Anda di halaman 1dari 9

MANUAL PERMOHONAN KE TINGKATAN SATU (1) SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1. PENDAHULUAN
Permohonan ke Tingkatan Satu (1) Sekolah Berasrama Penuh adalah merupakan aplikasi berasaskan web yang disediakan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Maklumat dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Kementerian Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan

Pelajaran Malaysia!

Sistem ini digunakan bagi permohonan kemasukan

murid"murid #arjah $nam (%) Sekolah Kebangsaan ke Tingkatan Satu (1) di Sekolah Berasrama Penuh di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia!

2. TUJUAN PANDUAN
Tujuan panduan ini disediakan adalah untuk memudah dan membantu murid untuk membuat Permohonan Ke Sekolah Berasrama Penuh melalui Sistem Permohonan &tas Talian ke Tingkatan Satu (1)!

3. CAPAIAN SISTEM
Permohonan &tas Talian ke Tingkatan Satu (1) Sekolah Berasrama Penuh boleh dicapai melalui mana"mana komputer yang mempunyai kemudahan internet! Pautan Permohonan &tas Talian ke Tingkatan Satu (1) Sekolah Berasrama Penuh diletakkan pada Portal Kementerian Malaysia seperti di bawah'

http://www.moe.gov.my

4. PANDUAN PENGGUNA
(!1! Menu )tama (!1!1! Muka #epan

Araha ' Pemohon dikehendaki mengklik butang Permohonan bagi membuat permohonan! (!1!*! Paparan +ogin

Araha ' 1! Pemohon dikehendaki memasukkan &ngka ,iliran bagi ke

paparan seterusnya! *! Pastikan &ngka ,iliran yang dimasukkan adalah yang tercatat di dalam Slip Penda-taran )PS. */11

Araha ' 0ika paparan di atas muncul bermakna

katalaluan yang

dimasukkan adalah salah dan pemohon perlu memasukkan semula kata laluan tersebut dengan menekan klik untuk login! (!1!1! Paparan Panduan Permohonan

Paparan Panduan Permohonan seperti di bawah akan muncul jika angka giliran yang dimasukkan adalah benar!

Araha ' Pemohon harus menandakan ruangan 2& dan mengklik pada butang masuk sistem bagi paparan status permohonan! (!1!(! Status Permohonan

Araha ' Klik pada

pautan

seperti

di

atas

bagi

mengisi

maklumat

permohonan! (!1!3! Paparan Permohonan

Terdapat ( Segmentasi yang perlu diisi oleh pemohon iaitu ' a) Maklumat #iri

b) Maklumat Kepimpinan dan Kokurikulum

c) Maklumat 4bu Bapa

d) Maklumat &lamat Surat Menyurat

Araha ' Pemohon hendaklah mengisi butiran"butiran yang diperlukan seperti di atas! Medan yang bertanda 5 adalah medan yang !"#$% diisi oleh pemohon! Kemudian setelah semua butiran diisi pemohon hendaklah mengklik butang 6antar Permohonan (!1!%! Paparan Butiran Permohonan

Paparan ini memaparkan butiran yang telah dimasukkan oleh pemohon bagi tujuan semakan!

Araha ' Sekiranya terdapat sebarang pengemaskinian klik pada pautan Kembali ke Status Maklumat Permohonan )ntuk Pengemaskinian namun sekiranya tiada sebarang pengemaskinian klik pada butang cetakan
* 1

untuk mencetak permohonan

PERHATIAN & a. Sila Semak Dengan Teliti Maklumat Yang Telah Dimasukkan b. Pengemaskinian tidak boleh dibuat setelah cetakan dibuat (!1!7! Status Permohonan

Paparan dibawah menunjukkan maklumat bagi setiap segmentasi telah diisi dan kemaskini boleh dilakukan dengan memilih segmentasi yang perlu dikemaskini!

(!1!8!

Paparan 9etakan

Araha ' Pemohon perlu !" '"$a( 2 #a)% a ,%$a ,a$a -a % *"!+h+

*"r!+h+ a

,a

!"#$%

#"r$a !" ,a*a$ P" -"#aha

G.r. B"#ar

S"(+)ah A#a) P"!+h+ . Sa)% a P"r$a!a untuk tindakan G.r. B"#ar S"(+)ah A#a) pemohon manakala Sa)% a K",.a dihantar kepada P" -"$.a SBP yang menjadi *%)%ha *"!+h+ !