Perkembangan Komputer

Sejarah Perkembangan Komputer
Sejarah perkembangan komputer boleh dibahagikan kepada dua zaman iaitu: •sebelum tahun 1940 •selepas tahun 1940

Sebelum tahun 1940
Mesin Abakus

Sebelum tahun 1940
Mesin Kira Pascal

Sebelum tahun 1940
Mesin Kira Lebnitz

Sebelum tahun 1940
Mesin Analaitik Babbage

Sebelum tahun 1940
Mesin Tebuk Hollerith

Selepas tahun 1940
• Generasi Pertama (1940 - 1959) • Generasi Kedua (1959 -1964) • Generasi Ketiga (1964 - awal 80-an) • Generasi Keempat (awal 80-an - ?) • Generasi Kelima (masa depan)

Generasi Pertama (1940 - 1959)
Electrical Numerical Integrator And Calculator (ENIAC).

Generasi Pertama (1940 - 1959)
Electronic Delay Storage Automatic Computer (EDSAC)

Generasi Pertama (1940 - 1959)
Universal Automatic Computer (UNIVAC)

Generasi Kedua (1959 -1964)

Generasi Ketiga (1964 - awal 80-an)

Generasi Keempat (awal 80-an - ?)
Komputer Meja

Generasi Keempat (awal 80-an - ?)
Komputer Riba - Notebook

Generasi Keempat (awal 80-an - ?)
Netbook

Generasi Keempat (awal 80-an - ?)
Personal Digital Assistants (PDA)

Generasi Keempat (awal 80-an - ?)
Komputer tablet

Generasi Keempat (awal 80-an - ?)
Telefon bimbit

Generasi Kelima (masa depan)
Pen PC

Generasi Kelima (masa depan)
Netbook Layar Sentuh