Anda di halaman 1dari 32

http://tangkapgambar.blogspot.

com/

http://tangkapgambar.blogspot.com/

http://tangkapgambar.blogspot.com/

http://tangkapgambar.blogspot.com/

http://tangkapgambar.blogspot.com/

Kategori
1) Pemakan permukaan
Kalui

Jenis ikan

lampam jawa

kap rumput

2) Pemakan plankton (pertengahan air) 3) Pemakan bawah

Tilapia merah

Kap kepala besar

sepat siam

http://tangkapgambar.blogspot.com/

Lee Koh

Jelawat

Baung

http://tangkapgambar.blogspot.com/

Yang

http://tangkapgambar.blogspot.com/

10

http://tangkapgambar.blogspot.com/

http://tangkapgambar.blogspot.com/

KOLAM TANAH
http://tangkapgambar.blogspot.com/

SALURAN AIR
http://tangkapgambar.blogspot.com/

KELEBIHAN Kos pembinaan tidak terlalu tinggi Sesuai untuk pelbagai spesis ikan Sesuai untuk pelbagai peringkat ternakan, iaitu asuhan, tumbesaran, dan stok induk Tanah terbiar dapat dimanfaatkan

KELEMAHAN Mengakibatkan hakisan tanah, kolam berlumpur, dan pencemaran Hasil ternakan kadangkala berbau tanah Memerlukan punca air berterusan yang banyak dan berhampiran dengan kawasan ternakan Memerlukan kawasan yang sesuai bagi menjimatkan kos pengurusan seperti bekalan dan pembuangan air tanpa http://tangkapgambar.blogspot.com/ peralatan khas (pam)

http://tangkapgambar.blogspot.com/

KOLAM KONKRIT / TANGKI SIMEN


http://tangkapgambar.blogspot.com/

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Kos lebih rendah berbanding tangki gentian kaca Saiz yang besar sesuai untuk ternakan yang berkepadatan tinggi Ternakan berkualiti dan tidak berbau Rawatan penyakit lebih mudah dilakukan Ternakan mudah dikawal

Binaan kolam tetap dan tidak dapat dipindahkan Kos pembinaan tinggi terutama tangki tumbesan Memerlukan peralatan pengudaran Penyakit berjangkit mudah merebak Ternakan perlu penukaran air yang cukup

http://tangkapgambar.blogspot.com/

http://tangkapgambar.blogspot.com/

TANGKI GENTIAN KACA (FIBREGLASS)


http://tangkapgambar.blogspot.com/

KELEBIHAN Kawasan dan penggunaan air yang minimum diperlukan Kadar pelepasan yang tinggi Pengurusan harian mudah dikawal Tangki mudah alih Rawatan penyakit lebih mudah dilakukan

KELEMAHAN Memerlukan sisitem penapisan yang berkesan Memerlukan peralatan pengudaraan Tidak sesuai pada peringkat tumbesaran Kos bahan, peralatan dan elektrik tinggi Risiko kematian tinggi sekiranya bekalan elektrik putus

http://tangkapgambar.blogspot.com/

An

http://tangkapgambar.blogspot.com/

SANGKAR TERAPUNG
http://tangkapgambar.blogspot.com/

IKAN TILAPIA MERAH DALAM SANGKAR TERAPUNG http://tangkapgambar.blogspot.com/

KELEBIHAN Penggunaan kawasan yang optimum seperti bekas lombong, sungai, saliran, tasik dan empangan Ternakan berkepadatan tinggi Hasil mudah dipungut Pengurusan ternakan harian mudah Boleh dibina di kawasan air pasang atau surut Bilangan sangkar mudah ditambah

KELEMAHAN Memerlukan sepenuhnya pemakanan rumusan yang tidak mudah terkeluar dari sangkar ternakan Ancaman ternakan terlepas, contohnya sangkar bocor atau tenggelam akibat ribut dan taufan atau kerosakan Memrlukan saiz anak ikan yang besar sesuai dengan saiz mata sangkar Kos pembinaan tinggi Memerlukan jeti pemunggahan http://tangkapgambar.blogspot.com/ hasil

http://tangkapgambar.blogspot.com/

KANDANG (PENS)
http://tangkapgambar.blogspot.com/

KELEBIHAN Sesuai untuk pelbagai spesis ikan Penggunaan kawasan yang optimum seperti bekas lombong, sungai, saliran, tasik, dan empangan Kuantiti dan kualiti air adalah stabil

KELEMAHAN Ancaman ternakan terlepas contohnya kepungan bocor atau tenggelam serta ribut atau taufan Kos pembinaan tinggi Memerlukan saiz anak ikan yang besar dan sesuai dengan saiz mata jaring Pemantauan jangkitan penyakit adalah sukar Hasil sukar dipungut sepenuhnya

http://tangkapgambar.blogspot.com/

http://tangkapgambar.blogspot.com/

BEKAS LOMBONG
http://tangkapgambar.blogspot.com/

a
KELEBIHAN Modal asas ternakan rendah Tebus guna kawasan terbiar Ternakan bersama ayam, itik, lembu dan pembajaan percuma (kumbang) boleh dijalankan KELEMAHAN Jenis ikan terhad Kadar pelepasan yang rendah Jaring khas memungut hasil adalah mahal Hasil tidak dapat dipungut sepenuhnya Saiz benih yang besar terpaksa digunakan untuk mengelakkan pemangsaan Ternakan tidak dapat dikawal atau dipantau

http://tangkapgambar.blogspot.com/

http://tangkapgambar.blogspot.com/

http://tangkapgambar.blogspot.com/

http://tangkapgambar.blogspot.com/