Anda di halaman 1dari 2

Matapelajaran: Pendidikan Moral Nilai: Kepercayaan kepada Tuhan Tajuk: Beribadat bersama-sama keluarga Tarikh: 2 Januari 2014 (Khamis

1130-1230) Tahun: 2 Standard Kandungan: 1.1 Standard Pembelajaran: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4. Objektif: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Menyatakan cara menghormati amalan beribadat dalam keluarga (Kognitif) 2. Menyatakan kepentingan menghormati amalan beribadat dalam keluarga (Kognitif) 3. Menceritakan amalan beribadat dalam keluarga (Perlakuan) 4. Melaksanakan amalan beribadat bersama keluarga (Perlakuan) Aktiviti P&P 1. Murid dipilih bagi membaca petikan yang diberi. 2. Murid menceritakan amalan beribadat dalam keluarga mereka secara individu. 3. Secara berpasangan murid berbincang tentang cara dan kepentingan menghormati amalan beribadat dalam keluarga. 4. Murid membuat lembaran kerja pengukuhan. Bahan bantu Mengajar: petikan, lembaran kerja. Refleksi:__________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Matapelajaran: Bahasa Melayu Tema: Kekeluargaan Tajuk: Keluarga Bahagia Tarikh: 3 Januari 2014 (Jumaat 0730-0830) Tahun: 4 Standard Kandungan: 2.3, 3.2 Standard Pembelajaran: 2.3.1, 3.2.7 Objektif: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Membaca lancar petikan yang diberi dengan intonasi yang betul. 2. Menyatakan 3 kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai berdasarkan dialog. 3. Menulis perkataan berdasarkan topik yang diberikan. Aktiviti P&P 1. Murid menyatakan peranan anggota keluarga bagi mewujudkan keluarga bahagia. 2. Beberapa orang murid tampil di hadapan kelas bagi menjalankan aktiviti main peranan iaitu watak ibu, bapa, datuk, nenek, kakak, abang dan adik. Mereka berbual tentang cara mewujudkan keluarga bahagia. 3. Guru menerangkan maksud kata panggilan dan kta ganti nama diri. Murid kemudian menyatakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang terdapat dalam dialog. 4. Murid menulis perkataan dari dialog yang dibaca guru ke dalam buku tulis mereka. Bahan bantu Mengajar: carta kata ganti nama diri dan kata panggilan

Refleksi:__________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Matapelajaran: Pendidikan Moral Nilai: Kepercayaan Kepada Tuhan Tajuk: Patuhi Amalan Jauhi Larangan Tarikh: 3 Januari 2014 (Jumaat 1030-1100) Tahun: 4 Objektif: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Menyatakan 3 cara menghormati amalan dan larangan agama lain. 2. Menyatakan tempat ibadat bagi setiap agama.

Aktiviti P&P 1. Murid melakukan aktiviti sumbangsaran bersama rakan mereka tentang cara menghormati agama lain. 2. Murid menyatakan tempat ibadat bagi setiap agama berdasarkan petikan yang telah di baca. 3. Murid menulis jawapan dan membentang jawapan di hadapan kelas. 4. Rumus isi pelajaran dan nilai murni.

Refleksi:__________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai