Anda di halaman 1dari 2

Soalan: 1. Pirinsip peneguhan dalam model tingkah laku B.

F Skinner merupakan motivasi luaran yang mempengaruhi tingkah laku murid terutama dalam meningkatkan tingkah laku yang diingini. Terangkan tiga cara peneguhan positif dapat dilakukan oleh guru untuk murid-muridnya. i._______________________ ii._______________________ iii.________________________ 2. Berdasarkan Model Terapi Realiti Glasser, persekitaran bilik darjah yang berkualiti dapat meningkatkan mutu pengajaran guru. Model ini dapat membantu pengurusan disiplin bilik darjah melalui tindakan memenuhi keperluan psikologi asas murid. Jelaskan dua contoh aspek kualiti pengajaran sesuai mengikut model Glasser i______________________ ii.________________________ 3. Nyatakan empat kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru untuk membantu mengurus bilik darjah yang efektif i______________ ii_____________________ iii______________________ iv._______________________ 4. Jelaskan 3 ciri kualiti peribadi guru efektif yang mampu mewujudkan persekitaran bilik darjah yang kondusif i________________ ii.____________________ iii._____________________ 5. Nyatakan enam kepentingan guru membina hubungan yang baik dan mesra dengan murid i._____________________ ii.____________________ iii.______________________ iv.______________________ v.______________________ Vi.________________________ 6. Amalan budaya penyayang dalam bilik darjah memainkan peranan utama melahikan murid yang komited dalam pelbagai arahan guru. Nyatakan dua amalan budaya penyayang dalam pengurusan bilik darjah i.___________________ ii.__________________

Guru perlu mahir membuatb perancangan dan pengurusan bilik darjah yang berkesan (a) kenal pasti dua kekuatan ang dapat menunjukkan seseorang guru berjaya membuat perancangan yang baik dalam bilik darjah i._____________ ii.__________________

(b). Cadangkan tiga usaha guru untuk memastikan pengurusan bilik darjah kekal positif ,kondusif dan proaktif.

i.____________________ ii._______________________ iii.________________________