Anda di halaman 1dari 30

TEORI ABRAHAM MASLOW

Struktur dan fungsi di dalam badan

organisme mempunyai keperluan yang tertentu. Telah diakui bahawa manusia sebagai makhluk yang paling tinggi mempunyai keperluan yang kompleks. Maslow (1954) telah menjelaskan bahawa keperluan-keperluan manusia itu berperingkat-peringkat.

TEORI ABRAHAM MASLOW


Pada peringkat yang paling asas terdapat keperluan hayat ataupun keperluan fisiologi. Setelah keperluan ini dipenuhi baharulah keperluan keselamatan, diikuti keperluan kasih-sayang, seterusnya peringkat penghargaan kendiri atau penghormatan diri dan peringkat tertinggi atau puncak bagi keperluan manusia adalah peringkat keperluan bagi penyempurnaan kendiri

Teori Keperluan Maslow

Keperluan: 1: Fisiologi 2: Keselamatan 3: Sosial 4: Harga diri 5: Kesempurnaan diri

4
3

2
1

APLIKASI TEORI MASLOW-MURID


Murid yang bermasalah harus dikaji punca masalahnya.
-tidak sihat

tidak makan
kurang beri perhatian dalam pembelajaran
tidak membuat kerja rumah

Keperluan Fisiologinya tidak disempurnakan. ambil langkah mencegah-murid cemerlang

APLIKASINYA DALAM PENDIKIKAN

Murid yang bermasalah disiplin


masalah keluarga-tidak mendapat kasih sayang selalu ditinggalkan bersendirian di rumah-

berkawan dengan orang-orang yang lebih dewasa mula menghisap rokok,ketagih dadah mencuri untuk mendapatkan dadah diperangkap dalam tahanan polis Keperluan sosialisisnya tidak dirasai/dilalui

TEORI KEPERLUAN MANUSIA


Masalah ponteng murid di sekolah
-tidak mendapat penghargaan dari guru-fokus murid yang cemerlang sahaja.

potensi dirinya tidak di pertimbangkan-situasi untuk menunjukkan bakatnya tidak diwujudkan di sekolah-sukan,seni lukis,drama,nyanyian Keperluan Esteem dan Aktualisasi diri tidak dipenuhi dan ini menjadikan masalah.

APLIKASI TEORI ABRAHAM MASLOW

Dalam pengajaran dan pembelajaran, motivasi dianggap sebagai satu unsur yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif.Di samping itu ianya menjadikan proses pembelajaran berlaku dalam situasi yang bermakna,berfaedah dan menyeronokan.Guru merupakan penggerak kepada muridnya supaya berjaya dalam pembelajaran

APLIKASI DALAM PNP

Guru hendaklah sentiasa memberi peneguhan serta-merta kepada muridnya apabila mereka memperlihatkan tingkahlaku positif. Peneguhan ini boleh diberi dalam pelbagai bentuk seperti pujian, senyuman atau hadiah. Secara tidak langsung dapat mempertingkatkan lagi aras motivasi serta meningkatkan prestasi murid-muridnya.

SAMBUBGAN....
Proses pengajaran dan pembelajaran itu sentiasa aktif, bersifat menyelidik, menyeronokkan dan bermanafaat. Aktiviti pembelajaran perlu menggalakkan interaksi sosial dan interaksi dalam kumpulan. Menyerapkan aktiviti penyelidikan- yang menimbulkan keseronokan.Boleh menyuruh murid ke perpustakaan atau makmal komputer untuk mencari maklumat tentang topik-topik yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari.

APLIKASAI.....
Mengadakan lawatan sambil belajar ke tempattempat yang bersejarah atau tempat yang sesuai dengan pelajaran. Ia berguna untuk pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran pragmatis kerana mereka dapat melihat pertalian antara teori dan fakta yang dipelajari dengan situasi sebenar.Selain itu, guru boleh mengadakan pusat atau ruang untuk sudut mata pelajaran bagi mempamerkan segala alat bantu mengajar seperti carta, peta dan

SEBAGAI PENGURUS ORGANISASI....


Semasa penyeliaan boleh di semaikan proses

pengajaran yang pelbagai -mencungkil minat dan keseronkkan murid. Galakkan guru-guru untuk membuat lawatan sambil belajar-merapatkan lagi hubnugan guru&murid. Pastikan sudut-sudut matapelajaran,hasil kerja murid dipamirkan dalam setiap kelas. Murid-murid bermasalah harus dikenalpasti-diubati

sambungan.....
Program-program pemulihan,kaunsling,LINUS, PROTIM dipastikan berjalan tanpa halangan. Matapelajaran seperti PJ,PK,PJK,MZ,SENI dijalankan dalam masa yang ditentukan dan pada tempat yang sebenarnya berlaku. Murid-murid yang kurang berpotensi dalam akademik harus digiatkan dalam sukan,persatuan. Diberi penghargaan bagi setiap orang murid mengikut potensi mereka.

sambungan...
Perjumpaan dengan waris-memberi

pendedahan mengenai pentingnya parenting boleh diadakan kursus oleh ajensi luar. Merapatkan waris dengan program sarana ibubapa-membuka minda mereka dengan masalah kanak-kanak yang umum.

sambungan....
Selaras dengan kehendak PPPM aspirasi murid

Keberhasilan murid diutamakan-Setiap satu sen digunakan untuk peningkatan akademik murid dan sahsiah murid dapat dihasilkan dengan mengamalkan teori maslow.Guru dan Waris boleh diberi pendedahan mengenai teori ini.Ia boleh menahan berlakunya maslah-masalah psikoanalisis dalam bawah sedar yang memudaratkan intelek manusia di masa akan datang.Amalan kasih sayang murid amat digalakkan dan diutmakan selalu.

KELEMAHAN DAN KELEBIHANNYA


Terdapat dua kelemahan teori motivasi

Maslow. Pertamanya tentang keperluan individu. Keperluan individu tidak selalunya mengikut susunan hierarki sepertimana yang telah dinyatakan di atas tadi. Keduanya, keperluan seseorang murid berbeza kerana menjadi ketara mengikut tempoh atau masa sesuatu tugasdijalankan. Walau bagaimanapun strategi Maslow membuat kategori keperluan, menentukan hierarki yang mustahak amat bermanfaat dalam meninggikan motivasi kerja.

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN.......

Penganut teori-teori kognitif berpendapat bahawa individu bermotivasi apabila mereka mengalami keadaan ketidakseimbangan

kognitif atau satu keinginan mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah. Guru perlu menentukan muridnya mengalami keinginan mencari maklumat atau penyelesaian. Guru juga perlu memastikan pembelajaran berlaku tanpa sebarang halangan.

SAMBUNGAN.......
Pencapaian seseorang individu cenderung untuk berjaya atau mencapai kejayaan ke aras yang paling tinggi.Pada masa yang sama, mereka akan mengelakan kemungkinan mengalami kegagalan.Apabila murid berjaya, mereka membina matlamat yang realistik bagi diri mereka dan kejayaan tersebut telah menguatkan keperluan untuk pencapaian selanjutnya-md miskin yang berjaya dalam kehidupan.

KESIMPULAN.....
Walaupun teori ini ada kebenarannya dengan kehidupan manusia serta mempengaruhi moral dan etika seseorang namun tidak semua tahap-tahap dalam hierarki keperluan Maslow perlu dilalui untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri.

SAYANGI KEHIDUPAN
HORMATI SETIAP INSAN HINDARKAN DARI KEBENCIAN HIDUP CARA KESEDERHANAAN.

TERIMA KASIH.