Anda di halaman 1dari 1

Tarikh : Kepada: Pengerusi, Tuan/Puan, PEMBERIAN SUMBANGAN HARI GURU Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk

k 2. Sukacita dimaklumkan aha!a koperasi sekolah amat sum angan lepada pihak tuan/puan dalam entuk: er esar hati untuk mem erikan

a" #eg : $2% & '(2.)% * '(++,.%% " -ang tunai * '($%%.%% ............. '(//,.%% ******** +. Semoga dengan sum angan yang di erikan akan dapat mem antu melancarkan akti0iti yang telah dirancang oleh pihak tuan. Sekian terima kasih. 1K2#345K36 D57T3(3K36, K276T76836 D565K(3T59 :ang menjalankan tugas, Diterima oleh :

.. ( Setiausaha, Koperasi

Anda mungkin juga menyukai