Anda di halaman 1dari 1

RINOLOGIE ANATOMIE Embriologie 1-2 muguri maxilari =oase maxilare sup. ,bolta palati a! .

2- 2 muguri ma "ibulari= ma "ibula #mugure $ro tal sup 2 a%ali i t="osul si &ir$ul asului,portiu ea me"ia a a bu%ei sup.osul i 'isi& 'u i 'isi&ii 2 a%ali exter i =peretii laterali (etmoi"ul me"ia =septul A atomie 1.)IRAMI*A NA+ALA ,a- pla super$i'ial =piele subtire,mobila sup.os-groasa,aderenta i $ .'artilagiu(gl".seba'ee(su"oripare =strat mus'ular m.tra s&ers,pirami"al, "ilatator 'omu as si bu%a -b-pla pro$u " os=oase proprii a%ale(apo$. mo ta ta a maxilarului sup. 'artilagiu= alar (triu g/iular u ite pri tes.$ibros -'-i ter =piele (mu'oasa Artere -'aroti"a ext-$a'iala-'oro ara a bu%elor-sub'loa%o ului aripii asului a gulara-o$talmi'a-'aroti"a i t. Lim$ati'e1.sup ra". asului pleoapa sup. paroti"ie i sup. 2mi0l pleoapa i $. paroti"ie i i $ I er&atie= a%.ext. #.i $ subma "ibulari a%.i t. 2.1O2E NA+ALE .&estibul!$ose a%ale propriu-%iseI.2tru'tura osoasa perete i t..septul-='art.patrulater3lama perpe "i'ulara etmoi"3&omer perete ext. 24).orbitar-=ramura mo ta ta max. sup!os la'rimal!mase lat. etmoi"! ap$.orbitara palati !s$e oi" IN1.maxilar-=max.sup.!portiu ea &erti'ala palati !aripa i t ap$.pterigoi"e 5ORNETE 24).MI6L. IN1-'u meaturile a$ere te II.Mu'oasa .a respiratorie=epiteliu 'ili "ri' 'iliat .'el.ba%ale, 'el.'li "ri' 'iliate, 'el. 'ali'i$orme7mu'us8'orio $ibre elasti'e, gl" a'i oase7 $lui"8 &ase, er&i b.ol$a'ti&a =epiteliu.'el.ba%ale,'el."e spri0i 'ili "ri'e, 'el. er&oase bipolare 'u "e "rite-&e%i'ule ol$a'ti&e 'orio gl" 9o:ma 7sol&e t o"ora t8 III ;as'ulari%atie Arteriala 15aroti"a ext s$e opalati a 2.5aroti"a i t. etmoi"alele a t. si post. 2ub'loa%o ului

NEG42 aer re'e aer 'al" respiratie ormala iritatie super$i'iala r.super$. /iperemie is'/emie is'/emie 'o gestie r. pro$. /iperemie is'/emie 'o gestie $ara 'o gestie ;e oasa 1.grp a t.=&estibul &.a gulara &.$a'iala 2.grp.post.=post $ose &.max i t #.grp sup &.etmoi"ale & o$talmi'a Lim$ati'a ,'ele 2 si maxilare se a astomo%ea%a meat mi0l plex peritubar ggl.retrostilie i N4 2E 1A5 INTER;ENTII - meat i $. u se i tri'a 'u 'el mi0l. ggl.0ugulari sup. )E O2TI4M MA<ILAR I;. I er&atie a- se sibilitate ge erala =trigeme o$talmi' a%al i t. b-se %oriala= ol$talmi' max.sup. s$e opalati '-&egetati&a

A'tiu ea 2 si ) si t a tago iste a'elasi e$e't "ar 'alitate "i$erita .)=ri oree apoasa!2=ri oree mu'oasamade by traiang