Anda di halaman 1dari 12

Tema 2 –

Sayangi
Keluarga
Unit 3D - Profil Keluarga
ISI KANDUNGAN:

1. Pengenalan
2. Profil Ahli Keluarga
3. Rumusan
4. Hasil Pembelajaran
1. PENGENALAN
• Setiap manusia yang hidup di dunia ini mempunyai
profilnya yang tersendiri dan berbeza kerana
mungkin mengikut kesesuaian dari segi pemikiran,
fizikal, dan rohani.

2. PROFIL AHLI KELUARGA


• Di muka surat seterusnya akan dipaparkan profil
ahli keluarga saya.
Nama : Mitty Gabu
Tarikh lahir : 01 Jan
1950
Tempat kelahiran :
Kg. Soromboton,
Tenghilan
Pekerjaan : Usahawan
Nama : Nuin Buja Gumbilai
Tarikh lahir : 01 Jan 1952
Tempat kelahiran : Kg. Kapa
Pekerjaaan : Guru
Hobi : Membaca buku
Cogan kata : Di mana ada
masalah,
Nama : Almond Alson
Tarikh lahir : 01 Jan 1973
Tempat lahir : Kota
Kinabalu, Sabah.
Status: Berkahwin
Pekerjaan: Pengurus Bank
Hobi : Bermain permainan
Nama : Alverina Angella
Tarikh lahir : 01 Jan 1980
Tempat lahir : Kota
Kinabalu, Sabah.
Status : Berkahwin
Hobi : Membaca buku,
Fotografi
Nama : Adsone Matthew
Tarikh lahir : 01 Jan 1983
Tempat lahir : Kota
Kinbalu, Sabah.
Status : Pelajar UiTM,
Shah Alam.
Hobi : Menonton
Nama : Avonnie Adelyn
Tarikh lahir : 01 Jan 1985
Tempat lahir : Kota Kinbalu,
Sabah.
Status : Pelajar UiTM
Cawangan Sabah
Hobi : Bermain
3. Rumusan
• Setiap keluarga mempunyai nilai dan maruah
yang dipertahankan melalui peranan yang
diharapkan daripada ahli-ahli keluarga.
• Keharmonian berkeluarga dicapai melalui hubungan
baik antara semua ahli keluarga. Hubungan ini
merangkumi perhubungan spiritual (agama), emosi
seperti kasih saying, sifat hormat-menghormati,
bertanggungjawab, berpendidikan serta sifat-sifat
kebendaan (pakaian, makanan, rumah dan
sebagainya).
• Oleh itu, institusi keluarga adalah institusi yang
terpenting dalam proses pembentukan individu yang
sihat rohani dan jasmaninya, lagi berilmu dan
bermoral.
4. Hasil Pembelajaran
• Pada akhir pembelajaran ini, murid
akan dapat :-
i. Menyatakan latar belakang setiap
anggota keluarga.
ii. Mengumpulkan maklumat tentang
anggota keluarga.
iii. Menghargai anggota keluarga.