Anda di halaman 1dari 12

BORANG KPT/AL-AZHAR/2013-i

BORANG PERMOHONAN PENGAJIAN ISLAM KE UNIVERSITI AL-AZHAR, MESIR


___________________________________________

BAHAGIAN EDUCATION MALAYSIA JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA ARAS 4, NO 2, MENARA 2,JALAN P5/6 PRESINT 5, 62200 PUTRAJAYA
Untuk Kegunaan Pejabat Untuk Kegunaan Pemohon
Nama Pemohon Tarikh Terima Permohonan

Kursus Dipohon/ Peringkat Pengajian

Universiti/Cawangan Yang Dipohon Tandatangan Pegawai Sesi Akademik

PERMOHONAN HANYA MELALUI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT). KPT TIDAK MENDAFTAR/ MELANTIK MANA-MANA EJEN PENEMPATAN PELAJAR BAGI MENGURUSKAN PERMOHONAN DAN PENEMPATAN PELAJAR KE TIMUR TENGAH KPT HANYA MENGURUSKAN PENEMPATAN PELAJAR SAHAJA. PEMBIAYAAN PENGAJIAN DITANGGUNG / DIURUSKAN SENDIRI OLEH PELAJAR. Tel : 03-8870 6611 / 03-8870 6627 / 03-8870 6622 Faks : 03-8870 6887 / 03-8870 6853 Laman Web : http://jpt.mohe.gov.my : www.mohe.gov.my

SENARAI SEMAK PERMOHONAN MENDUDUKI UJIAN KELAYAKAN KE UNIVERSITI AL-AZHAR, MESIR (untuk kegunaan pemohon)
Sila lengkapkan borang yang berkaitan dan pastikan semua dokumen yang telah disahkan mencukupi. Perhatian: i. ii. 1) 2) Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses Tandakan () jika maklumat/dokumen lengkap dan mencukupi Tandakan ()

Dua (2) salinan BORANG KPT/AL-AZHAR/2013-i Satu (1) Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dalam Bahasa Arab yang telah disahkan oleh Bahagian Konsular ,Kementerian Luar Negeri.

3)

Sembilan (9) salinan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dalam Bahasa Arab yang telah disahkan.

4)

Satu (1) terjemahan Sijil Lahir Asal / Surat Beranak / Borang W dalam Bahasa Arab yang telah disahkan oleh Bahagian Konsular,Kementerian Luar Negeri.

5)

Lapan (8) salinan terjemahan Sijil Lahir / Surat Beranak / Borang W dalam Bahasa Arab yang telah disahkan.

6) 7) 8) 9)

Tiga (3) salinan Sijil Lahir / Surat Beranak / Borang W yang telah disahkan. Dua (2) salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan. Lapan (8) salinan pasport Malaysia yang telah disahkan. Lapan (8) keping gambar berukuran pasport dan ditulis nama pemohon dan no. kad pengenalan di belakangnya. Satu (1) keping gambar perlu ditampal di setiap borang permohonan. Bank Draf atas nama Director Education Malaysia Egypt sebanyak USD 72.00 Peringatan: i) Bank draf mesti dalam matawang USD. ii) Nama dan no. kad pengenalan hendaklah ditulis dengan pensil di belakang bank draf.

10)

11)

Sampul surat bersaiz 11 cm x 22 cm beralamat sendiri dan bersetem RM 0.60.

Perhatian: i. Semua dokumen sokongan perlu disahkan oleh Pegawai Kanan Kerajaan (Kumpulan A)/Ahli Dewan Undangan Negeri/Pesuruhjaya Sumpah/Pengetua/Guru Besar/Ketua Kampung/Penggawa/Penghulu. Terjemahan Sijil Lahir / Surat Beranak / Borang W dalam Bahasa Arab boleh dibuat di Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM), Wangsa Maju. (SILA RUJUK ALAMAT DISERTAKAN).

ii.

SYARAT PERMOHONAN KE UNIVERSITI AL-AZHAR SESI AKADEMIK 2013/2014 1. Pemohon yang ingin mengikuti pengajian di Universiti Al-Azhar peringkat ijazah pertama hendaklah memenuhi syarat kelayakan minimum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia seperti berikut: Memiliki Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan memperoleh sekurang-kurangnya pangkat MAQBUL dengan syarat sijil STAM tidak melebihi 3 tahun. 2. Semua pemohon yang memenuhi syarat perlu menghadiri Program Transformasi Mahasiswa ke Luar Negara anjuran KPT yang akan dikendalikan oleh Biro Tatanegara. Terjemahan Sijil Lahir / Surat Beranak / Borang W dalam bahasa Arab perlu dibuat di Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM). Alamat ITBM seperti berikut: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Wisma ITBM No. 2, Jalan 2/27E Wangsa Maju, Seksyen 10 53300 Kuala Lumpur No. Tel : 03-4149 7210 / 03-4145 1800 (samb. 1850 / 1852 / 1854 / 1861) No. Faks : 03-4149 1535 / 03-4143 2939 / 03-4143 2946 4. Terjemahan Sijil Lahir / Surat Beranak / Borang W perlu disahkan oleh Bahagian Konsular, Kementerian Luar Negeri di alamat berikut: Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Bahagian Konsular, Wisma Putra No.1, Jalan Wisma Putra, Presint 2 62602 PUTRAJAYA No. Tel : 03-8887 4000 / 03-8887 4159 No. Faks : 03-8889 1717 / 03-8889 2923 5. Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi Bahagian Education Malaysia, Jabatan Pengajian Tinggi di talian; 03-8870 6611 / 03-8870 6627 / 03-8870 6622. No. Faks; 03-8870 6887 / 03-8870 6853. Untuk maklumat lanjut juga bolehlah menghubungi pejabat Education Malaysia (EM) Kaherah di alamat berikut: Education Malaysia Kaherah No. 21, El-Anab Street, Mohandessein Giza, Egypt No. Tel : 002 02 37610013 / 19 / 68 / 73 (samb. 124) No Faks : 002 02 37610192 / 7622395 Laman Web : www.educationmalaysiaegypt.net

3.

6.

Borang permohonan serta dokumen sokongan yang telah lengkap diisi dan mencukupi hendaklah dikemukakan kepada Bahagian ini pada atau selewat-lewatnya 31 Mei 2013 (Jumaat) di alamat berikut Pengarah Bahagian Education Malaysia Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 4, No 2, Menara 2, Jalan P5/6 Presint 5, 62200 PUTRAJAYA

BIDANG PENGAJIAN YANG DITAWARKAN DI MESIR

UNIVERSITI

BIDANG Perubatan Pergigian Pengajian Islam Mahasiswa 1) Fakulti Syariah dan UndangUndang 2) Fakulti Usuluddin 3) Fakulti Bahasa Arab 4) Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab 5) Fakulti Dakwah 6) Pengajian Qiraat Mahasiswi 1) Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab 2) Pengajian Qiraat

LAMAN WEB

Universiti Al-Azhar

http://www.azhar.edu.eg

Universiti Alexandria

Perubatan Pergigian Farmasi

http://www.alexu.edu.eg

Universiti Cairo Universiti Ain-Shams

Perubatan Perubatan Perubatan (Regular) Perubatan (Manchester) Pergigian Farmasi Perubatan Pergigian

http://cu.edu.eg http://www.shams.edu.eg

Universiti Mansoura

http://www.mans.edu.eg

Universiti Tanta

http://www.tanta.edu.eg

Universiti Zaqaziq

Perubatan Farmasi

http://www.zu.edu.eg

ANGGARAN YURAN PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA DI UNIVERSITI DI MESIR* 1) Pengajian Islam +- USD150.00/RM 480.25 yuran pendaftaran dan buku untuk setahun. Bagi pengajian di Pusat Bahasa, bergantung kepada band yang diperolehi oleh pelajar. Kos antara USD200.00/RM 640.34 hingga USD1,000.00/RM 3201.70 termasuk buku. 2) Perubatan, Pergigian dan Farmasi 2.1 Yuran Program MOU i) Perubatan Program Universiti USD Al-Azhar Zaqaziq MOU Mansoura Tanta 2,000.00 2,000.00 6,403.00 6,403.00 9,200.00 9,200.00 29,456.00/ tahun 29,456.00/ tahun Tahun 1-6 Kaherah Ain-Shams Alexandaria ii) Pergigian Program Universiti Pre-Dental USD Al-Azhar MOU Alexandaria Mansoura Tanta 2,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 RM 6,403.00 25,614.00 25,614.00 25,614.00 USD 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 Tahun 2-4 RM 25,614.00/ tahun 25,614.00/ tahun 25,614.00/ tahun 25,614.00/ tahun 8,000.00 8,000.00 8,000.00 25,614.00/ tahun 25,614.00/ tahun 25,614.00/ tahun 2,000.00 2,000.00 Tahun 1 RM 6,403.00 6,403.00 USD 8,000.00 8,000.00 Tahun 2-6 RM 25,614.00/ tahun 25,614.00/ tahun

iii) Farmasi Program Universiti USD MOU Zaqaziq Mansoura Alexandaria 5,000.00 8,000.00 8,000.00 Tahun 1 RM 16,009.00 25,614.00 25,614.00 USD 5,000.00 8,000.00 8,000.00 Tahun 2-5 RM 16,009.00/ tahun 25,614.00/ tahun 25,614.00/ tahun

2.2 Yuran Program G2G Program Universiti Tamhidi GBP RM Tahun1 GBP RM Tahun 2-6 GBP RM

Al-Azhar Kaherah G To G Ain-Shams Alexandaria Mansoura Tanta Zaqaziq

3,000.00

14,963.00

1500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

7,482.00 14,963.00

1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 7,482.00/ tahun

Tiada

Buku: EGP300.00 (RM 156.93) x 4 subjek = EGP1,200.00 / +- USD200.00 (RM 640.34) setahun tidak termasuk buku rujukan tambahan dan berbeza mengikut tahun pengajian. Nota: *Yuran Pengajian tertakluk kepada sebarang perubahan Exchange Rate: USD 1.00 = RM 3.2017 GBP 1.00 = RM 4.9877 EGP 1.00 = RM 0.5231 (tertakluk kepada perubahan kadar matawang asing)

ANGGARAN KOS SARA HIDUP DI MESIR

a) Sewa rumah luar (termasuk api/air) - EGP400.00 (RM 209.24)* Sekiranya Rumah Kerajaan Negeri (mengikut negeri) b) Makan minum c) Pengangkutan (van / bas / metro) d) Perubatan - EGP100 200 (RM 52.31 104.62)*

- EGP1,000.00 (RM 523.10)* - EGP150.00 (RM 78.46)* - EGP100.00 (RM 52.31)*

* Maklumat di atas adalah anggaran di Kaherah / Iskandariah Rumusan anggaran perbelanjaan bagi seorang pelajar ialah; Jika di Kaherah / Iskandariah - EGP1650.00 (+-RM863.00) / bln

Jika di Mansoura, Zaqaziq,Tanta - EGP1,000.00 (+-RM523.00) / bln Nota: Exchange Rate: USD 1.00 = RM 3.2017 GBP 1.00 = RM 4.9877 EGP 1.00 = RM 0.5231 (tertakluk kepada perubahan kadar matawang asing)

BORANG KPT/AL-AZHAR/2013-i

BAHAGIAN EDUCATION MALAYSIA JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA ARAS 4, NO 2, MENARA 2 JALAN P5/6, PRESINT 5 62200 PUTRAJAYA

PERMOHONAN MENDUDUKI UJIAN KELAYAKAN KEMASUKAN KE UNIVERSITI AL-AZHAR, MESIR SESI 2013/2014

A.
1.

MAKLUMAT PELAJAR
Nama Penuh (huruf besar):

SILA LEKATKAN GAMBAR BERUKURAN PASPORT DI SINI

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

No. Kad Pengenalan: No. Pasport : Tarikh Lahir : Tempat Lahir : Warganegara : Jantina [tandakan ( ) yang berkaitan] : Alamat Tetap :

Lelaki

Perempuan

Poskod 9. 10. 11. No. Telefon : No. Telefon Bimbit : E-mel (wajib):

BORANG KPT/AL-AZHAR/2013-i

B.
1.

MAKLUMAT IBUBAPA/PENJAGA

Nama Ibubapa/Penjaga (huruf besar):

2. 3.

Hubungan dengan pelajar : Alamat :

Poskod 4. 5. 6. Pekerjaan : No. Telefon Rumah: No. Telefon Bimbit :

C.

MAKLUMAT KELAYAKAN AKADEMIK


Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia (Tahun )

1.

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN Mata Pelajaran Gred Mata Pelajaran Gred

2.

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)/kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia (Tahun )

Keputusan Peperiksaan Mata Pelajaran Hifz Al-Quran dan Tajwid Fiqh Tafsir dan Ulumuhu Mantiq dan Tauhid Hadith dan Mustolah Pangkat Mata Pelajaran Nahu dan Sarf Insya dan Mutalaah Arudh dan Qafiyah Adab dan Nusus Balaghah Pangkat

BORANG KPT/AL-AZHAR/2013-i

D.

MAKLUMAT PENAJAAN

1. Adakah anda ditaja oleh mana-mana agensi 2. Jika ya, nyatakan nama agensi penaja :

Ya

Tidak

______________________________________________________________________

E.

MAKLUMAT PROGRAM PENGAJIAN YANG DIPOHON


: _________________________________________________

1. Nama Program

2. Peringkat Pengajian

: _________________________________________________

3. Nama Universiti di Mesir

: _________________________________________________

Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberikan adalah benar.

Tandatangan Pemohon : Nama Pemohon Tarikh


Perhatian: Pelajar dinasihatkan supaya tidak bekerja di sepanjang tempoh pengajian. Sekiranya ingin bekerja, pelajar disyaratkan supaya mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pihak Universiti dan perlu memastikan mempunyai masa yang mencukupi untuk menumpukan perhatian kepada pelajaran di sepanjang tempoh pengajian.

: : _______________________________

BAHAGIAN EDUCATION MALAYSIA JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA ARAS 4, NO 2, MENARA 2, JALAN P5/6 PRESINT 5, 62200 PUTRAJAYA

Pengesahan Penerimaan Borang Permohonan Melanjutkan Pengajian ke Universiti di Mesir Terima kasih kerana berminat untuk menyambung pengajian di Mesir. Permohonan anda telah diterima dan sedang diproses. Pihak kami akan menghubungi tuan sekiranya maklumat tambahan diperlukan. Nama pemohon* No. Kad Pengenalan* :___________________________________ :___________________________________

Program Yang Dipohon* Universiti Program

*Diisi oleh pemohon

TarikhTerima