Anda di halaman 1dari 2

CADANGAN JADUAL BERTUGAS HARIAN (GURU) SESSI PAGI/PETANG 2013

HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT GURU PENGGANTI PAGI: 1. GURU PENGGANTI PETANG: TUGAS-TUGAS GURU: 1. Membuka dan menutup koperasi. 2. Memastikan koperasi sentiasa dalam keadaan bersih dan ceria. 3. Tidak membenarkan pelajar-pelajar makan-minum dan berkumpul di dalam Koperasi. 4. Mengira kutipan jualan harian mencatat dan men!erahkannn!a kepada "endahari 5. Memantau dan memastikan penga#as menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggungja#ab PAGI REHAT 1 REHAT 2 PETANG REHAT 1 REHAT 2

SELAMAT MENJALANKAN TUGAS DENGAN IKHLAS DAN PENUH DEDIKASI.

K PERASI BERHAD

AHLI LEMBAGA K PERASI PENGURUS NAMA GURU


memastikan barang jualan sentiasa BIDANG TUGAS -mengeluarkan notis mesyuarat agung cukup - meletakkan merekod perjalanan dan keputusan harga jualan mesyuarat - memberitahu pengurus stok jika ada - barang menyelenggara dengan baik segala baru rekod danhebahan dokumen koperasi - membuat tentang barang - baru menjalankan kerja surat-menyurat kepada pelajar - -menyerahkan menyediakan laporan koperasi invois kepada - bendahari menyimpan dan menjaga mohor - mencatat koperasi stok masuk dan keluar - dalam menerima menjaga semua wang bukudan stok koperasi - memberitahu setiausaha jika ada - stok mengeluarkan resit-resit, yang tidak bergerak -menyediakan baucer-baucer -memaklumkan kepada setiausaha - menyimpan wang koperasi jika ada stok yang rosak atur koperasi supaya - menyusun menyelenggara dan menyimpan nampak akaun ceria keadaan - memastikan menyediakan laporan koperasi kewangan sentiasa koperasi bersih di luar dan dalam - mengutip wang dan mencatat ahli- menyediakan penyata pendapatan ahli baru koperasi dan perbelanjaan koperasi - menyediakan senarai nama pemegang saham koperasi

JUALAN SETIAUSAHA ! BELIAN

ST K

BENDAHARI KECERIAAN ! KEBAJIKAN S"ER/SAHAM

Anda mungkin juga menyukai