Anda di halaman 1dari 3

\

SJK (C) SAWIT JADUAL WAKTU KELAS PENDIDIKAN KHAS TAHUN 2013
MASA HARI AHAD P.TINGKAHLLAKU 7.30 8.00 8.00 8.30 8.30 9.00 9.00 9.30 9.30 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 12.00 12.00 1.00 12.30 1.00

BAHASA MALAYSIA

PER

PENDIDIKAN MORAL

BAHASA CINA

ISNIN PENDIDIKAN JASMANI SELASA BAHASA INGGERIS MATEMATIK E MUZIK BAHASA INGGERIS PENGURUSAN DIRI

PENDIDIKAN SENI KEMAHIRAN MANIPULATIF BAHASA CINA

MUZIK

KEMAHIRAN MANIPULATIF MATEMATIK

RABU

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN MORAL

BAHASA MALAYSIA

KHAMIS

PENGURUSAN DIRI

PENDIDIKAN SENI

P.TINGKAHLAKU

SUBJEK PERHIMPUNAN BAHASA MALAYSIA BAHASA CINA MATEMATIK BAHASA INGGERIS PENDIDIKAN SENI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN MORAL MUZIK KEMAHIRAN MANIPULATIF PENGURUSAN DIRI PENGURUSAN TINGKAHLAKU JUMLAH

MINIT 30 150 150 150 120 120 120 120 120 120 120 120 1440

TANDATANGAN GURU KELAS :

............................................... ( )

TANDATANGAN GURU BESAR :

............................................ ( )

TARIKH

TARIKH

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN HAFIZA BINTI KADIR (PENDIDIKAN KHAS) TAHUN 2013
MASA HARI 7.30 8.00 8.00 8.30 8.30 9.00 9.00 9.30 9.30 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 12.00 12.00 1.00 12.30 1.00

AHAD

P.TINGKAHLLAKU

BAHASA MALAYSIA

PER

ISNIN

PENDIDIKAN JASMANI BAHASA INGGERIS PENDIDIKAN SENI

BAHASA INGGERIS

PENGURUSAN DIRI

SELASA

RABU

PENDIDIKAN JASMANI

BAHASA MALAYSIA

KHAMIS

PENGURUSAN DIRI

PENDIDIKAN SENI

P.TINGKAHLAKU

SUBJEK PERHIMPUNAN BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS PENDIDIKAN JASMANI PENGURUSAN DIRI PENGURUSAN TINGKAHLAKU PENDIDIKAN SENI JUMLAH

MINIT 30 150 120 120 120 120 120 780

TANDATANGAN GURU :

............................................... ( )

TANDATANGAN GURU BESAR :

............................................ ( )

TARIKH

TARIKH

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN CHANG HWEE MOI (PENDIDIKAN KHAS) TAHUN 2013
MASA HARI 7.30 8.00 8.00 8.30 8.30 9.00 9.00 9.30 9.30 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 12.00 12.00 1.00 12.30 1.00

AHAD

PER

PENDIDIKAN MORAL

BAHASA CINA

ISNIN

MATEMATIK

MUZIK

SELASA

MUZIK

KEMAHIRAN MANIPULATIF MATEMATIK

RABU

KEMAHIRAN MANIPULATIF PENDIDIKAN MORAL BAHASA CINA

KHAMIS

SUBJEK PERHIMPUNAN BAHASA CINA MATEMATIK PENDIDIKAN MORAL MUZIK KEMAHIRAN MANIPULATIF JUMLAH

MINIT 30 150 150 120 120 120 690

TANDATANGAN GURU

............................................... ( )

TANDATANGAN GURU BESAR :

............................................ ( )

TARIKH

TARIKH