Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA MUZIK, TAHUN 4

Minggu Topik/Bidang Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan/ EMK/ TMK

1-6

UNIT 1 Terokai Muzik

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul repertoir secara solo atau - kawalan not pendek berkumpulan 1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor; -2 3 4 4 4 4 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar - ekspresi diri - melodi 1.4.1 Memainkan not G, A, B, C dan D dengan ton yang baik Membaca dan Menulis Notasi Muzik 4.1 Memainkan rekoder 4.1.1 Menulis simbol muzik secara ensembel 4.1.2 Menamakan dan menulis not G, A, B, C, dan D pada baluk Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan 1.2 Memainkan alat perkusi 1.4 Memainkan rekorder cara ensembel

EMK : Kreativiti dan inovasi KBAT : Memahami Mengaplikasi Mengingat NILAI : Kerjasama Kerajinan Toleransi Bertanggungjawab

7 - 12

UNIT 2 Perkusi Ceria

1.1.2 Bernyanyi lagu pusingan 1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor; -2 3 4 4 4 4 1.4.2 Memainkan rekorder berdasarkan skor. - memainkan frasa lagu - memainkan melodi kaunter - memainkan melodi

EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan KBAT : Memahami Mengaplikasi Mengingat Mencipta

DUNIA MUZIK TAHUN 4 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan muzikal kreatif Membaca dan Notasi Muzik 4.1 Memainkan secara ensembel

Standard Pembelajaran 2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi menggunakan perkusi

Catatan/ EMK/ TMK NILAI : Kerjasama Kerajinan Toleransi Bertanggungjawab Hemah Tinggi Keadilan

idea Menulis rekoder 4.1.3 Menulis nilai not dan tanda rehat 4.1.4 Menulis meter. - menulis angka atas dan angka bawah bagi meter 2 4 4 4 1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi, fa, so. 1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor; -2 3 4 4 4 4 1.2.2 Memainkan alat perkusi dalam pelbagai tempo 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar - ekspresi diri - melodi 1.4.1 Memainkan not G, A, B, C dan D dengan ton yang baik 1.4.3 Memainkan rekorder berdasarkan skor - memainkan frasa lagu - memainkan melodi kaunter - memainkan melodi

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan 1.2 Memainkan alat perkusi 1.3 Bergerak mengikut muzik 1.4 Memainkan rekorder secara ensembel 12 - 18 UNIT 3 Do Re Mi Fa So

EMK : TMK Kreativiti dan inovasi KBAT : Memahami Mengaplikasi Menilai Menganalisa Menilai NILAI : Kerjasama Kerajinan Toleransi Kasiah sayang

Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik 3.1.1 Mengenal pasti muzik yang didengar. daripada pelbagai repertoir.

DUNIA MUZIK TAHUN 4 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan 1.4 Memainkan rekorder secara ensembel 18 - 22 UNIT 4 Apakah Bunyi Itu?

1.1.4 Mengaplikasikan legato dan staccato dalam nyanyian. 1.4.1 Memainkan not G, A, B, C dan D dengan ton yang baik 1.4.2 Memainkan rekorder berdasarkan skor. - memainkan frasa lagu - memainkan melodi kaunter - memainkan melodi

EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan KBAT : Mengaplikasi Menganalisis Mencipta NILAI : Toleransi Kerajinan Kerjasama

Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea muzik 2.1.2 Mencipta corak irama mudah kreatif 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. - mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberikan

23 - 28

UNIT 5 Nyanyian Dinamik

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan 1.2 Memainkan alat perkusi 1.4 Memainkan rekorder secara ensembel

1.1.1

Bernyanyi dengan pic yang betul - kawalan not pendek 1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik; - lembut (p) - kuat (f) - sederhana kuat (mf) 1.2.3 Memainkan alat perkusi dengan berdasarkan skor: - lembut (p) - kuat (f) - sederhana kuat (mf) 1.4.2 Memainkan rekorder berdasarkan skor. - memainkan frasa lagu

EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan KBAT : Mengaplikasi dinamik Menilai Mencipta NILAI : Hormat-menghormati Toleransi Kerajinan

DUNIA MUZIK TAHUN 4 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran - memainkan melodi kaunter - memainkan melodi 1.4.4 Mengaplikasi dinamik dalam permainan rekoder

Catatan/ EMK/ TMK Kesederhanaan

Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea muzik 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. kreatif - mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberikan

29 - 32

UNIT 6 Bakat Seni

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.6 Bernyanyi dengan sebutan yang betul repertoir secara solo atau 1.4.2 Memainkan rekorder berdasarkan skor. berkumpulan 1.4 Memainkan rekorder - memainkan frasa lagu secara ensembel - memainkan melodi kaunter - memainkan melodi Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea muzik 2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi menggunakan perkusi kreatif Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK KBAT : Mengaplikasi Menganalisis Mencipta NILAI : Keberanian Kerjasama Kasih sayang

3.1.1 Mengenal pasti muzik yang didengar.

DUNIA MUZIK TAHUN 4 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea muzik 2.1.2 Mencipta corak irama mudah kreatif 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. - mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberikan 33 - 35 UNIT 7 Pemuzik Berbakat Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.1 Mengenal pasti muzik yang didengar.

EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK KBAT : Menilai Menganalisis Mencipta NILAI : Keyakinan Kasih sayang

DUNIA MUZIK TAHUN 4 KSSR