Anda di halaman 1dari 44

Minggu/ Tarikh M3-M4 (14 Jan 25 Jan)

Bidang Pembelajaran/Tajuk 1. Nombor Bulat

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran Murid akan dapat untuk:

Catatan

Cuti Am Tahun Baru 2013 (1 Jan 2012) Orientasi Pelajar Tingkatan 1 (M1 M2)

1.1 Memahami konsep nombor bulat

Membilang, membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi.

Contoh: Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100. Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. Menganggarkan nilai, termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut.

i. Membilang, membaca dan menulis nombor bulat. ii. Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. iii. Membundarkan nombor bulat

Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran/Tajuk

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:


1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran Murid akan dapat untuk:

Catatan

Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertaspensel. Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat.

i. Menambah nombor bulat. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. iii. Menolak nombor bulat. iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

i. Meneroka pendaraban dan pembahagian menggunakan standard ii. algoritma (prinsip pengiraan), iii. penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau iv. menggunakan kertaspensel. Menggunakan kalkulator untuk membanding dan

Mendarab dua atau lebih nombor bulat. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat.

mengesahkan jawapan. Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat.

M5 (28 Jan 01 Feb)

1. Nombor Bulat

1.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, menggunakan kertaspensel atau kalkulator. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.

i. Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.

M6-M8 (04 Feb 22 Feb)

2. Urutan Dan Pola Nombor

2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz.

Mengaitkan urutan nombor kepada pola dalam situasi kehidupan seharian.

Contoh: Nombor ganjil digunakan sebagai alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain.

i. Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. ii. Melanjutkan urutan nombor. iii. Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. iv. Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.

Minggu/ Tarikh Cuti Am Tahun Baru Cina (10 & 11Feb 2013) Cuti Peristiwa (13Feb 2013) Cuti Berganti (14 & 15 Feb 2013)

Bidang Pembelajaran/Tajuk

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor), meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah.

Murid akan dapat untuk:

2.2 Mengenal nombor Meneroka pernyataan genap dan nombor umum mengenai nombor ganjil dan membuat genap dan nombor ganjil pernyataan umum seperti : berkenaan dengan nombor tersebut a) Hasil tambah nombor genap dan nombor ganjil. b) Hasil darab nombor

i. Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil. ii. Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil.

genap dan nombor ganjil. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil. 2.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana. Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana. Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100. i. Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. ii. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. iii. Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100.

Minggu/ Bidang Tarikh Pembelajaran/Tajuk

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:


2.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:


Menentukan faktorfaktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan.

i. Menyenaraikan faktorfaktor bagi suatu nombor bulat. ii. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain.

2.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat.

Murid meneroka dan menyiasat untuk menentukan faktorfaktor perdana bagi nombor bulat. Menyatakan manamana nombor-nombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana.

i. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor. ii. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. iii. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain.

2.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat.

Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan gabungan. Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya.

i. Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat. ii. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain.

Minggu/ Tarikh M9 (25 Feb 01 Mac)

Bidang Pembelajaran/Tajuk

Objektif Pembelajaran

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan diajar untuk:


Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi.

Murid akan dapat untuk:

2.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat.

Contoh: Gandaan bagi 4 : 4, 8, 12, ... Gandaan bagi 6 : 6, 12, 18, ... Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12, 24, 36, 48, ... merupakan gandaan bagi 12 Guna kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK.

i. Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. ii. Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. iii. Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

Contoh : 4=2X2 6=2X3 Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 X 2 X 3 = 12

Minggu/ Bidang Tarikh Pembelajaran/Tajuk

Objektif Pembelajaran

Cadangan aktiviti P&P


Guna kaedah pembahagian berulang untuk Murid menyenaraikan mencari GSTK. semua faktor bagi setiap nombor yang diberi dan mengenal pasti faktor yang sama bagi setiap nombor. Murid meneroka, mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi. Meneroka, mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB. Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB.

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan diajar untuk:


2.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat.

Murid akan dapat untuk:


i. Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. ii. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. iii. Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran/Tajuk 3. Pecahan

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:


3.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan sebagai nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:


Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan seperti:a) Melipat riben untuk mencari satu per tiga daripada panjang riben tersebut. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. c) Melipat kertas.

M10-M12 (04 Mac 22 Mac)

**M13 Cuti Penggal Pertama (23 Mac 31 Mac)

i. Menyebut suatu pecahan. ii. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. iii. Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. iv. Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi.

3.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara.

Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara. Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka hubungkait antara dua pecahan setara. Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama.

i. Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. ii. Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. iii. Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. iv. Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. v. Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah.

Minggu/ Bidang Tarikh Pembelajaran/Tajuk

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:


3.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:


Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur. Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian.

i. Mengenal nombor bercampur. ii. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. iii. Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi. iv. Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor.

3.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar.

Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. Menggunakan kalkulator untuk meneroka

i. Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. ii. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. iii. Menukar pecahan tak

hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar.

wajar kepada nombor bercampur.

Minggu/ Bidang Tarikh Pembelajaran/Tajuk

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk: Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan dan penolakan i. Melakukan pecahan. penambahan Menambah dan menolak melibatkan: pecahan dengan menulis a) Pecahan dengan pecahan tersebut dalam bentuk penyebut yang pecahan setara dengan sama. penyebut yang sama termasuk b) Pecahan dengan penggunaan GSTK. penyebut yang berbeza. Melakukan penambahan dan c) Nombor bulat dan penolakan nombor bercampur pecahan. dengan: d) Pecahan dan a) Menambah dan menolak nombor nombor bulat dan pecahan bercampur. secara berasingan. e) Nombor b) Menulis nombor bercampur bercampur. dalam bentuk pecahan tak wajar. ii. Melakukan penolakan Mengemuka dan melibatkan: menyelesaikan masalah yang a) Pecahan dengan berkaitan dengan situasi penyebut yang kehidupan seharian. sama. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. c) Nombor bulat dan pecahan. d) Pecahan dan nombor

bercampur. e) Nombor bercampur. iii. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan

Minggu/ Bidang Tarikh Pembelajaran/Tajuk

Objektif Pembelajaran

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan diajar untuk:


3.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah dan simbol untuk meneroka dan menyiasat proses pendaraban dan pembahagian pecahan. Contoh pendaraban: a) Nombor bulat didarab dengan pecahan. b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur. c) Pecahan didarab dengan pecahan.

Murid akan dapat untuk:


i. Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur. b) Pecahan dengan nombor bulat. c) Pecahan dengan pecahan. ii. Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. iii. Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. b) Pecahan dengan pecahan. c) Nombor bulat dengan pecahan. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur.

iv.

Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan

Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran/Tajuk

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:


Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan.

i. Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. ii. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.

M14 (1 Apr 5 Apr)

4. Perpuluhan

4.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan.

Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah, kalkulator, dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan.

i. Mewakilkan pecahan

dan

sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. ii. Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1000 sebagai perpuluhan.

Minggu/ Tarikh M15 (8 Apr 12 Apr)

Bidang Pembelajaran/Tajuk 4.Perpuluhan

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 4.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:


Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan.

i. Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan. Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. ii. Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. iii. Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan.

4.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.

Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah dan simbol. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan. Menggunakan strategi penganggaran untuk

i. ii.

iii. iv.

Menambah perpuluhan. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. Menolak perpuluhan. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan.

Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran/Tajuk

Objektif Pembelajaran 4.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.

menentukan sama ada penyelesaian adalah munasabah. Cadangan aktiviti P&P


Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dan-kertas, kalkulator dan komputer. Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10, 100, dan 1000 secara congak. Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0.1, 0.01, dan 0.001 secara congak. Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10, 100, dan 1000 secara congak. Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0.1, 0.01, dan 0.001 secara congak.

Hasil Pembelajaran

Catatan

i. Mendarab dua atau lebih perpuluhan. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. iii. Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. b) Perpuluhan dengan perpuluhan. c) Perpuluhan dengan pecahan. iv. Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan.

M16 (15 April 19 April)

4.Perpuluhan

4.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban, dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.

i. Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung. ii. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung

Minggu/ Tarikh M17M18 (22April 3 Mei)

Bidang Pembelajaran/Tajuk 5. Peratus

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 5.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:


Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan.

Cuti Am Hari Buruh (1 Mei 2013)

Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian, faedah mudah, dividen, komisen dan diskaun.

i. Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. ii. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya.

5.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

i. Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. ii. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. iii. Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. iv. Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . v. Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

Minggu/ Tarikh M19M20 (6 Mei17 Mei)

Bidang Pembelajaran/Tajuk 6. Integer

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

6.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer.

Murid akan dapat untuk: Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu, aras laut dan aras bangunan. i. Membaca dan menulis Murid melengkapkan urutan integer. Mewakilkan integer, melengkapkan integer pada garis sebutan yang hilang, dan nombor. mengenal pasti nilai integer ii. Membandingkan nilai terbesar dan terkecil daripada dua integer. set integer yang diberi. iii. Menyusun integer dalam urutan. Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set iv. Menulis nombor integer yang diberi. positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian.
Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer. Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna), gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. i. Menambah integer. ii. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. iii. Menolak integer. iv. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer.

6.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah.

Minggu/ Tarikh M21 (20 Mei 23 Mei)

Bidang Pembelajaran/Tajuk 7. Ungkapan Algebra

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 7.1 Memahami konsep pembolehubah.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:


Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah.

i. ii.

Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi.

M22-M23

Cuti Pertengahan Tahun 2013 (24 Mei 9 Jun 2013) 7.2 Memahami konsep sebutan algebra.

M24-M26 (10 Jun 28 Jun)

Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang diberi.

M25Kejohanan Olahraga Tahunan (17 Jun- 21 Jun 2013)

i. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. ii. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. iii. Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. iv. Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi.

Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran/Tajuk

Objektif Pembelajaran

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

7. Ungkapan Algebra Murid akan diajar untuk: 7.3 Memahami konsep ungkapan algebra.

Murid akan dapat untuk:


Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana kedua-dua sebutan tersebut bukan sebutan serupa. d) 3k + 4 + 6k 3 = 3k + 6k + 4 3 = 9k + 1

i. Mengenal ungkapan algebra. ii. Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi. iii. Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa.

8. Ukuran Asas M27 (01 Julai 5 Julai)

8.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah.

Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi. Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unityang berbeza.

i. Mengukur panjang objek. ii. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm, cm, m dan km). iii. Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. iv. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang.

Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran/Tajuk Ukuran Asas

Objektif Pembelajaran

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

8 M28M29 (8 Julai 19 Julai)

Murid akan diajar untuk:


8.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah

Murid akan dapat untuk:


i. Mengukur jisim objek. ii. Menukar unit metrik jisim (mg, g, kg, tan). iii. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. iv. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim.

8.3 Memahami konsep masa dalam saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun.

Menggunakan kalendar, jam atau jam randik untuk membincangkan ukuran masa bagi sesuatu peristiwa. Mencadangkan satu unit untuk menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari. b) Umur seseorang. c) Masa yang diambil untuk air mendidih. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh

i. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. ii. Menukar unit ukuran masa (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun). iii. Menganggar jangka masa suatu peristiwa. iv. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa.

100 meter.

Minggu/ Tarikh M30M31 (22 Julai 2 Ogos)

Bidang Objektif Pembelajaran Pembelajaran/Tajuk 8. Ukuran Asas Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:


Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. i. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. ii. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. iii. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. iv. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. v. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu

8.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah.

9. Sudut Dan Garis M32 M34 (5 Ogos 23 Ogos )

9.1 Memahami konsep sudut. Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. Contohnya penjuru meja, papan hitam, i. Mengenal sudut. ii. Menanda dan melabel sudut. iii. Mengukur sudut dengan protraktor. iv. Melukis sudut dengan protraktor. v. Mengenal, membanding dan mengelaskan sudut

**Cuti Hari

Raya Puasa (7 Ogos -18 Ogos 2013)

tingkap, jarum jam dan pintu yang terbuka. . Murid menunjukka n jenis sudut yang berbeza dengan lengan masingmasing.

sebagai tirus, tegak, cakah dan refleks. vi. Melukis sudut tirus, tegak, cakah, dan refleks dengan protraktor.

Minggu/ Tarikh

Bidang Objektif Pembelajaran Pembelajaran/Tajuk Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:


vii. Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180. viii. Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360.

M35 (26 Ogos 30 Ogos)

9.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang

Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah. Contohnya tepi buku, tingkap dan pintu.

i. Mengenal pasti garis selari. ii. Mengenal pasti garis serenjang. iii. Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90.

Minggu/ Bidang Objektif Pembelajaran Tarikh Pembelajaran/Tajuk

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

10.Poligon

Murid akan diajar untuk:


10.2 Memahami konsep simetri. Murid meneroka simetri dengan cermin, blok pola, melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian. Contohnya corak pada bangunan dan jubin.

Murid akan dapat untuk:


i. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. ii. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. iii. Melukis corak menggunakan konsep simetri.

10.3

Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah.

Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudutsudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucu-bucu segitiga pada satu garis lurus,

i.

ii.

iii.

iv.

Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. Menentukan bahawa hasil

menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik.

tambah sudutsudut pedalaman suatu segitiga ialah 180.

Minggu/ Tarikh 36 (2 Sept 6 Sept)

Bidang Pembelajaran/Tajuk 9.Sudut dan Garis

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 9.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:


Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.

i. Mengenal pasti garis bersilang. ii. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu, pelengkap dan penggenap. iii. Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.

M37 (9 Sept 13 Sept)

10. Poligon

10.1 Memahami konsep poligon.

Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor, pembaris, kertas grid, geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. Murid meneroka hubungan antara sisi, pepenjuru dan bucu poligon.

i. Mengenal poligon. ii. Menamakan poligon (segitiga, sisi empat, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon). iii. Menentukan bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. iv. Melakar poligon.

Minggu/ Tarikh

Bidang Objektif Pembelajaran Pembelajaran/Tajuk 10.Poligon Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

10.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah.

Murid akan dapat untuk: Mengkaji hubungan antara sudut, sisi dan i. Menentukan dan pepenjuru melukis garis semua jenis sisi simetri bagi sisi empat. empat yang diberi. Menggunakan ii. Melukis suatu sisi pelbagai kaedah empat untuk menggunakan menentukan protraktor dan hasil tambah pembaris. sudut-sudut iii. Menyatakan ciri pedalaman sisi geometri sisi empat empat: yang berlainan contohnya jenis dan menyusun bucumenamakan sisi bucu pada satu empat tersebut. titik, iv. Menentukan menggunakan bahawa hasil protraktor dan tambah sudut-sudut perisian pedalaman suatu geometri sisi empat ialah dinamik. 360. v. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat.

M38-M39 11.Perimeter dan (17 September Luas 27Sept)

11.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah.

Menggunakan cip segiempat sama, grid teselasi, geobod, kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat.

i. Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. ii. Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter.

Minggu/ Bidang Objektif Pembelajaran Tarikh Pembelajaran/Tajuk 11.Perimeter dan Luas Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:

11.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah.

Menggunakan segiempat sama unit, grid teselasi, geobod, kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) Perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama. b) Luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama.

i. Menganggar luas suatu bentuk. ii. Menentukan luas segiempat tepat. iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas.

Minggu/ Bidang Objektif Pembelajaran Tarikh Pembelajaran/Tajuk 11.Perimeter dan Luas Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

11.3 Memahami konsep luas segitiga, segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah.

Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga, segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat. Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari.

Murid akan dapat untuk:


i. Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga, segiempat selari dan trapezium. ii. Menentukan luas segitiga, segiempat selari dan trapezium. iii. Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga, segiempat tepat, segiempat selari atau trapezium. iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segiempat tepat, segiempat selari dan trapezium.

Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran/Taju k

Objektif Pembelajaran

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catata n

M40-M41 12. Pepejal Geometri (30 Septembe r - 11 Oktober)

Murid akan diajar untuk:


12.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid. Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri. Permainan: Mencari pepejal. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betulbetul dua muka yang sama bentuk dan saiz. b) Semua tepi mempuny ai panjang yang sama. Murid

Murid akan dapat untuk:


Mengenal pasti pepejal geometri. Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama, b) Kertas kosong. Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. b) Melipatkan bentangan yang diberi.

bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. Meneroka hubungan antara muka, tepi dan bucu kubus dan kuboid. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid.

12.2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah.

Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid.

i. Menganggar isi padu kuboid. ii. Menentukan isi padu kuboid. iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid.