanakan
dengan perkembangan p&p mengikut
teliti . murid perbezaan individu
Membimbing murid menggunakan
kemudahan sedia ada.

Guru menetapkan prosedur


Mudah mengenalpasti &
murid lemah peraturan

Implikasi terhadap guru

Guru amalkan Melaksanakan aktiviti


demokratik yang pelbagai